i-RESTORE 2.0: pentru o justiție restaurativă de calitate, accesibilă tuturor copiilor din Europa aflați în contact cu legea

Prin acest proiect ne vom asigura că justiția restaurativă este disponibilă pentru toți copiii, victime sau făptuitori.

image

Proiectul i-RESTORE 2.0 se derulează pornind de la realizările proiectului  i-RESTORE  (2019-2021), care s-a axat pe promovarea justiției restaurative în cazuri care implică copii victime ale infracțiunilor, și perfecționarea abilităților profesioniștilor în drept. Pe baza rezultatelor acelui proiect, i-RESTORE 2.0 a fost conceput să meargă puțin mai departe și să creeze proceduri prin care justiția restaurativă de calitate să fie accesibilă copiilor în contact cu legea.

Obiective

  • Perfecționarea capacității practicienilor din România de a rezolva cazuri legate de drepturile copiilor victime și ale copiilor suspectați sau acuzați de infracțiuni, implicați în proceduri de justiție restaurativă
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și schimbul de cunoștințe între actorii în domeniul justiției din UE cu privire la accesul copiilor victime sau făptuitori la justiție restaurativă de calitate.  
  • Încurajarea copiilor victime, suspectați sau acuzați, să devină agenți ai schimbării și să își asume un rol semnificativ în procedurile de justiție restaurativă
  • Creșterea nivelului de conștientizare în rândul actorilor multidisciplinari și al comunității cu privire la accesul la justiție restaurativă de calitate  pentru copii victime, suspectați sau acuzați de infracțiuni.

Grupuri țintă: copii victime și copii suspectați sau acuzați de infracțiuni, practicieni în drept, factori de decizie, familii, comunități  

Rezultate preconizate  

  • O mai bună capacitate a copiilor implicați în proceduri penale de a înțelege beneficiile justiției restaurative și drepturile lor
  • Un acces mai ușor al copiilor și tinerilor din proiect la servicii de justiție restaurativă
  • Copiii sunt încurajați să își exprime opinia despre justiția restaurativă
  • O mai bună informare a familiilor, comunităților, practicienilor, factorilor de decizie  cu privire la beneficiile justiției restaurative
  • Un număr mai mare de practicieni care să ofere servicii de justiție restaurativă prietenoasă cu copiii.  

Țări beneficiare: România, Grecia, Estonia și Olanda

Durata proiectului: octombrie 2022 – septembrie 2024

Proiectul este  implementat de 7 organizații partenere:  Terre des hommes România, Terre des hommes – centrul regional din Ungaria, Terre des hommes Hellas, European Forum for Restorative Justice (Belgia), Restorative Justice Olanda, HALT (Olanda), și Social Insurance Board (Estonia).

Donor

i-RESTORE 2.0 project is co-funded by the European Union.

 

European Union

Noutăți și publicații relevante

Fundația Terre des hommes România a demarat proiectul ”i-RESTORE 2.0 - pentru o justiție restaurativă de calitate accesibilă tuturor copiilor din Europa aflați în contact cu legea” - cu o întâlnire care a avut loc la București în perioada 14-16 noiembrie 2022. Partenerii din consorțiu - Terre des...
Proiectul ”I-RESTORE 2.0 – pentru o justiție restaurativă și de calitate accesibilă tuturor copiilor din Europa aflați în contact cu legea” urmărește să promoveze practicile restaurative și să perfecționeze abilitățile profesioniștilor din sfera justiției și a protecției copilului.   Prin acest...