Activitatea profesioniștilor în domeniul violenței de gen -infografic

Prin această cercetare realizată în anul 2020, Terre des hommes a încercat să afle care este nivelul de pregătire al specialiștilor români și să ofere date fiabile despre VBG împotriva copiilor migranți.Prin proiectul BRIDGE, Fundația Terre des hommes își propune să ajute specialiștii din cadrul autorităților publice/ONG-urilor care intră în contact cu tineri și copii migranți să beneficieze de instruire specializată în domeniul violenței bazate pe gen (VBG). Scopul este ca ei să înțeleagă fenomenul, să identifice victimele sale, să comunice cu sensibilitate și grijă cu ele, să reacționeze adecvat. De asemenea, ei trebuie să cunoască sistemul local existent de referire către asistența specializată în violența de gen.

 

Acest material a fost finanțat de Programul Uniunii Europene pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie (2014-2020). Conținutul acestui material reprezintă doar opiniile autorului și este responsabilitatea sa exclusivă. Comisia Europeană nu acceptă nicio responsabilitate pentru utilizarea informațiilor pe care le conține. 

Data publicării