Proiectul Clear Rights – un sprijin oferit practicienilor în domeniul justiției pentru copii și tineri

Broșura a fost realizată de specialiștii Terre des hommes și partenerii din consorțiu în  cadrul proiectului Clear Rights, cu scopul de a pune un document util la dispoziția avocaților și celor care oferă asistență juridică tinerilor aflați în contact cu legea.

În broșură veți găsi o scurtă prezentare a materialelor elaborate de specialiști și a instrumentului  digital de evaluare a asistenței juridice care transmite opiniile copiilor implicați în procese penale.

Broșura conține link-uri care conduc spre aceste materiale destinate profesioniștilor din domeniul juridic: un ghid al standardelor de calitate, un memoriu și un studiu de cercetare.

Proiectul CLEAR RIGHTS – consolidarea asistenței juridice pentru copiii din Europa este  finanțat din Programul ”Justiție” (2014-2020) al Uniunii Europene.   

Data publicării