Politica și procedurile de safeguarding pentru copii în sport

Acest document descrie politica și procedurile de safeguarding, respectiv de protejare a siguranţei și a protecţiei copilului în sport. Documentul a fost elaborat de Fundaţia Terre des hommes, în baza Standardelor Internaţionale pentru Copii în Sport (create de International Children in Sport Working Group), a standardelor Coaliţiei Internaţionale Keeping Children Safe și în baza Setului de Instrumente pe tema siguranţei și protecţiei copiilor dezvoltat de UEFA și Terre des hommes.

Documentul a fost de asemenea adaptat legislaţiei naţionale, iar în redactarea lui sprijinul partenerilor de proiect a fost esențial -Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii și Adopţii (ANDPDCA), Federaţia Română de Fotbal și Federaţia Română de Gimnastică. 

 

Această publicaţie a fost realizată în cadrul proiectului european „Mediu sigur pentru copii în sport” (“Keeping Children Safe in Sport”), co-finanţat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetăţenie al Uniunii Europene (REC 2014-2020) și coordonat de Fundaţia Terre des hommes România, în parteneriat cu Terre des hommes Grecia și Terre des hommes Ungaria. Conţinutul său este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă opiniile Comisiei Europene. Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațţiilor conținute în aceasta.

Data publicării
Autori
Terre des hommes Romania
Editori
Fundația Terre des hommes (Romania)
Număr de pagini
96