i-RESTORE - Protecția copiilor victime, cu ajutorul justiției restaurative

i-Restore își propune o mai bună protecție a victimelor-copii, cu ajutorul justiției restaurative -Better Protecting Child Victims Rights through Restorative Justice. 

 

restore

Scop și obiective

Obiectivul proiectului I-RESTORE este de a promova folosirea justiției restaurative la nivel național, în cazurile în care sunt implicați copii-victime. Justiția restaurativă este o practică prietenoasă cu copiii-victime și urmărește o mai bună protecție a acestora.

La finalul celor 2 ani ai proiectului, profesioniștii din domeniu vor avea mai multe informații și vor pleda pentru folosirea justiției restaurative în România, Grecia și Albania. Pe de altă parte, copiii și tinerii vor fi implicați în proiect, vor ști mai multe despre drepturile lor și vor promova la rândul lor conceptul.

Justiția restaurativă își propune să vindece, să repare și să prevină: ea se concentrează asupra nevoilor și drepturilor victimei, motivației celor în cauză și asupra rolului comunității. Justiția restaurativă este o metodă prin care copilul infractor, victima (numai cu acordul său) și, după caz, alte persoane și membri ai comunității participă activ, împreună, la soluționarea problemelor care decurg din infracțiune. Procesul restaurativ poate include medierea, concilierea, conferințele și cercurile restaurative, dar și alte practici, precum despăgubirile, compensațiile, consiliile comunitare și munca în folosul comunității.

Activitățile din proiect includ realizarea următoarelor:

  • Un raport de cercetare cu privire la justiția restaurativă și copii victimă.
  • Activități de e-learning și 9 activități de instruire pentru profesioniști.
  • Activități de training cu copii
  • Vizite de studiu pentru profesioniști și copii
  • Campanii de sensibilizare conduse de copii și evenimente de advocacy organizate cu copii și tineri.

În proiect sunt implicate Terre des hommes - Hungary, Terre des hommes - Romania, Terre des hommes Ηellas - Γη των ανθρώπων, European Forum for Restorative Justice, Restorative Justice Netherlands, Terre des hommes – Albania.

Finanțator

Proiectul i-RESTORE este cofinanțat de Programul „Justiție” (2014-2020) al Uniunii Europene.

Noutăți și publicații relevante

Consorțiul proiectului i-RESTORE vă invită pe 21 mai la prima sa conferință europeană privind justiția restaurativă prietenoasă cu copiii, un eveniment de sensibilizare și consolidare a cooperării dintre părțile interesate, care lucrează cu copiii în Europa, în special profesioniști și factori de...
Cum se aplică justiția restaurativă în România atunci când sunt implicați copii victime ? Vă invităm să citiți o amplă cercetare efectuată în consultare cu copiii și părțile interesate din România. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului nostru „i-RESTORE - O mai bună protecție a...
Cum se aplică justiția restaurativă în România atunci când sunt implicați copii victime ? Vă invităm să citiți o amplă cercetare efectuată în consultare cu copiii și părțile interesate din România, Grecia și Albania. Descoperiți rezultatele cercetării pentru România pe platforma profesioniștilor...
Justiția restaurativă este o modalitate de a soluționa dauna apărută în urma unei infracțiuni. Ea presupune implicarea tuturor celor afectați pentru a ajunge la o înțelegere comună a celor întâmplate și la un acord cu privire la modul în care prejudiciul sau infracțiunea pot fi reparate și, astfel...