SUN - Protejarea drepturilor copiilor neînsoțiți și ale copiilor separați de familie cu ajutorul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Copiii migranți neînsoțiți sunt vulnerabili și expuși riscurilor deoarece sunt copii, sunt pe un teritoriu străin și nu sunt în grija unui adult. Prin acest proiect vom avea grijă de ei și de drepturile lor.

image

Scop

Proiectul SUN urmărește să protejeze drepturile copiilor refugiați sau migranți neînsoțiți sau  separați de familie aplicând prevederile din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și încurajând schimbul transnațional de informații în materie de cunoștințe și bune practici.  

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (CDFUE)  este un instrument de protejare și garantare a drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor de pe teritoriul Uniunii Europene.

Ce vom face?

1. Vom consolida capacitatea profesioniștilor de a proteja drepturile tinerilor migranți neînsoțiți cu ajutorul Cartei CDFUE

2. Vom facilita cooperarea actorilor-cheie la nivel național și transnațional care se ocupă de reprezentarea juridică, primirea, îngrijirea și educația copiilor și tinerilor migranți în ceea ce privește protejarea și promovarea drepturilor lor fundamentale;

3. Vom consolida cunoștințele și capacitatea practicienilor din domeniul juridic și a organismelor independente de apărare a drepturilor omului pentru a se putea implica în litigii la nivel național și european;

4. Vom crește gradul de conștientizare cu privire la rolul Cartei CDFUE de a proteja drepturile fundamentale ale copiilor și tinerilor migranți neînsoțiți.

Beneficiari direcți: avocați, juriști, asistenți sociali, gardieni, profesori, directori de școli, părinți

Beneficiari finali: tineri migranți, copii refugiați neînsoțiți sau separați de familie, comunități de migranți și refugiați

Durata proiectului: 1 aprilie 2023 – 1 aprilie 2025

Parteneri

Proiectul este implementat de o echipă formată din șapte organizații de specialiști:  Foundation for Access to Rights  (Bulgaria) - coordonator al proiectului, Arsis Koinoniki Organosi Ypostirixis Neon  (Grecia), Fundația Terre des hommes România, Sirius Policy Network on Migrant Education (Belgia), Stichting Nidos  (Olanda), Associazione Volontarius Onlus  (Italia), Associacio Comissio Catalana d’Ajuda al Refugiat (Spania).

 

 

Proiect finanțat prin programul ”Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori” al Uniunii Europene.

European Union