i-RESTORE - Protecția copiilor victime, cu ajutorul justiției restaurative

i-Restore își propune o mai bună protecție a victimelor-copii, cu ajutorul justiției restaurative -Better Protecting Child Victims Rights through Restorative Justice. 

 

restore

Scop și obiective

Obiectivul proiectului I-RESTORE este de a promova folosirea justiției restaurative la nivel național, în cazurile în care sunt implicați copii-victime. Justiția restaurativă este o practică prietenoasă cu copilul-victimă și urmărește o mai bună protecție a acestora.

La finalul celor 2 ani ai proiectului, profesioniștii din domeniu vor avea mai multe informații și vor pleda pentru folosirea justiției restaurative în România, Grecia și Albania. Pe de altă parte, copiii și tinerii vor fi implicați în proiect, vor ști mai multe despre drepturile lor și vor promova la rândul lor conceptul.

Justiția restaurativă își propune să vindece, să repare și să prevină: ea se concentrează asupra nevoilor și drepturilor victimei, motivației celor în cauză și asupra rolului comunității. Justiția restaurativă este un proces în care copilul infractor, victima (numai cu acordul său) și, după caz, alte persoane și membri ai comunității participă activ, împreună, la soluționarea problemelor care decurg din infracțiune. Procesul restaurativ poate include medierea, concilierea, conferințele și cercurile restaurative, dar și alte practici, precum despăgubirile, compensațiile, consiliile comunitare și munca în folosul comunității.

Activitățile din proiect includ realizarea următoarelor:

  • Un raport de cercetare cu privire la justiția restaurativă și copii victimă.
  • Activități de e-learning și 9 activități de instruire pentru profesioniști.
  • Activități de training cu copii
  • Vizite de studiu pentru profesioniști și copii
  • Campanii de sensibilizare conduse de copii și evenimente de advocacy organizate cu copii și tineri.

 

În proiect sunt implicate Terre des hommes - Hungary, Terre des hommes - Romania, Terre des hommes Ηellas - Γη των ανθρώπων, European Forum for Restorative Justice, Restorative Justice Netherlands, Terre des hommes – Albania

 

 

Uniunea Europeană

Co-funded EU by Justice and Consumers European Commission