PROMISE - protecția minorilor străini neînsoțiți

Copiii migranți neînsoțiți sunt într-o situație de dublă vulnerabilitate: pentru că sunt copii și pentru că sunt solicitanți de azil. Prin proiectul PROMISE, o parte din ei au fost ajutați să își cunoască  drepturile și să aibă acces la serviciile publice prevăzute de lege.

 

A picture containing drawing, sky

Description automatically generated

 

 

 

Scop și obiective

Proiectul PROMISE a avut în vedere creșterea accesului minorilor și tinerilor migranți la drepturile fundamentale și la servicii publice. În acest scop au fost realizate activități de advocacy, acordare de servicii de asistență juridică gratuită, informare, training și creșterea capacității grupurilor vulnerabile de a participa în procesul decizional-consultativ. De asemenea, am sprijinit colaborarea interinstituțională și cea dintre instituții publice și străini pentru asigurarea respectării interesului superior al minorilor, precum și îmbunătățirea politicilor, practicilor, atitudinilor și a legislației.

Ce am realizat ?

 • activități specifice de advocacy, asistență juridică gratuită;

 • activități de implicare a tinerilor migranți în procesul decizional-consultativ și acțiuni de creștere a  vizibilității 

 • am creat un Forum Consultativ al Migranților din România, format din 10 tineri migranți

 • s-au susținut cursuri de formare pentru  avocați, așa încât aceștia să înțeleagă nevoile specifice legate de cazuistica referitoare la azil

 • au fost informate instituții publice cu privire la situația copiilor și tinerilor migranți și despre cum pot îmbunătăți serviciile de care aceștia beneficiază în România,

 • a fost realizată o cercetare despre situația minorilor străini neînsoțiți în România

 • a fost creat un Standard (compilație cu cele mai importante recomandări, generale și specifice, precum primul contact al minorilor cu autoritățile), într-un proces de consultare împreună cu multiple instituții ale statului și organizații independente,

 • 28 de copii /tineri au fost ajutați în instanță de avocați din rețeaua creată în cadrul proiectului (cazuri diferite, origini diferite)

 • au fost informați studenții la drept pe tema azilanților și a diferențelor culturale cu care vin „în bagaj” migranții de diferite origini.

Beneficiari

 • tinerii din cadrul Forumului Migranților au primit training despre advocacy, astfel încât să își poată reprezenta comunitățile în dialogul cu instituțiile publice
 • 28 de copii și tineri au fost asistați în sistemul juridic
 • aproximativ 200 de avocați, studenți ai facultăților de drept, reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor cu competențe în problematica minorilor, părinți și reprezentanți legali ai minorilor neînsoțiți au fost implicați în  acest proiect.

Perioada de derulare a proiectului: iunie  2022 - decembrie 2023.

Context

Unul din trei copii care trăiesc în afara țării lor de origine este refugiat, afirmă UNICEF. De la sfârșitul lunii februarie 2022, în România au sosit 1 356 564  de refugiați, dintre care aprox.  314 000 copii (29,39%) și  580 000 femei (54,29%), conform datelor statistice din 14 iulie 2022.  În 2022, în România erau 83 936 de refugiați ucraineni.

 

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

 

Pagina Facebook proiecthttps://www.facebook.com/rou.office

 

MATERIALE – RESURSE REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI

În proiect au fost create o serie de resurse inedite și utile pentru profesioniștii în domeniul legal și în protecția copilului:

Materiale video

Playlist : https://shorturl.at/eyJRZ

 1. Solicitarea de azil / Asylum application https://youtu.be/O5xCDSnvx_0

 2. Drepturile solicitantului de azil / Rights of the asylum seeker https://youtu.be/xgoQx0REsFU

 3. Obligațiile solicitantului de azil / Obligations of the asylum seeker https://youtu.be/eZRth63VAnI

 4. Formele de protecție ale refugiaților din România / Forms of protection of refugees in Romania  https://youtu.be/XPoV7do4tVE

 5. Drepturile și obligațiile refugiaților beneficiaria ai unor forme de protecție în România / Rights and obligations of refugees benefiting from protection in Romania https://youtu.be/3SnQoB0ULdU

 6. Repatrierea voluntară / Voluntary repatriation https://youtu.be/n1HfV3O_w5U

 7. Protecția temporară pentru refugiații ucraineni / Temporary protection for Ukrainian refugees https://youtu.be/ak6z_OOGWuc

 8. Detenția migranților în România / Detention of migrants in Romania https://youtu.be/mrUhP6Meu0A

 9. Regimul de tolerare în România / Toleration regime in Romania https://youtu.be/ZH8cEFdbgXs

 10. Regimul de cazare pentru solicitanți de azil și refugiați în România / Accommodation for asylum seekers and refugees in Romania https://youtu.be/hNhgiLPGy7k

 11. Regimul de cazare pentru refugiații ucraineni în România / Accommodation for Ukrainian refugees in Romania  https://youtu.be/u3ZUKtBDvNA

 12. Drepturile refugiaților în România / Refugees’ rigths in Romania https://youtu.be/CuGWoCrivQY

 13. Cum sunt afectați psihologic refugiații de război? / How are war refugees affected psychologically?      https://youtu.be/ueMOv1AeKgw

 14. Asylum procedure. Rights and obligations of beneficiaries of protection in Romania  https://youtu.be/EMUOHVFLv6w

 15. Social and psychological needs of refugees   https://youtu.be/tTu6sHmF5Rk 

 16. Institutions and NGOs which can help migrants in Romania    https://youtu.be/tPQhi2W_eqM

 17. Ihor Taran – Povestea unui refugiat ucrainean / Story of an Ukrainian refugee https://youtu.be/XIPY9S-pxME

 18. Munther – Povestea unui migrant sirian / Story of a Syrian migrant   https://youtu.be/JCmGmYmymNA

 19. Artem – povestea unui migrant ucrainean / Story of a Ukrainian migrant   https://youtu.be/BuidPFFLTdU

 20. Elizabeth – povestea unei migrante ucrainene / Story of a Ukrainian migrant girl   https://youtu.be/rU5W0-ChaQ4

Publicații

Textul publicațiilor poate fi accesat în partea de jos a paginii, la rubrica ”Noutăți și publicații relevante”.

 1. Cadrul (standardul) comun  pentru aplicarea principiului interesului superior al minorilor străini neînsoțiți
 1. Raport de cercetare cu privire la respectarea interesului superior al minorilor străini neînsoțiți de către instituțiile cu care aceștia intră în contact
 1. Islamic Republic of Iran - Country of Origin Information Report. The situation of human rights related to the protests following the death in custody of Jina Mahsa Amini, on 16 September 2022 “Women Life Freedom”
 1. The Syrian Arab Republic- media monitoring report. The security situation - latest developments
 1.  Ukraine - Country of Origin Information Report. Situation of human rights after the outbreak of the Russian invasion

 

***

PROMISE - protecting the unaccompanied migrant minors

Unaccompanied migrant children are vulnerable for two reasons: because they are children and because they are asylum seekers. Through the PROMISE project, some of them were helped to become aware of their rights and to access public services provided by law.

Goal and objectives  

The PROMISE project aimed at enhancing the access for migrant children and young people to their fundamental rights and to public services. To this purpose, we developed various activities such as advocacy services, free legal assistance, information, training and increasing the capacity of vulnerable groups to be involved in decision making and consultative process. Also, we supported collaboration between institutions, and collaboration between institutions and foreigners, in order to ensure that the best interest of child is respected and in order to improve policies, legislation, practices and attitudes.  

What have we achieved?

 • advocacy activities, free legal assistance 

 • activities involving young migrants in advisory and decision-making process, visibility related activities.

 • we created a Consultative Migrant Forum in Romania, made of 10 young migrants

 • training sessions for lawyers were held, so that they can understand the specific needs related to asylum cases

 • public institutions were informed with regard to the situation of migrant children and youth, and how the institutions could improve services that migrants benefit from in Romania.

 • a research study was conducted about situation of unaccompanied child migrants in Romania

 • a Standard (compilation of most important general and specific recommendations, such as migrant child’s first contact  with authorities) was created following a consultation process along with state institutions and independent organisations  

 • 28 children /youth were helped in court by lawyers from the legal network created within the project (different cases, different nationalities)

 • law students were informed about asylum seekers and cultural differences that migrants of various origins bring „in their baggage”.

Beneficiaries

 • Migrant Forum young people were trained on advocacy, so that they can represent their communities in dialogue with public institutions

 • 28 children and youth received legal assistance  

 • approximately 200 lawyers, law students,  representatives of institutions and organisations with competences in minors’ issues, parents and legal representatives of unaccompanied minors were involved in this project.

Project implementation period: June 2022 - December 2023.

Context

One out of three children who lives outside his/her country of origin is a refugee, according to UNICEF. 1 356 564  refugees have arrived in Romania since the end of February 2022, out of whom approx.  314 000 children (29.39%) and  580 000 women (5.,29%), according to statistic data of 14 July 2022. There were  83 936 Ukrainian refugees in Romania in 2022.

 

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

 

The project was implemented by Terre des hommes Foundation in partnership with Jesuit Refugee Service (JRS) Romania and benefitted from a 149 917.43 Euro grant through the programme Active Citizens Fund Romania, funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA Grants 2014-2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021.

For more information, visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at  www.activecitizensfund.ro.

Active Citizens Fund (ACF) Romania programme is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through EEA Grants 2014-2021. EEA Grants are part of  EEA and Norway Grants 2014-2021. * EEA = European Economic Area   *ACF is managed by a consortium made of Civil Society Development Foundation, Partnership Foundation, Resource Centre for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge.

 

Finanțator

Proiectul a fost derulat de Fundația Terre des hommes în parteneriat cu Asociația Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România (JRS România) și  a beneficiat de o finanțare în valoare de 149 917,43 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

Programul Active Citizens Fund (ACF) România este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE  2014-2021. Granturile SEE sunt parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. * SEE= Spațiul Economic European  *ACF este administrat de consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge.

Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

Noutăți și publicații relevante

Scopul acestui raport este acela de a oferi informații generale privind situația minorităților creștine și kurde din Siria, cu referire la perioada din 2011 până în prezent.  Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului PROMISE (protecția minorilor străini neînsoțiți) de către specialiști de...
  Voluntari români și tineri studenți străini s-au reunit într-un proiect al Fundației Terre des hommes pentru drepturile fundamentale ale migranților. „Dorim ca oamenii să conștientizeze că migranții au drepturi, că au nevoie de protecție și ajutor. Și de aceea îi îndemnăm pe români să le ofere...
Material elaborat pentru a fi util viitorilor profesioniști în drept, participanți la Clinica Juridică înființată în cadrul proiectului PROMISE. Studenții formați în această Clinică primesc informații despre teme legate de migrație și azil, istoria termenului de refugiat sau aplicant pentru azil...
Migranți și minori într-o lume nesigură: cine le poate promite ajutor? Cu acest gând a fost creat proiectul Promise realizat de fundația Terre des hommes, împreună cu JRS România (Asociația Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România). Citiți reportajul Psychologies
Specialiști avocați, sociologi și psihologi implicați în proiectul PROMISE au realizat un set de materiale video prin care oferă tinerilor migranți ajunși în România informații esențiale pentru ca aceștia să se poată integra mai ușor în țara gazdă. Toate cele 20 de materiale sunt prezentate...
Cursul a fost elaborat în cadrul proiectului PROMISE - Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți, derulat de  Fundația Terre des hommes și JRS Romania cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România,  program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021....