Aspecte culturale în lucrul cu migranții și evoluția sistemului de protecție a refugiaților

Material elaborat pentru a fi util viitorilor profesioniști în drept, participanți la Clinica Juridică înființată în cadrul proiectului PROMISE. Studenții formați în această Clinică primesc informații despre teme legate de migrație și azil, istoria termenului de refugiat sau aplicant pentru azil, cazuistica specifică și tipul de legi care guvernează aceste cazuri în România.

Materialul a fost realizat în cadrul proiectului PROMISE - Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți, derulat de  Fundația Terre des hommes și JRS Romania cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România,  program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrants.org

Mai multe date despre proiect se pot citi pe pagina:

https://tdh.ro/ro/promise-protectia-minorilor-straini-neinsotiti

”Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.”

 Proiect derulat de :

 

Data publicării
Autori
Georgiana Dănciulescu, Irene Teodor, Florina Drăgulin
Număr de pagini
19