Metode de lucru pentru activitățile parentale (Ghid de lucru cu părinții)

Descarcă

Acest Ghid de lucru aduce împreună experiența comună pe care trei organizații dedicate educației au dezvoltat-o împreună în cadrul proiectului “zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune”. Fiecare din cele trei organizații are în spate o experiență și expertiză legitimată de varietatea proiectelor și programelor derulate precum și de numărul celor care au beneficiat de implicarea și dedicarea lucrătorilor lor.

Proiectul „zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune” s-a bazat pe o abordare integrată privind sănătatea și educația, ca arii prioritare de acțiune, alături de locuire – ca domeniu complementar. Proiectul a avut la bază dezvoltarea comunitară ca abordare transversală, ceea ce presupune implicarea directă în totate etapele de implementare ale proiectului atât a beneficiarilor cât și a celorlalți membri din cele 12 comunități care fac parte din proiect. Prin abordarea propusă, zefiR nu a fost doar un proiect pentru romi, ci a însemnat o schimbare de abordare prin care grupurile țintă din cele trei județe sunt implicate direct în proces, atât pentru a construi încredere în comunitate, cât și pentru a găsi soluțiile sustenabile pe termen lung.

Actvitățile  educaționale ale proiectului au vizat creșterea accesului la educație a copiilor din aceste comunități prin valorizarea și promovarea activităților extracurriculare cu caracter intercultural destinate creșterii toleranței, respectului reciproc și acceptării diversității.

Data publicării
Autori
Terre des hommes România, Centrul Romilor Amare Rromentza, Fundaţia Pestalozzi
Număr de pagini
54