NOROC -Inițiativa Norvegiano-Română pentru Calitate în Educație

De ce este nevoie de (proiectul) NOROC pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural. NOROC este un acronim pentru Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație.

girl

EEA-and-Norway_grants.png                                                           frds.jpg

Scop și obiective

Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul copiilor la educație echitabilă și de calitate prin sprijinirea și implementarea de măsuri de prevenire a abandonului școlar. Alte măsuri avute în vedere sunt cele de favorizare a ratei de tranziție de la educația primară la cea gimnazială, și de la cea gimnazială la liceală. 

NOROC va sprijin minim 650 de copii aflați în situație de risc de abandon școlar și 180 de copii cu cerințe educaționale speciale  în 5 județe din România. 

Ce vom face concret ?

Pe termen scurt, proiectul urmărește combaterea abandonului școlar și facilitarea tranziției de la un ciclul primar la gimnazial, și de la cel gimnazial la liceal pentru 650 de copii în situație de risc.

Pe termen mediu și lung intervenția vizează îmbunătățirea calității serviciilor educaționale prin formarea a 48 de cadre didactice și mediatori în  metode de lucru cu copiii în situație de risc de abandon școlar și / sau cu cerințe educaționale speciale .

Cei care vor beneficia de măsurile din cadrul proiectului sunt :

  • copiii în situație de risc de abandon școlar și copiii cu CES din ciclul primar și gimnazial, aflați într-una sau mai multe din situațiile de vulnerabilitate, cu predilecție din mediul rural din 5 județe din România;
  • părinții acestora;
  • cadrele didactice din cele 20 de școli;
  •  copii care frecventează școlile vizate;
  • părinții acestora.

Terre des hommes va acorda sprijin școlilor în stabilirea unei proceduri de identificare și monitorizare a copiilor în situație de risc de abandon școlar, va asigura formarea și consilierea cadrelor didactice în domeniul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale, transferând metode de lucru experimentate în alte proiecte. Vor fi spriijiniți 650 de copii în risc de abandon școlar și 180 de copii cu CES și calitatea serviciilor educaționale va crește în 20 de școli din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău.

Parteneri: Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic (România) și FAFO Norvegia

Proiect derulat prin Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

www.eeagrants.org  www.norwaygrants.org 

 

 

 

Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021