Buletin informativ (proiectul SUN) – iulie 2023

Descarcă

Dorim să oferim protecție copiilor migranți neînsoțiți, și pentru aceasta știm că este nevoie de profesioniști bine pregătiți în domeniu, care să colaboreze la nivel internațional.

Fundația Terre des hommes, împreună cu partenerii săi, urmărește să asigure un schimb de cunoștințe și bune practici, formare pentru practicieni, diseminare de informații și o mai bună conștientizare în cadrul proiectului SUN.

Proiectul SUN se axează pe utilizarea Cartei drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ca instrument juridic eficient pentru promovarea și protejarea drepturilor copiilor migranți și refugiați neînsoțiți sau separați de familie pe teritoriul Uniunii Europene.  

Proiectul este implementat de 7 parteneri din 7 țări : Bulgaria, Grecia, România, Belgia, Olanda, Italia și Spania.

Acest buletin informativ din iulie 2023 dezvăluie concluziile cercetării realizate până la acest moment de specialiștii din proiect, rezultatele vizitei de studiu și ale întâlnirilor dintre profesioniștii participanți la proiect. De asemenea, veți găsi aici cele mai recente știri internaționale privind protecția drepturilor migranților.   

Atașat, buletinul informativ în limba engleză.

Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține. Proiectul SUN este finanțat prin programul ”Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori” al Uniunii Europene. Numărul proiectului: 101084990

 

Data publicării
Autori
Partenerii proiectului SUN
Număr de pagini
9