NOROC -Inițiativa Norvegiano-Română pentru Calitate în Educație

De ce este nevoie de (proiectul) NOROC pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural? NOROC este un acronim pentru Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație.

girl

Norway_grants_mic.png                                                           frds.jpg

Scop și obiective

Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul copiilor la educație echitabilă și de calitate prin sprijinirea și implementarea de măsuri de prevenire a abandonului școlar. Alte măsuri avute în vedere sunt cele de favorizare a ratei de tranziție de la educația primară la cea gimnazială, și de la cea gimnazială la liceală. NOROC va interveni  în 5 județe din România. 

Ce vom face concret ?

Pe termen scurt, proiectul urmărește combaterea abandonului școlar și facilitarea tranziției de la un ciclul primar la gimnazial, și de la cel gimnazial la liceal pentru 650 de copii în situație de risc.

Pe termen mediu și lung intervenția vizează îmbunătățirea calității serviciilor educaționale prin formarea a 48 de cadre didactice și mediatori în  metode de lucru cu copiii în situație de risc de abandon școlar și / sau cu cerințe educaționale speciale .

Cei care vor beneficia de măsurile din cadrul proiectului sunt :

 • copiii în situație de risc de abandon școlar și copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) din ciclul primar și gimnazial, aflați într-una sau mai multe din situațiile de vulnerabilitate, cu predilecție din mediul rural din 5 județe din România (Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău);
 • părinții acestora;
 • cadrele didactice din cele 20 de școli;
 •  copii care frecventează școlile vizate;
 • părinții acestora.

Terre des hommes va acorda sprijin școlilor în stabilirea unei proceduri de identificare și monitorizare a copiilor în situație de risc de abandon școlar, va asigura formarea și consilierea cadrelor didactice în domeniul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale, transferând metode de lucru experimentate în alte proiecte. Vor fi spriijiniți 650 de copii în risc de abandon școlar și 180 de copii cu CES și calitatea serviciilor educaționale va crește în 20 de școli din cele 5 județe menționate.

Parteneri: Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic - România filiala Vâlcea și FAFO Norvegia

Mai multe detalii, pe nou creatul site al proiectului :https://edu-noroc.org/

Proiectul “Inițiativa „NOROC în Educație”  - Inițiativa NOrvegiano - ROmână pentru Calitate în Educație”, beneficiază de un grant în valoare de 998.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural din 5 județe din România.

NOROC se va implementa în perioada Decembrie 2021 - Decembrie 2023.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.

Conținutul acestui material nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

www.eeagrants.org  www.norwaygrants.org 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

 

   

  Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

  Noutăți și publicații relevante

  20 de profesori de la școli din Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău au avut ocazia, prin intermediul proiectului „NOROC în Educație” al Fundației Terre des hommes, să viziteze mai multe școli din Norvegia în luna martie. Două profesoare au povestit pentru Școala 9 ce le-a impresionat în călătorie și...
  La începutul lunii februarie a.c., peste 30 de cadre didactice, din 5 județe din țară, au participat la un atelier de lucru organizata de către Fundația Terre des hommes.  Acest atelier face parte din proiectul Inițiativa „NOROC în educație” (Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație...
  Fundația Terre des hommes a organizat o masă rotundă pe tema “Provocările educației în școlile din mediul rural”, întâlnire care a avut loc în cadrul proiectului “NOROC - Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație“. Astfel că, ne-am propus să dezbatem tema serviciilor educaționale din...
  Pentru primele 3 luni din anul viitor pregătim formarea a aproape 50 de mentori în 20 de școli din Dolj, Olt, Gorj, Bacău și Vâlcea. Aceștia vor fi elevi din ani terminali din liceu sau studenți din universități care pot fi modele de atitudine față de învățare și vor ajuta copiii să își crească...
  O echipă a Terre des hommes a mers în 10 comunități din Dolj, Gorj, Olt, Bacău și Vâlcea (România), pentru a analiza factorii ce stau la baza abandonului școlar. Observațiile lor, care rezultă în urma discuțiilor pe care le-au avut cu profesorii și elevii (în focus-grupuri), ilustrează multitudinea...