MINT: Mentorat pentru integrarea copiilor afectați de migrație

Copiii și tinerii migranți sunt deosebit de vulnerabili la excluziunea socială. Prin proiectul MINT, Terre des hommes (Tdh) și partenerii săi urmăresc să încurajeze conexiunile dintre copiii refugiați și migranți și tinerii europeni, prin diferite activități comune. Cu ajutorul unui program de mentorat inovator, am contribuit la construirea unor societăți mai incluzive în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia.

MINT
120
de copii sunt ajutați să se integreze de către tineri mentori locali
1000
de copii obțin cunoștințe și abilități culturale pentru a relaționa ușor
240
de copii și tineri sunt împuterniciți prin acțiuni de advocacy

Scop și obiective

Aproximativ 30% din migranții care au ajuns în Europa în ultimii ani au fost copii - mulți dintre ei separați de familie sau neînsoțiți. În țările gazdă, copiii și tinerii migranți se confruntă cu provocări considerabile în ceea ce privește educația, incluziunea socială și ocuparea ulterioară pe piața forței de muncă. În acest proiect finanțat de UE, lucrăm în România, Polonia, Republica Cehă și Slovenia pentru a susține și facilita procesul de integrare a copiilor, pentru a întări relațiile sociale și pentru a acorda mai multă putere copiilor locali și tinerilor din țările terțe.

Un program de mentorat cu activități educaționale și sociale

Împreună cu partenerii săi, Tdh a creat un program de mentorat peer-to-peer inovator și replicabil, bazat pe bunele practici și modele testate. Programul de mentorat include pregătirea voluntarilor locali pentru tineri și asocierea lor cu copiii migranți și refugiați nou-sosiți. Migranții și tinerii mentori au participat la întâlniri individuale și de grup, axate pe sprijinul educațional și lingvistic, precum și pe activitățile de recreere, cum ar fi jocurile de grup.

În fiecare țară, voluntarii facilitează integrarea copiilor migranți și refugiați în comunitățile locale gazdă, făcându-le cunoștință cu alți copii din comunitate și organizând activități sportive în aer liber și activități socio-culturale. Astfel de activități (vizitarea muzeelor istorice, vizionarea unor filme naționale populare sau organizarea unor competiții sportive) au ajutat copiii migranți să-și facă noi prieteni și să cunoască istoria și obiceiurile comunității gazdă. Cel puțin 120 de copii au beneficiat de educație formală sau informală și de programul de mentorat și de diversele sale activități.

Integrarea copiilor migranți și procesul de învățare au fost, de asemenea, însoțite de conținuturi online adaptate. Resursele online prietenoase îi vor ajuta pe copiii nou-veniți să înțeleagă particularitățile culturale și sociale naționale ale celor patru țări participante la proiect. Mai mult, copiii au putut să învețe limbile locale prin cursuri offline și online oferite într-o limbă pe care copiii o înțeleg, cum ar fi arabă sau farsi. În total, în cele patru țări din proiect câteva sute de copii vor dobândi cunoștințele și abilitățile de bază pentru a se angaja în relații sociale.

Combaterea stereotipurilor despre migranți și refugiați

În cadrul programului de mentorat, grupurile de tineri locali și copiii migranți au identificat subiectele cheie care reflectă experiența de integrare. Grupurile aduc subiectele identificate în discuții publice prin intermediul filmelor promovate online și prin piese de teatru sau dezbateri cu colegii din școli sau prin alte evenimente locale offline. Aceste inițiative de creștere a gradului de conștientizare și de advocacy conduse de copii se adresează membrilor comunităților locale și factorilor de decizie la nivel local și național. Prin combaterea stereotipurilor și răspândirea unei imagini pozitive a comunităților de imigranți și refugiați, copiii vor beneficia de o atmosferă mai primitoare în cadrul societăților gazdă.

Parteneri

Proiectul este implementat de Biroul Regional al Terre des hommes în Ungaria în parteneriat cu Organizația pentru ajutor pentru refugiați (Republica Cehă), Fundația Ocalenie (Polonia), Terre des hommes România, Filantropia slovenă (Slovenia).

Durata proiectului: ianuarie 2019 - februarie 2021

 

Finanțator

Proiectul MINT este co-finanțat de Uniunea Europeană, prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare 

Noutăți și publicații relevante

  Pe  25 februarie 2021 între 09:30 – 12:30 vă invităm la evenimentul final al proiectului MINT - Mentorat pentru integrarea copiilor din țări terțe afectați de migrație. Acesta se va desfășura sub forma unui webinar în care vom prezenta activitățile proiectului (de exemplu, activități de...
Fundația Terre des hommes România lansează un semnal de alarmă privind accesul copiilor străini la educație și modul în care acest drept fundamental le este respectat. Cel puțin 10.000 de copii și tineri sosiți în România trec la un moment dat printr-un fel de vid educațional, care îi face să...
În luna ianuarie a fost lansat la Budapesta un proiect special din domeniul justiției juvenile, în care organizații din șapte țări sunt partenere. Astfel Terre des hommes Romania, Terre des hommes Grecia, Terre des hommes Ungaria vor lucra împreună cu Defence for Children Netherlands, Child Rights...
Migrant children and youth are especially vulnerable to social exclusion. Through the MINT Project, Terre des hommes and its partners aim to empower refugee and migrant children, as well as European youth, to engage in new integration activities. As part of this EU funded project partnership will...