i-RESTORE - Protecția copiilor victime, cu ajutorul justiției restaurative

i-Restore și-a propus o mai bună protecție a victimelor-copii, cu ajutorul justiției restaurative -Better Protecting Child Victims Rights through Restorative Justice. 

 

restore

Scop și obiective

Obiectivul proiectului I-RESTORE a fost de a promova folosirea justiției restaurative la nivel național, în cazurile în care sunt implicați copii-victime. Justiția restaurativă este o practică prietenoasă cu copiii-victime și urmărește o mai bună protecție a acestora.

Acum, în noiembrie 2021, la finalul celor 2 ani ai proiectului, profesioniștii din domeniu au mai multe informații și sunt gata să pledeze pentru folosirea justiției restaurative în România, Grecia și Albania. Pe de altă parte, copiii și tinerii au fost implicați în toate etapele și au dobândit mai multe cunoștințe despre drepturile lor, în scopul de a promova la rândul lor conceptul.

Justiția restaurativă își propune să vindece, să repare și să prevină: ea se concentrează asupra nevoilor și drepturilor victimei, motivației celor în cauză și asupra rolului comunității. Justiția restaurativă este o metodă prin care copilul infractor, victima (numai cu acordul său) și, după caz, alte persoane și membri ai comunității participă activ, împreună, la soluționarea problemelor care decurg din infracțiune. Procesul restaurativ poate include medierea, concilierea, conferințele și cercurile restaurative, dar și alte practici, precum despăgubirile, compensațiile, consiliile comunitare și munca în folosul comunității.

Activitățile din proiect au inclus realizarea următoarelor:

  • Un raport de cercetare cu privire la justiția restaurativă și copii victimă.
  • Activități de e-learning și 9 activități de instruire pentru profesioniști.
  • Activități de training cu copii
  • Vizite de studiu pentru profesioniști și copii
  • Campanii de sensibilizare conduse de copii și evenimente de advocacy organizate cu copii și tineri.

În proiect au lucrat împreună Terre des hommes - Hungary, Terre des hommes - Romania, Terre des hommes Ηellas - Γη των ανθρώπων, European Forum for Restorative Justice, Restorative Justice Netherlands, Terre des hommes – Albania.

Finanțator

Proiectul i-RESTORE este cofinanțat de Programul „Justiție” (2014-2020) al Uniunii Europene.

Noutăți și publicații relevante

În data de 28 octombrie 2021 a avut loc o conferință națională care a marcat finalizarea proiectului i-Restore (”O mai bună protecție a drepturilor copiilor victime prin justiție restaurativă”), proiect derulat în perioada 2019-2021. Evenimentul a fost organizat online și a beneficiat de prezența...
Un grup de tineri entuziaști s-au implicat voluntar în proiectul I-RESTORE, un proiect de promovare a ideii de justiție restaurativă și a practicilor restaurative în rândul specialiștilor, dar și al profesorilor și copiilor. 15 copii și tineri au participat la consultări în proiect, și-au expus...
Implicarea socială a tinerilor pare dificilă dacă ascultăm unele voci. Totuși în organizații sunt mulți tineri voluntari care lucrează pentru idealurile lor. De exemplu, un grup de tineri entuziaști s-au implicat voluntar în proiectul I-RESTORE, un proiect de promovare a ideii de justiție...
Această broșură a fost creată cu sprijinul copiilor și tinerilor care au participat la consultări în proiectul I-RESTORE (O mai bună protecție a drepturilor copiilor victime prin justiție restaurativă”). Textul se adresează părinților, profesorilor, profesioniștilor din domeniul juridic. Broșura...
Tinerii implicați în proiectul i-RESTORE (”O mai bună protecție a drepturilor copiilor victime prin justiție restaurativă”) au realizat o broșură pentru copii cu informații simplificate, ușor de înțeles, despre justiție și practici restaurative.  
Consorțiul proiectului i-RESTORE vă invită pe 21 mai la prima sa conferință europeană privind justiția restaurativă prietenoasă cu copiii, un eveniment de sensibilizare și consolidare a cooperării dintre părțile interesate, care lucrează cu copiii în Europa, în special profesioniști și factori de...