CLEAR-Rights pentru accesul copiilor la asistență juridică

Copiii implicați în proceduri penale (ca suspecți sau acuzați) sunt vulnerabili în lipsa unei consilieri adecvate. CLEAR-Rights își propune să îmbunătățească sistemele de asistență juridică pentru copii.

 

consiliere

Scop și obiective

Obiectivul general al CLEAR este „îmbunătățirea accesului egal la un avocat pentru copiii suspectați sau acuzați de infracțiuni”. Astfel, ne vom asigura că ei vor putea primi asistență juridică de calitate și specializată finanțată de guvern și asistență juridică pro bono, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Directiva 2016/800 / UE.

Un acces egal la asistență juridică gratuită, de specialitate și de calitate, va garanta un proces de justiție echitabil și centrat pe copil. Doar în acest mod principiile interesului superior al copilului și nediscriminarea sunt respectate pe tot parcursul procesului de justiție, în conformitate cu Articolul 40 alineatul (2) din Convenția privind drepturile copilului și Comitetul ONU pentru drepturile copilului Comentariul general nr. 24.

CLEAR va identifica obstacolele pe care le întâmpină copiii care au nevoie de asistență juridică atunci când sunt în conflict cu legea. Acest proiect va susține efortul general al Comisiei Europene de a încuraja justiția prietenoasă pentru copii și de a pune în aplicare în mod coerent legislația UE.

Proiectul este inovator, întrucât propune asistență juridică gratuită pentru copii, prin consolidarea sistemelor de asistență juridică existente, precum și prin implicarea avocaților pro bono care să ofere asistență juridică copiilor, mai ales în țările europene care nu au încă sisteme complete de asistență juridică accesibile tuturor, fără discriminare.

Copiii înșiși vor fi implicați în dezvoltarea unui instrument digital de evaluare a asistenței juridice, prin care-și vor împărtăși opiniile despre modul în care au primit asistență juridică. În plus, prin intermediul consiliilor consultative pentru copii, ei vor lua parte la proiectarea și dezvoltarea rezultatelor-cheie ale proiectului (materiale de conștientizare etc).

Durată de implementare:  ianuarie 2021 - ianuarie 2023

Implementat în Ungaria, Romania, Belgia, Franța și Olanda

 

Finanțator

CLEAR-Rights este cofinanțat de Programul de justiție al Uniunii Europene (2014-2020) Justiție și consumatori UE / Comisia Europeană.

Noutăți și publicații relevante

12 tineri din centrele de detenție din țară au creat o platformă digitală de evaluare a serviciilor juridice gratuite pentru copiii suspectați sau acuzați. ”Noi am construit-o. Acolo sunt ideile noastre, pentru că noi știm ce ne-a lipsit  în penitenciar.... Ce m-a impresionat pe parcursul creării...
Broșura a fost realizată de specialiștii Terre des hommes și partenerii din consorțiu în  cadrul proiectului Clear Rights, cu scopul de a pune un document util la dispoziția avocaților și celor care oferă asistență juridică tinerilor aflați în contact cu legea. În broșură veți găsi o scurtă...
Acest memoriu a fost elaborat în cadrul proiectului Clear RIGHTS – ”Îmbunătățirea asistenței juridice și a accesului la justi­ție pentru copiii aflați în conflict cu legea.” Un sistem de acreditare este un mijloc de promovare a asistenței juridice de ca­litate. Pentru a atinge acest obiectiv pot...
Acest studiu de cercetare își propune să ofere o imagine de ansamblu a diferitelor servicii de asistență judiciară oferite copiilor aflați în conflict cu legea, cu un accent special pe cinci țări: Belgia, Franța, Ungaria, România și Țările de Jos. Unul dintre obiectivele cercetării este acela de a...
Atunci când copiii sunt suspectați sau acuzați de o infracțiune, există tendința de a considera că ei sunt persoane mici,  și prin urmare au ”cazuri mici”, și în cele din urmă, au doar ”drepturi mici” de apărare. Dar aceste cazuri pot avea consecințe de durată în dezvoltarea unui copil. Din acest...
Location: Remote– contract with Defence for Children International (DCI) – Belgium Title: International consultancy to develop Guidelines and Quality Standards on legal assistance for children in conflict with the law - Psychologist (CLEAR-Rights Project) Period of the consultancy: September 2021...