Practicile Justiției Restaurative pentru copiii în contact cu legea, din Estonia și România

Specialiștii din Estonia și România au elaborat un raport care prezintă rezultatul evaluării nevoilor la nivel național privind implementarea justiției restaurative în cazuri ce implică tineri din cele două țări.    

Raportul analizează principalele nevoi, lipsuri și puncte forte ale implementării practicilor pentru copiii în contact cu legea și metodologiile existente referitoare la participarea copiilor, în Estonia și România. Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului i-RESTORE 2, proiect coordonat de Terre des hommes România și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Conținutul acestui raport reprezintă numai punctul de vedere al autorilor și este doar responsabilitatea acestora. Uniunea Europeană nu acceptă să își asume nicio responsabilitate privind utilizarea informațiilor conținute în raport.  

Data publicării
Autori
Annegrete Johanson , Ecaterina Balica
Număr de pagini
38