CARING -Contestarea normelor sociale și de gen pentru a reduce violența împotriva copiilor în școală

Ambiția generală a proiectului este de a reduce violența bazată pe gen (GBV) în cele 32 de școli participante, prin implicarea a aproximativ 1200 de facilitatori din Bulgaria, Croația, România și Grecia, personalul școlii și conducerea, părinții, precum și tinerii. Vom lucra cu toți aceștia pentru ca ei să conștientizeze  problemele sociale nocive, normele și comportamentele de gen, să ne asigurăm că ei știu cum să le conteste și să le promoveze pe cele pozitive.

gr

Obiective

Pe termen scurt, cel puțin 280 de tineri și personalul școlar vor începe să conștientizeze aspectul de gen și amploarea violenței școlare prin implicarea în evaluarea inițială. Apoi, pe baza metodologiei CARING adaptate, 64 de facilitatori școlari vor pregăti 320 de profesori și persoane din managementul școlilor.

Pe termen lung, cei aproximativ 384 de profesioniști vor deveni conștienți de dimensiunea de gen a violenței școlare. Având mai multe cunoștințe, o vor recunoaște și vor avea abilități de prevenire, mediere și combatere a violenței– mai ales  acele cazuri mai specifice pentru țările lor, cum ar fi violența fizică în rândul băieților și comportamentul sexual dăunător împotriva fetelor. De asemenea, aceștia vor fi capabili să promoveze în mod sistematic egalitatea de gen și nediscriminarea la nivel instituțional.Ei vor deveni promotori activi împotriva VBG, influențând și colegii actuali și viitori să accepte dimensiunea de gen în general și să înțeleagă cum ea afectează violența în școli în mod specific. Toți acești profesioniști vor dezvolta un comportament sensibil la gen și vor deveni modele pentru tinerii din fiecare generație cu care lucrează în prezent și în viitor.

Personalul și conducerea școlii vor simți pe termen scurt mai multă încredere în sine, sprijin și empatie, se vor bucura de comunicare mai fluentă, mai prietenoasă și mai eficientă cu colegii lor în timpul celor 5 sesiuni de sprijin. De asemenea, acești profesioniști își vor dezvolta abilitățile de a da băieților și fetelor încrederea de a transforma relațiile de putere inegale și dăunătoare de gen. Prin cele 12 întâlniri de rețea, personalul școlii se va simți mai conectat și sprijinit pe măsură ce își consolidează strategiile de prevenire a VBG împreună cu profesioniști în protecția copilului, cum ar fi asistenții sociali. Cei 256 de elevi care vor lucra cu profesioniștii vor simți că vocea lor este auzită și vor simți mai multă încredere în sine și empatie. Acești elevi vor putea identifica normele sociale și de gen în violența din școala și comunitatea lor și vor începe să își schimbe comportamentele față de colegii lor.

Pe termen mediu, normele pozitive vor prevala, iar copiii vor deveni mai încrezători în prevenirea și combaterea  violenței de la egal la egal, prin soluții dezvoltate chiar de ei. Vor deveni agenți ai schimbării în comunitățile lor școlare, dezvoltând și organizând propriile inițiative împotriva VBG împreună cu părinții lor, profesorii, colegii sau comunitatea locală – ajungând la cel puțin 1700 de persoane. Simultan, în jur de 480 de părinți ai acestor elevi vor participa la întâlnirile tematice și vor înțelege influențele genului asupra vieții copiilor lor.

La nivel comunitar, pe termen scurt, diverse părți interesate vor vedea nevoia urgentă de a răspunde ferm la VBG: aproximativ 600 de persoane vor participa la webinarii online, la conferința finală sau vor accesa materialele publicate în comunitatea de practică GBV găzduită de ChildHub.

Instituțiile publice regionale și naționale precum Ministerul Educației și inspectoratele școlare regionale vor deveni mai conștiente de tipologia VSBG, vor avea date specifice pe această temă de la școlile implicate în proiect. În plus, aceste instituții au capacitatea de a disemina în continuare rezultatele proiectului către alte școli, prin urmare, prin aceasta, vor fi considerate actori activi în prevenirea VBG.

Parteneri 

Proiectul se va implementa în cinci țări: România, Croația, Bulgaria, Grecia, Ungaria, iar partenerii de proiect sunt: Terre des hommes in Romania, Terre des hommes Hungary, Terre des hommes Hellas, Brave Phone (HRABRI TELEFON in Croatia), SAPI (INSTITUT PO SOTSIALNI DEYNOSTI I PRAKTIKI) in Bulgaria, ASSOCIATION RODITELI in Bulgaria

 

CARING se desfășoară între mai 2023 -aprilie 2025

Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin autorilor și un reflectă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană nici autoritatea emitentă nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.

EU
Co-finanțat de Uniunea Europeană

Noutăți și publicații relevante

Peste 100 de copii și adolescenți între 12-18 ani din opt școli din țară au participat la întâlniri nonformale în care au discutat alături de profesori despre siguranță și cauzele violenței. Scopul Fundației Terre des hommes România, care a facilitat întâlnirile, a fost ca ei să înțeleagă...
Violența școlară este un fenomen deosebit de răspândit atât în România, cât și în alte țări. Școala, o instituție ce ar trebui să fie un mediu armonios și securizant, atât pentru învățat, cât și pentru activități sociale, ajunge uneori să fie un mediu ostil, conflictual și care, inevitabil,...
Facilitatorii au derulat în perioada ianuarie -februarie sesiuni de formare cu 116 cadre didactice din opt școli din România (inclusiv management școlar), conform metodologiei puse la dispoziție de către Fundația Terre des hommes. Prin aceste sesiuni, profesorii din cinci județe (Olt, Dolj, Gorj,...