i-ACCESS MyRights – justiție cu ajutorul inteligenței artificiale pentru copiii din Europa

Prin acest proiect îi ajutăm pe copiii în contact cu legea, în special copiii-victime, să găsească mai ușor informații și să își exercite drepturile în procesele penale.  

image

Proiectul i-ACCESS MyRights pornește de la premisa că soluțiile inovatoare de accesare a informației bazate pe o inteligență artificială (IA) sunt extrem de importante pentru a îmbunătăți accesul la justiție al copiilor care vin în contact cu sistemul judiciar, în special copiii-victime. O soluție IA inovatoare și centrată pe nevoile copilului ne va asigura că acesta învață și primește acces la toată susținerea și tot ajutorul la care are dreptul.

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului i-ACCESS MyRights este acela de a îmbunătăți accesul la informație și asistență juridică pentru copiii-victime din Uniunea Europeană prin promovarea unei soluții IA focalizată asupra copilului. Acest lucru îi va ajuta pe copiii-victime să  găsească ușor informații, să își exercite drepturile în procesele penale, să se simtă mai puternici, și va reduce riscul experiențelor traumatizante, indiferent de genul copiilor sau mediul social și cultural din care provin.    

Beneficiari

Beneficiari direcți:

  • 75 copii-victime cu vârste între 14-18 ani, care vor beneficia de programe-pilot în cele trei țări  implicate în proiect  
  • 30 de copii și tineri cu experiență în sistemul de justiție pentru tineri (Consilii Consultative ale Copiilor)
  • 450 specialiști în aplicarea legii, judecători, procurori, asistenți sociali, specialiști în sănătate, psihologi  la care vom ajunge prin cursuri de formare și social media
  • 183 factori de decizie și profesioniști în protecția copilului la care vom ajunge prin evenimente de advocacy  și social media

Beneficiari indirecți:  

 600 factori de decizie, 3000 profesioniști în justiție, 900 copii, 100 avocați

Țări beneficiare: România, Grecia și Bulgaria

Durata proiectului: ianuarie 2023 – decembrie 2024

Proiectul este implementat de o echipă puternică formată din 7 organizații de specialiști bine pregătiți:  Terre des hommes România, Terre des hommes – centrul coordonator regional din Ungaria, Terre des hommes Hellas - Grecia, SAPI (Bulgaria), Centrul pentru Dreptul IT și IP (proprietate intelectuală) al Universității din Leuven (KU Leuven), Noldus (Olanda) și Lawren.io (Belgia). În plus,  firma de avocatură Dentons Europe LLP (Olanda) va contribui cu o echipă de patru experți juridici în procesul decizional și va completa baza de date a soluțiilor IA cu informațiile juridice necesare.

Donor

i-ACCESS MyRights project is co-funded by the European Union.

 

European Union

Noutăți și publicații relevante

Tineri din patru Centre de Detenție și Educative din țară au fost implicați în crearea unei aplicații – un chatbot - care va putea  fi de folos copiilor vulnerabili și celor are caută informații, consiliere juridică sau ajutor online. Accesul în aceste centre este restricționat, dar specialiștii...
Tinerii din centrele de detenție trăiesc într-un mediu în care sunt foarte expuși la conflicte. Unii știu să le gestioneze, alții nu. În sprijinul lor, specialiștii Terre des hommes au organizat o sesiune online  despre gestionarea conflictelor, la care au participat tineri din Centrul de Detenție...
Când copiii intră în dialog cu inteligența artificială (AI), trebuie să avem în vedere nu numai aspectele juridice (respectarea drepturilor lor), dar și aspectele etice. Specialiști IT și experți juriști internaționali au organizat un webinar în cadrul proiectului i-Access MyRights, în data de 14...
Tehnologiile digitale - AI (inteligența artificială) , FRT (recunoaștere facială) - îi pot ajuta foarte mult pe copii oferindu-le informațiile necesare, dar îi pot pune și în situații de risc. Copiii au dreptul de a participa la activități online, dar trebuie protejați, au arătat vorbitorii...
Șapte tineri au participat online, în 13 februarie anul acesta, la o sesiune educativă despre bullying și situații de bullying în centrele de detenție, susținută de dna. Ioana Mureșan, jurist, formator și facilitator CCC. Sesiunea a fost organizată de Fundația Terre des hommes în cadrul proiectului...
Tineri din trei centre educative și de detenție din țară au participat de curând la o serie de sesiuni educative  care îi pregătesc pentru viață, îi învață ce să accepte și ce să nu accepte din partea societății, cum să pună sub semnul întrebării opinia publică și cum să identifice situațiile de...