Metodologie pentru comitetul copiilor (Child Advisory Board) în proiectul ACTIV

acf

 

 

 

 

În 2021, echipele Terre des hommes Romania, Moldova și Ucraina au inițiat un proiect în 25 de școli partenere pe nume ACTIV: ACȚionează Împotriva Violenței!, pentru a analiza fenomenul violenței și a violenței pe bază de gen în școli în Europa de Est și pentru a dezvolta unelte de combatere a acestora. În anul 2021, echipa proiectului a luat parte la o cercetare în teren, în toate școlile partenere. Rezultatul acestui demers – Raport de Cercetare: Violența Bazată pe Gen în Școlile din România, Moldova și Ucraina - a fost publicat în luna Martie 2022. Raportul poate fi accesat aici: https://tdh.ro/ro/violenta-bazata-pe-gen-scolile-din-romania-moldova-si-ucraina.

Pe baza cercetării din teren și a rezultatelor evidențiate de analiza calitativă și cantitativă îndeplinită pentru raportul de cercetare, echipele de formatori au dezvoltat o metodologie de formare a cadrelor didactice. Această metodologie este publicată în momentul de față pe site-ul www.tdh.ro. Profesorii din România si Moldova au participat la formări axate pe concepte legate de egalitate de gen, norme sociale, norme culturale și discriminare.
Pe lângă metodologia aferentă formării cadrelor didactice, fiecare școală parteneră a primit o strategie de intervenție individuală. Complementar acestora, documentul de față reprezintă metodologia dezvoltării și funcționării Comitetului Copiilor (Children Advisory Board), organizat în fiecare școală prin intermediul proiectului ACTIV: ACȚionează Împotriva Violenței! Schimbarea pe care dorim să o aducem în mediile școlare partenere este astfel susținută de o serie de piloni individualizați, construiți împreună cu cadrele didactice din fiecare școală, și dependenți de context. Prezenta metodologie este un addendum necesar efortului de creare a unor agenți de schimbare reprezentați de cadrele didactice și elevi.
Din cauza crizei umanitare de pe teritoriul Ucrainei care a început în Februarie 2022, activitățile de teren din cadrul proiectului ACTIV au fost sistate. Suntem convinși că, în absența crizei umanitare, strategiile individuale aferente școlilor partenere din Ucraina ar fi fost prezente în acest document.
Dorim să mulțumim pe această cale echipei de formatori care s-a deplasat în România și Republica Moldova pentru a susține formările: Alina Dumitru, Liliana Astrahan și Inna Stoian, și care au ajutat la dezvoltarea metodologiei de față.

Data publicării
Autori
Alina Dumitru, Liliana Astrahan și Inna Stoian, cu sprijinul Teodora Rebeja, coordonați de Ana Vlădescu
Număr de pagini
64