Biblioteca digitală

A short description of our actitivity in Romania (for English speakers). 
The second study report in the Misto Avilean project presents the ”Obstacles in school (re)integration faced by Roma pupils in international migration (Romania)”. It is the result of 45 interviews, 100 questionnaires and it is summing up 100 pages. The report develops mostly a practical approach,…
Al doilea raport de studiu din proiectul „Misto Avilean” prezintă „Obstacolele întâmpinate de copii de etnie roma în (re)integrarea școlară” după perioade de migrație sezonieră sau temporară în străinătate. El este publicat în două variante: în română și în engleză. Conținutul este rezultatul a 45…
Terre des hommes a anunțat că anul trecut a avut la nivel internațional mai mult de 4 milioane de beneficiari -copii și membrii ai comunităților lor. Viața acestora s-a îmbunătățit, însă este nevoie în continuare de un impact de durată și de abordarea noastră inovatoare și incluzivă, care presupune…
Dacă vreți să ne cunoașteți, acesta este un rezumat al proiectelor și valorilor noastre, precum și un album foto al reușitelor din ultimii 20 de ani. 
Fundația Terre des hommes Romania a creat, în colaborare cu Asociația Arhipera, „Ghidul în vederea echipării cu grupuri sanitare interioare a școlilor din mediul rural”. Construirea unui grup sanitar pentru o școală trebuie să respecte însă anumite norme arhitecturale și standarde de calitate, fără…