Manuale de training despre familii transnaționale

Suport de curs pentru specialiștii care lucrează cu familiile migrante în scop de muncă. 

Manualele de față se adresează furnizorilor de servicii din țările de destinație pentru migranții economici din Ucraina și Republica Moldova. Conștienți de faptul că, au avut loc modificări importante ale motivațiilor și formelor de migrație din Ucraina (ca țară de origine) am încercat să includem în manual aspecte generale care rămân valabile chiar și în contextul războiului și să atingem și aspecte care au fost identificate în studiile privind familiile transnaționale din Ucraina. Nu am abordat problematica familiilor transnaționale în contextul războiului întrucât analiza consecințelor acestui tip de criză nu a fost inclus în obiectivele proiectului (nu a fost anticipat la momentul elaborării proiectului) și nici nu am avut timpul necesar să adunăm suficiente informații privind modul în care războiul a afectat familiile transnaționale din Ucraina și Republica Moldova. Rămâne ca alte proiecte, studii și cercetări să abordeze în profunzime și adecvat problematica familiilor transnaționale în contextul unui război.

 

Proiectul-acțiune CASTLE „Copiii rămași acasă ca urmare a migrației forței de muncă" este cofinanțat de Uniunea Europeană, contractată de Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționiste (ICMPD) prin intermediul Migration Partnership Facility (MPF) - ICMPD/2021/MPF- 357-004. El este implementat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în parteneriat cu Fundația Terre des hommes Elveția (delegația Tdh România), Terre des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Institutul Ucrainean de Cercetări Sociale după Oleksandr Yaremenko și Academia de Studii Economice din Moldova. Obiectivul principal al acestui proiect este de a sprijini Republica Moldova și Ucraina în îmbunătățirea cadrelor de protecție a copilului și a politicilor de migrație și mobilitate, cu accent pe impactul social și juridic al migrației forței de muncă asupra familiilor transnaționale.

Acest manual a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, contractat de ICMPD prin intermediul Facilității de parteneriat pentru migrație. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Universității Babeș-Bolyai și nu poate fi considerat în niciun caz că reflectă poziția Uniunii Europene sau a ICMPD.

Data publicării
Autori
Elena Balica
Editori
Fundația Terre des hommes