Căutare

Tineri din patru Centre de Detenție și Educative din țară au fost implicați în crearea unei aplicații – un chatbot - care va putea  fi de folos copiilor vulnerabili și celor are caută informații, consiliere juridică sau ajutor online. Accesul în aceste centre este restricționat, dar specialiștii...
Într-un reportaj video, PressOne a vorbit cu colega noastră psihologă Iraida Țăcălău despre grupul de sprijin pentru mame pe care îl organizăm de anul acesta, cu sprijinul UNHCR România.. Reportajul se poate urmări aici
Young people from four detention and educational centres in Romania have been involved into development of an application – a chatbot – that will be useful to vulnerable children and children who seek information, legal advice and assistance online. Access to these centres is restricted, but our...
Tinerii voluntari participanți în proiectul nostru, i-Restore 2, au creat un scenariu de animație (inclus mai jos) prin care doresc să arate tuturor, celor mici și celor mari, utilitatea practicilor restaurative. Justiția restaurativă este un mod de reparare (restaurare) a relațiilor, și se axează...
Forms of violence against children in detention are often invisible. Children may not want to inform detention staff about them because of mistrust, fear of consequences and because they are not aware of the proper procedures. Also, the staff may not be ready or fully trained to prevent and take...
Formele de violență împotriva copiilor aflați în detenție sunt adesea invizibile. Copiii pot să nu dorească să le aducă la cunoștință personalului din centre din cauza neîncrederii, a fricii de consecințe și a necunoașterii procedurilor adecvate. De asemenea, este posibil ca personalul să nu fie pe...
„Copiii vor să fie ascultați, să fie înțeleși, vor empatie și multă înțelegere. Noi, profesorii de educație fizică, avem un mare noroc, suntem privilegiați, deoarece copiii iubesc sportul, iubesc mișcarea. Elevii știu că în profesorul de educație fizică au un sprijin, de aceea noi cunoaștem...
În România există peste 45.000 de copii și tineri, sosiți ca urmare a unor conflicte internaționale sau a unor situații extreme din țările lor de origine, echivalentul a peste 1% din populația minoră din România. Mulți dintre ei sunt parte din sistemul formal de învățământ – fie ca elevi cu...
  Young refugees, who live in Bucharest, Brașov and Constanta and young Romanians, leaders in their student communities presented a few interesting solutions, as we organized an advocacy event alongside  our partner, UNHCR Romania. The young refugees found concrete solutions such as: refugee...
Această broșură în limba ucraineană conține informații despre drepturile copiilor ucraineni refugiați care locuiesc în România. 
More than 100 children and adolescents between 12-18 years old from eight schools in Romania participated in the past months in informal meetings where they discussed with teachers about safety and the causes of violence. The aim was for them to understand the psychological and social mechanisms...
Peste 100 de copii și adolescenți între 12-18 ani din opt școli din țară au participat la întâlniri nonformale în care au discutat alături de profesori despre siguranță și cauzele violenței. Scopul Fundației Terre des hommes România, care a facilitat întâlnirile, a fost ca ei să înțeleagă...
This leaflet contains important information for Ukrainian children refugees who are living in Romania. 
Detention centre teenagers are exposed to lots of conflicts. Some of them know how to manage conflicts, others don’t. In order to support them, Terre des hommes specialists organised an online session about conflict management, attended by young men from Tichilești Detention Centre and a group of...
Tinerii din centrele de detenție trăiesc într-un mediu în care sunt foarte expuși la conflicte. Unii știu să le gestioneze, alții nu. În sprijinul lor, specialiștii Terre des hommes au organizat o sesiune online  despre gestionarea conflictelor, la care au participat tineri din Centrul de Detenție...
On June 2, we were happy to gather hundreds of participants in one of the few open events we organize annually: it was International Children's Day and we celebrated it in Herăstrău Park, together with Romanian children and children from refugee communities in Ukraine and Arab countries. It was a...
Pe 2 iunie ne-am bucurat să adunăm 400 sute de copii și părinți la unul dintre evenimente deschise pe care le organizăm anual: a fost Ziua Internațională a Copiilor și am sărbătorit-o  în Parcul Herăstrău, alături de copii români și copii din comunitățile de refugiați din Ucraina și din țările...
O parte dintre copiii cu care lucrăm în Consiliile noastre consultative sunt reprezentanți în Guvernul Copiilor și Tinerilor, o inițiativă a mai multor organizații neguvernamentele care sprijină copiii.  Guvernul Copiilor și Tinerilor  s-a lansat în 24 mai la București, iar adolescentele din...
Some of the children we work with in our Advisory Boards have been included in the newly created Government of Children and Youth, an initiative of several non-governmental organizations that support children in Romania. Representatives of the press and decision makers have been present a t the...
When children engage in dialogue with artificial intelligence (AI), we should take into consideration not only the legal aspects (observance of their rights), but also the ethical aspects. IT specialists and international legal experts participated in a webinar within i-Access MyRights project, on...