Finalul proiectului MINT

copii

În februarie 2021, Terre des hommes (Tdh) împreună cu partenerii săi, Organization for Aid to Refugees, Fundacja Ocalenie (Polonia) și Slovenska Filantropija (Slovenia) au organizat conferința finală a „MINT - Mentoring pentru integrarea copiilor din țări terțe afectați de migrație”.  Astfel a fost marcat finalul proiectului și a fost prezentată cu această ocazie metodologia de mentorat dezvoltată în cadrul proiectului și s-au discutat oportunitățile de utilizare a acesteia în alte contexte în țările UE.

Proiectul de doi ani a avut ca scop sprijinirea și facilitarea procesului de integrare a copiilor migranți, consolidarea relațiilor lor sociale și împuternicirea acestora, precum și a tinerilor locali din Republica Cehă, Polonia, România și Slovenia. Acest lucru a fost realizat printr-un program inovator de mentorat de la egal la egal, cursuri de limbă și introducere culturală, sensibilizare și acțiuni de susținere conduse de copii, care au inclus videoclipuri care reflectă propria experiență de migrație a copiilor. 

În cadrul MINT, au fost implementate două cicluri de mentorat în perioada 2019-2020, cu participarea a 111 tineri locali și 137 de copii în toate țările participante. 

În cadrul conferinței tineri mentori și copii mentori din fiecare țară și-au împărtășit experiențele personale. „ A fost extrem de satisfăcător să ajutăm copiii și să le vedem zâmbetele, energia și entuziasmul autentic tot timpul. ” - a explicat Sabina, un mentor din România.

Printre concluziile conferinței a fost că programele de mentorat ar trebui adoptate și desfășurate pe scară mai largă, deoarece acestea pot crea legături între comunitățile locale și migranți. Ele oferă atât copiilor migranți, cât și tinerilor locali un sentiment de putere, deoarece ei depășesc împreună barierele culturale, sociale și lingvistice.

Terre des hommes și partenerii săi mulțumesc vorbitorilor și invitaților. Evenimentul a făcut parte din proiectul regional „MINT - Mentorat pentru integrarea copiilor resortisanți din țări terțe afectați de migrație”, finanțat de Fondul de azil, migrație și integrare al Uniunii Europene. Puteți urmări aici conferința