Buletin informativ (proiectul SUN) – ianuarie 2024

Copiii și tinerii migranți care călătoresc singuri au nevoie de protecție din partea adulților, din partea autorităților, au nevoie de ajutor pentru a se simți în siguranță și a avea acces la drepturile lor.

În acest scop, Fundația Terre des hommes România împreună cu partenerii săi din proiectul SUN lucrează la evaluarea necesităților de formare privind protejarea drepturilor copiilor neînsoțiți  la nivel european.   

Proiectul SUN se axează pe utilizarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene ca instrument juridic eficient pentru promovarea și protejarea drepturilor copiilor migranți și refugiați neînsoțiți sau separați de familie pe teritoriul Uniunii Europene.  Proiectul este implementat de 7 parteneri din 7 țări : Bulgaria, Grecia, România, Belgia, Olanda, Italia și Spania.

Acest buletin informativ din ianuarie 2024 prezintă rezultatele vizitelor de studiu realizate de partenerii de proiect în Italia și România, o scurtă introducere în analiza nevoilor de formare și raportul de bune practici, o hartă foarte utilă a celor mai bune practici din țările implicate în proiect, și cele mai recente știri la nivel internațional referitoare la protecția copiilor migranți.

Atașat, buletinul informativ în limba engleză.

Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține. Proiectul SUN - Protejarea drepturilor copiilor neînsoțiți și ale copiilor separați de familie cu ajutorul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene este finanțat prin programul ”Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori” al Uniunii Europene. Numărul proiectului: 101084990

Data publicării
Autori
Partenerii proiectului SUN
Număr de pagini
13