Elaborarea și implementarea unui program de intervenție asupra copiilor în risc de abandon scolar

Descarcă

Material realizat în cadrul proiectului “Inițiativa „NOROC în Educație” - Inițiativa NOrvegiano - ROmână pentru Calitate în Educație”, care a beneficiat de un grant în valoare de 998.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural din 5
județe din România.
Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021. 

Conținutul acestui material nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau
a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Data publicării
Autori
Raluca Ciuca, Georgiana Ilie, Daniela Lupu, Dana Condrea