NOROC -Inițiativa Norvegiano-Română pentru Calitate în Educație

De ce este nevoie de (proiectul) NOROC pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural? NOROC este un acronim pentru Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație.

girl

Norway_grants_mic.png                                                           frds.jpg

Scop și obiective

Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul copiilor la educație echitabilă și de calitate prin sprijinirea și implementarea de măsuri de prevenire a abandonului școlar. Alte măsuri avute în vedere sunt cele de favorizare a ratei de tranziție de la educația primară la cea gimnazială, și de la cea gimnazială la liceală. NOROC a intervenit  în 5 județe din România. 

Ce am realizat concret ?

Pe termen scurt, proiectul a urmărit combaterea abandonului școlar și facilitarea tranziției de la un ciclul primar la gimnazial, și de la cel gimnazial la liceal pentru 650 de copii în situație de risc.

Pe termen mediu și lung intervenția a vizat îmbunătățirea calității serviciilor educaționale prin formarea a 48 de cadre didactice și mediatori în  metode de lucru cu copiii în situație de risc de abandon școlar și / sau cu cerințe educaționale speciale .

Cei care au beneficiat de măsurile din cadrul proiectului sunt :

 • copiii în situație de risc de abandon școlar și copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) din ciclul primar și gimnazial, aflați într-una sau mai multe din situațiile de vulnerabilitate, cu predilecție din mediul rural din 5 județe din România (Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău);
 • părinții acestora;
 • cadrele didactice din cele 20 de școli;
 •  copii care frecventează școlile vizate;
 • părinții acestora.

Terre des hommes a acordat sprijin școlilor în stabilirea unei proceduri de identificare și monitorizare a copiilor în situație de risc de abandon școlar, a asigurat formarea și consilierea cadrelor didactice pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, transferând metode de lucru experimentate în alte proiecte. Au fost spriijiniți 650 de copii în risc de abandon școlar și 180 de copii cu CES și calitatea serviciilor educaționale a crescut în 20 de școli din cele 5 județe menționate.

Parteneri: Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic - România filiala Vâlcea și FAFO Norvegia

Mai multe detalii, pe nou creatul site al proiectului :https://edu-noroc.org/

Proiectul “Inițiativa „NOROC în Educație”  - Inițiativa NOrvegiano - ROmână pentru Calitate în Educație”, beneficiază de un grant în valoare de 998.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural din 5 județe din România.

NOROC se va implementa în perioada Decembrie 2021 - Decembrie 2023.Martie 2024

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.

Conținutul acestui material nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

www.eeagrants.org  www.norwaygrants.org 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

 

   

  Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

  Noutăți și publicații relevante

  Cum scădem importanța norocului și creștem șansele la educație pentru cât mai mulți copii    BUCUREȘTI, 29 Decembrie 2023.   Echipa formată din specialiștii Fundației Terre des hommes și 48 de cadre didactice trage concluziile unui proiect de doi ani în care au transformat educația din 5 județe...
  La începutul lunii decembrie, a avut loc “Inițiativa bilaterală” ce reprezintă o continuare a vizitei de studiu anterioare care a avut loc în Norvegia, în luna martie a acestui an. Printre principalele obiective pe care această inițiativă le-a avut au fost de a facilita schimbul de bune practici și...
  Fundația Terre des hommes România organizează, împreună cu partenerii săi FAFO – Institutul de Muncă și pentru Cercetări Sociale Norvegia și ASCHFR – Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic filiala Râmnicu Vâlcea, conferința finala din cadrul proiectului NOROC (Inițiativa NOrvegiano –...
  Andra Stegaru și Elena Nicoară, eleve ale Școlii Orbeni Scurta din județul Bacău, au cucerit inimile juriului și au obținut premiul întâi în cadrul concursului local “Culoare și suflet de copil”. Sub îndrumarea dedicată a Prof. Înv. Gălățanu Gabriela, cele două eleve au fost extrem de creative si...
  Anual, pe data de 12 august, este sărbătorită Ziua internaţională a Tinerilor. Un prilej pentru Fundația Terre des hommes de a aprecia tinerii care se implică, în mod voluntar, în proiecte dedicate copiilor. Acești tineri care au dat curs invitației de a intra într-un program de mentorat derulat de...
  În perioada martie – aprilie 2023, Terre des hommes România a desfășurat în Râmnicu Valcea, Baia de Fier și în Bacau, un curs de tehnici de lucru pentru copiii în risc de abandon școlar și CES (cerințe educaționale speciale). Cursul de formare a fost axat pe metodologia non-formala de educație MGSC...