Raport despre climatul școlar

Descarcă

În contextul inițiativei „Joining Forces România”, organizațiile Terre des hommes Elveția (delegația din România), Salvați Copiii România, SOS Satele Copiilor România și World Vision România au lansat inițiativa Evaluarea climatului școlar cu participarea unor instituții de învățământ contractate ca parteneri (școli gimnaziale și licee din 12 județe, care deservesc comunităţi dezavantajate).

Consorţiul de organizații şi cercetători are ca scop colectarea opiniei elevilor despre climatul școlar: relaţia dintre elevi, relaţia dintre elevi şi cadre didactice, siguranţa din şcoală şi atmosfera de învăţare, urmând ca ulterior să propună recomandări de îmbunătățire a climatului școlar. Cercetarea denumită Profilul climatului școlar s-a realizat în perioada octombrie 2020 - martie 2021 în condițiile speciale din contextul pandemiei globale COVID-19, ca urmare interacțiunea față în față cu cadrele didactice și cu elevii școlilor a fost mult îngreunată. Astfel, activitățile de cercetare s-au desfășurat în condițiile create de tehnologia digitală, atât pentru pregătirea și pentru colectarea datelor, cât și pentru comunicarea cu conducerile școlilor, cadrele didactice, părinții și elevii. Abordarea definitorie a acestei cercetări este de a pune copiii în centrul preocupărilor, de a-i sprijini să-și exprime părerea și de a le crea oportunităţi pentru a participa prin proiecte, în calitate de agenți ai schimbării, la îmbunătățirea climatului școlar, astfel ca experiențele și opiniile lor să contribuie la găsirea de soluţii privind problemele de azi ale școlilor. Abordarea este una bazată pe drepturile copiilor, plasând principiile participării și incluziunii, nediscriminării și egalității în centrul preocupărilor de îmbunătăţire a climatului şcolar. Prin întărirea capacității școlilor de a încuraja elevii să-și exprime părerile privind climatul din școală, consorțiul Joining Forces România contribuie la eforturile de reformare a sistemului românesc de educație.

Data publicării