i-ACCESS MyRights – justiție cu ajutorul inteligenței artificiale pentru copiii din Europa

Prin acest proiect îi ajutăm pe copiii în contact cu legea, în special copiii-victime, să găsească mai ușor informații și să își exercite drepturile în procesele penale.  

image

Proiectul i-ACCESS MyRights pornește de la premisa că soluțiile inovatoare de accesare a informației bazate pe o inteligență artificială (IA) sunt extrem de importante pentru a îmbunătăți accesul la justiție al copiilor care vin în contact cu sistemul judiciar, în special copiii-victime. O soluție IA inovatoare și centrată pe nevoile copilului ne va asigura că acesta învață și primește acces la toată susținerea și tot ajutorul la care are dreptul.

Obiectiv

Obiectivul general al proiectului i-ACCESS MyRights este acela de a îmbunătăți accesul la informație și asistență juridică pentru copiii-victime din Uniunea Europeană prin promovarea unei soluții IA focalizată asupra copilului. Acest lucru îi va ajuta pe copiii-victime să  găsească ușor informații, să își exercite drepturile în procesele penale, să se simtă mai puternici, și va reduce riscul experiențelor traumatizante, indiferent de genul copiilor sau mediul social și cultural din care provin.    

Beneficiari

Beneficiari direcți:

  • 75 copii-victime cu vârste între 14-18 ani, care vor beneficia de programe-pilot în cele trei țări  implicate în proiect  
  • 30 de copii și tineri cu experiență în sistemul de justiție pentru tineri (Consilii Consultative ale Copiilor)
  • 450 specialiști în aplicarea legii, judecători, procurori, asistenți sociali, specialiști în sănătate, psihologi  la care vom ajunge prin cursuri de formare și social media
  • 183 factori de decizie și profesioniști în protecția copilului la care vom ajunge prin evenimente de advocacy  și social media

Beneficiari indirecți:  

 600 factori de decizie, 3000 profesioniști în justiție, 900 copii, 100 avocați

Țări beneficiare: România, Grecia și Bulgaria

Durata proiectului: ianuarie 2023 – decembrie 2024

Proiectul este implementat de o echipă puternică formată din 7 organizații de specialiști bine pregătiți:  Terre des hommes România, Terre des hommes – centrul coordonator regional din Ungaria, Terre des hommes Hellas - Grecia, SAPI (Bulgaria), Centrul pentru Dreptul IT și IP (proprietate intelectuală) al Universității din Leuven (KU Leuven), Noldus (Olanda) și Lawren.io (Belgia). În plus,  firma de avocatură Dentons Europe LLP (Olanda) va contribui cu o echipă de patru experți juridici în procesul decizional și va completa baza de date a soluțiilor IA cu informațiile juridice necesare.

Donor

i-ACCESS MyRights project is co-funded by the European Union.

 

European Union

Noutăți și publicații relevante

75 de copii-victime din România cu vârste între 14-18 ani vor fi primii utilizatori ai unei aplicații online de măsurare a gradului de satisfacție a tinerilor asistați în procesele penale. Aplicația va fi creată de o echipă de  profesioniști în urma consultării copiilor-victime, pe baza...