Practicile Justiției Restaurative pentru copiii în contact cu legea, din Olanda și Grecia

Raportul prezintă rezultatul evaluării nevoilor în ce privește copiii și justiția restaurativă, pe baza unei analize și a unor întrebări adresate instituțiilor implicate. Raportul are în vedere accesibilitatea practicilor justiției restaurative pentru copiii aflați în contact cu legea în Grecia și Olanda.

Principalii factori implicați care au contribuit la acest raport au fost judecători, procurori, avocați, ofițeri de probațiune, ofițeri de poliție, mediatori, angajați care lucrează pentru protecția copilului și organizații neguvernamentale din cele două țări.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului i-RESTORE 2, proiect coordonat de Terre des hommes România și cofinanțat de Uniunea Europeană.

Conținutul acestui raport reprezintă numai punctul de vedere al autorilor și este doar responsabilitatea acestora. Uniunea Europeană nu acceptă să își asume nicio responsabilitate privind utilizarea informațiilor conținute în raport.  

Data publicării
Autori
Annemieke Wolthuis , Ioanna Stentoumi
Număr de pagini
47