Revizuirea la nivel european a practicilor și a lacunelor din sistemele de asistență judiciară pentru copiii din Belgia, Franța, Ungaria, România și Țările de Jos

Acest studiu de cercetare își propune să ofere o imagine de ansamblu a diferitelor servicii de asistență judiciară oferite copiilor aflați în conflict cu legea, cu un accent special pe cinci țări: Belgia, Franța, Ungaria, România și Țările de Jos.

Unul dintre obiectivele cercetării este acela de a identifica provocările legate de accesul la asistență juridică pentru copiii aflați în conflict cu legea, standardele de calitate, capacitățile și nevoile de formare la nivel european.

Studiul  a fost realizat în cadrul proiectului CLEAR-Rights, proiect coordonat de Biroul Regional al Terre des hommes Europa și implementat în parteneriat cu Alliance of Lawyers for Human Rights, Defence for Children Belgium, Defence for Children the Netherlands, PILnet și Terre des hommes România, cu finanțare din Programul ”Justiție” (2014-2020) al Uniunii Europene.

Data publicării