Our digital library

Descoperiți materialele produse în cadrul proiectelor noastre. Ele se adresează fie profesioniștilor, fie copiilor sau publicului larg.

Tu știi care sunt drepturile copilului (= orice persoană până în 18 ani) ?      Acest flyer a fost creat de Fundația Terre des hommes în cadrul unui proiect de sprijinire, reabilitare și împuternicire a minorilor și tinerilor privați de libertate. Proiectul Precision este finanțat de Fundația ...
Această broșură a fost creată cu sprijinul copiilor și tinerilor care au participat la consultări în proiectul I-RESTORE (O mai bună protecție a drepturilor copiilor victime prin justiție restaurativă”). Textul se adresează părinților, profesorilor, profesioniștilor din domeniul juridic. Broșura...
Un poster creat cu sprijinul copiilor și tinerilor care au participat la consultări în proiectul I-RESTORE (”O mai bună protecție a drepturilor copiilor victime prin justiție restaurativă”) . Posterul cuprinde elementele care ilustrează cel mai bine conceptul de justiție restaurativă: cele două...
Tinerii implicați în proiectul i-RESTORE (”O mai bună protecție a drepturilor copiilor victime prin justiție restaurativă”) au realizat o broșură pentru copii cu informații simplificate, ușor de înțeles, despre justiție și practici restaurative.  
Acest material finalizat în anul 2021 se adresează angajaţilor din cluburi sportive și tabere și are ca scop promovarea procedurilor de safeguarding (referitoare la siguranţa și protecţia copiilor) în mediile sportive și recreaţionale.   Această publicaţie a fost realizată în cadrul proiectului...
Scuturi colorate. Manual pentru formarea tinerilor facilitatori pe tema siguranței copiilor în sport Acest manual a fost finalizat în anul 2021, se adresează angajaţilor din cluburi sportive și tabere și are ca scop promovarea procedurilor de safeguarding (referitoare la siguranţa și protecţia...
Acest manual realizat de Terre des hommes Romania și finalizat în anul 2021  se adresează angajaţilor din cluburi sportive și tabere și are ca scop promovarea procedurilor de safeguarding (referitoare la siguranţa și protecţia copiilor) în mediile sportive și recreaţionale. Î   Această publicaţie...
Acest document descrie politica și procedurile de safeguarding, respectiv de protejare a siguranţei și a protecţiei copilului în sport. Documentul a fost elaborat de Fundaţia Terre des hommes, în baza Standardelor Internaţionale pentru Copii în Sport (create de International Children in Sport...
Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului european „Mediu sigur pentru copii în sport” (“Keeping Children Safe in Sport”), co-finanţat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetăţenie al Uniunii Europene (REC 2014-2020) și implementat de Fundaţia Terre des hommes România, în...
Ce am făcut, cum am lucrat și cu cine, cine ne-a sprijinit și mai ales care sunt rezultatele muncii noastre în 2020 - totul în beneficiul copiilor din România? Acesta este raportul oficial pentru Terre des hommes România în 2020. Puteți să-l descărcați (în lb engleză) și să-l citiți, apoi să ne...
Aceasta este o serie de infografice care explică situațiile din mediul sportiv care pot pune în pericol copiii. De asemenea și foarte important, ele ne arată cum ar trebui să acționăm -adulți sau copii -pentru a preveni și rezolva astfel de situații. Informații preluate din materialele create în...
Aceasta este metodologia folosită în cadrul proiectului Mentorat pentru integrarea copiilor afectați de migrație (MINT) încheiat în februarie 2021.  Prin proiectul MINT, Terre des hommes (Tdh) și partenerii săi au dorit să încurajeze conexiunile dintre copiii refugiați și migranți și tinerii ...
Cum se aplică justiția restaurativă în România atunci când sunt implicați copii victime ? Vă invităm să citiți o amplă cercetare efectuată în consultare cu copiii și părțile interesate din România. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului nostru „i-RESTORE - O mai bună protecție a...
În această broșură vă prezentăm câteva dintre proiectele Fundației Terre des hommes desfășurate în Bacău, una dintre cele mai dezavantajate zone ale României. O mare parte dintre proiectele Fundației Terre des hommes încep prin a întreba copiii de ce au nevoie, iar răspunsurile lor arată de multe...
Aceasta este o serie de 5 infografice bazate pe informațiile transmise de experți în podcasturile pe aceeași temă create în cadrul proiectului BRIDGE. Puteți vizualiza infograficele sau le puteți descărca de aici  Cele cinci episoade de podcast în limba română au fost create cu participarea...
Pliant realizat la inițiativa Fundației Terre des hommes în România, în cadrul proiectului BRIDGE, finanțat prin Programul „Drepturi, Egalitate și Cetățenie” al Uniunii Europene (2014-2020). Conținutul acestui pliant reprezintă doar opiniile autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia...
Leaflet developed at the initiative of Terre des hommes Foundation in Romania under the BRIDGE Project, funded from the „Rights, Equality and Citizenship” Programme of the European Union (2014-2020).  The contents of this leaflet represent the views of the author only and are his/her exclusive...
 This brochure is addressed to all children and youth who have been direct or indirect victims of gender-based violence.   This brochure has been created within the BRIDGE project for Terre des hommes (Romania). BRIDGE is implemented under the lead of the Regional Office of Terre des hommes for...
Aceasta este o broșură care explică tuturor ce este violența bazată pe gen. Această broșură se adresează în general copiilor și tinerilor care s-au confruntat cu situații de violență de gen - au fost victime directe sau indirecte ale unor asemenea cazuri.   Broșură realizată la inițiativa...
Prin această cercetare realizată în anul 2020, Terre des hommes a încercat să afle care este nivelul de pregătire al specialiștilor români și să ofere date fiabile despre VBG împotriva copiilor migranți.Prin proiectul BRIDGE, Fundația Terre des hommes își propune să ajute specialiștii din cadrul...
Infografic realizat în August 2020 la inițiativa Fundației Terre des hommes în România, în cadrul proiectului BRIDGE, implementat sub conducerea Biroului Regional Terre des hommes pentru Europa, împreună cu parteneri din Belgia (Defense for Children International DCI-Belgia și FEDASIL), Grecia (...
Acesta este un material care explică oricărui copil ce este violența bazată pe gen și cum poate fi ea oprită. Material realizat în cadrul proiectului Bridge, prin care Terre des hommes Romania își propune să perfecționeze capacitatea specialiștilor din sistemul public și ONG-uri de a identifica,...
Child friendly material -awareness about gender-based violence This is a flyer designed as a newspaper for children who want to understand what gender-based violence is and how it can be stopped.  This flyer has been created within the BRIDGE project for Terre des hommes (Romania), that proposes...
Justiția restaurativă este o modalitate de a soluționa dauna apărută în urma unei infracțiuni. Ea presupune implicarea tuturor celor afectați pentru a ajunge la o înțelegere comună a celor întâmplate și la un acord cu privire la modul în care prejudiciul sau infracțiunea pot fi reparate și, astfel...
O descriere pe scurt a activității Terre des hommes în România
A short description of our actitivity in Romania (for English speakers). 
The second study report in the Misto Avilean project presents the ”Obstacles in school (re)integration faced by Roma pupils in international migration (Romania)”. It is the result of 45 interviews, 100 questionnaires and it is summing up 100 pages. The report develops mostly a practical approach,...
Al doilea raport de studiu din proiectul „Misto Avilean” prezintă „Obstacolele întâmpinate de copii de etnie roma în (re)integrarea școlară” după perioade de migrație sezonieră sau temporară în străinătate. El este publicat în două variante: în română și în engleză. Conținutul este rezultatul a 45...
Terre des hommes a anunțat că anul trecut a avut la nivel internațional mai mult de 4 milioane de beneficiari -copii și membrii ai comunităților lor. Viața acestora s-a îmbunătățit, însă este nevoie în continuare de un impact de durată și de abordarea noastră inovatoare și incluzivă, care presupune...
Dacă vreți să ne cunoașteți, acesta este un rezumat al proiectelor și valorilor noastre, precum și un album foto al reușitelor din ultimii 20 de ani. 
Fundația Terre des hommes Romania a creat, în colaborare cu Asociația Arhipera, „Ghidul în vederea echipării cu grupuri sanitare interioare a școlilor din mediul rural”. Construirea unui grup sanitar pentru o școală trebuie să respecte însă anumite norme arhitecturale și standarde de calitate, fără...
Acesta este flyer-ul proiectului FabLab Salt spre Viitor, implementat pentru a completa modul în care proiectul PRECISION sprijină tinerii privați de libertate din Centrul Educațional Târgu Ocna.
Un material propus de Terre des hommes Romania și realizat în cadrul proiectului „Safe, not detained”. Un instrument de lucru pentru practicienii din domeniul juridic. “Nu există circumstanțe în care detenția unui copil în contextul migrației și azilului, fie că este neînsoțit sau în familie, ar...
Raportul despre România a fost lansat în cadrul unui eveniment la București- Child Rights Now!, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie și are loc în cadrul Festivalului Drepturilor Copilului organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale...
Broșura proiectului „MISTO AVILEAN !” (in limba Romani =Bine ai venit!) care facilitează educația continuă și nediscriminatorie pentru toți copiii români de etnie roma aflați în migrație. Pentru ca lor să li se spună „bun venit” la școală, indiferent de locul unde s-ar afla aceasta, este nevoie de...
In Europe and all around the world, Tdh is guided by an overall strategic goal which reads as follows: "By 2030, children and youth affected by migration in Europe realize their right to be protected along all stages of their migration and seize development opportunities". The ambitions outlined...
Migrant children and youth are especially vulnerable to social exclusion. Through the MINT Project, Terre des hommes and its partners aim to empower refugee and migrant children, as well as European youth, to engage in new integration activities. As part of this EU funded project partnership will...
Din acest material copiii pot afla în cuvinte simple cu ce se ocupă procurorii, avocații și ofițerii de poliție, dar mai ales ce drepturi au minorii și cum să se comporte în diverse situații. Broșură realizată în cadrul proiectului AWAY, co-finanțat de Programul REC al UE
Acesta este un jurnal cu și pentru tineri cu mintea deschisă, conceput ca un jurnal creativ și interactiv, o resursă pentru tinerii care vor să se exprime, să descopere ce înseamnă participare și cum se pot apăra de orice forme de violență, inclusiv sexuală. 
Acest Ghid de lucru aduce împreună experiența comună pe care trei organizații dedicate educației au dezvoltat-o împreună în cadrul proiectului “zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune”. Fiecare din cele trei organizații are în spate o experiență și expertiză legitimată de varietatea proiectelor...