zefiR

Proiectul „zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune” s-a adresat grupurilor vulnerabile, în special romi, cu precadere femei, tineri si copii, din 12 comunități diferite.

Zefir
116
profesori instruiţi în educaţie interculturală
300 copii
au luat parte la activităţile after school în 10 comunități
1500
de persoane au participat la sesiuni de informare în domeniul sănătăţii

Despre proiect

Prin acest proiect, ne-am propus să îmbunătățim accesul la educație și sănătate pentru peste 20.000 de persoane care trăiesc în mediul rural, din 12 comunități diferite, în trei județe din sud-vestul României: Olt, Dolj și Gorj. Persoanele vizate prin proiect aparțin unor grupuri vulnerabile, în special roma, cu precădere femei, tineri și copii.

zefiR se bazează pe o abordare integrată privind sănătatea și educația, ca arii prioritare de acțiune, alături de locuire – ca domeniu complementar, având la bază dezvoltarea comunitară ca abordare transversală. De-a lungul celor 46 de luni ale proiectului, beneficiarii și ceilalți membri din cele 12 comunități sunt implicați direct în toate etapele de implementare, pornind de la analiza nevoilor comunității și până la evaluarea impactului, cu participarea largă a tuturor factorilor interesați.

Ne propunem să construim comunități puternice și legături între roma și alte etnii, axându-se pe trei direcții de acțiune: îmbunătățirea accesului la servicii de educație, de sănătate și creșterea capacității de acțiune ale celor 12 comunități.

Astfel, zefiR nu este doar un nou proiect pentru roma, ci o schimbare de abordare prin care grupurile țintă din cele trei județe vor fi implicate direct în proces atât pentru a construi încredere în comunitate, cât și pentru a ne asigura ca soluțiile găsite sunt sustenabile pe termen lung. Intervenția în fiecare comunitate va fi, în primul rând, adaptată nevoilor reale identificate local, dar și intersectorială.

Perioadă de implementare: ianuarie 2014 – martie 2019

zefiR. Impreuna pentru puterea de actiune” este inițiativa unui consorțiu coordonat de Terre des Hommes și format din Amare Rromentza, Agentia Împreună, Fundația PACT și Fundația Pestalozzi ca parteneri principali și Habitat for Humanity și SASTIPEN ca parteneri asociați.

Scopul proiectului

Reducerea disparităților dintre romi, alte grupuri defavorizate și populația majoritară în mod durabil și tangibil, contribuind la incluziunea socială a minorităților. 

Promovarea incluziunii romilor și a altor grupuri vulnerabile prin dezvoltare comunitară, educație, acces la sănătate și dezvoltare economică.
Parteneri

8 Parteneri 

Intervenția este multi-sectorială și integrată și este implementată de către un consorțiu de opt organizații partenere, cu diferite domenii de expertiză:
- Educație: Terre des hommes,  Amare Rromentza, Fundația Pestalozzi
- Dezvoltare comunitară: Fundația PACT,  Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună 
- Sănătate: Sastipen
- Locuire: Habitat for Humanity România
- Antreprenoriat: Fundația NESsT România
Finanțator
Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  
Statistici si rezultate

Educaţie 

- 116 profesori instruiţi în educaţie interculturală în 12 şcoli 
- 4 grupe de grădiniţe interculturale înfiinţate 
- 300 copii iau parte la activităţile after school în 10 comunități + 1200 de copii iau parte la activităţile psiho-sociale  
- 20 animatori instruiţi pentru a realiza activităţi psiho-sociale 
- renovări pentru 296 de locuinţe pentru a oferi  condiţii mai bune de studiu pentru cel puţin 875 copii  

Sănătate   

- 3 centre de resurse înfiinţate 
- 30 persoane din sistemul sanitar instruite 
- 60% din populaţia dezavantajată a celor 12 comunităţi are acces mai bun la servicii de sănătate 
- 1500 de persoane participă la sesiuni de informare în domeniul sănătăţii 
- granturi mici acordate persoanelor din sistemul sanitar în Dolj şi Olt pentru asigurarea unei asistenţe mai bune comunităților din proiect.  

Dezvoltare comunitară 

- 96 femei şi tineri  participă la sesiuni de instruire şi mentorat  
- 18 iniţiative comunitare sunt finanţate prin granturi mici  
- 200 membri ai grupurilor de iniţiativă instruiţi în scriere proiecte, advocacy, participare publică 

Dezvoltare economică 

- Finanțarea cu sume între 2400 și 220000 franci elvețieni a 28 de activități generatoare de venit.

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.  
Mai multe informații aici www.zefirincomunitate.ro

Noutăți și publicații relevante

Acest Ghid de lucru aduce împreună experiența comună pe care trei organizații dedicate educației au dezvoltat-o împreună în cadrul proiectului “zefiR. Împreună pentru puterea de acțiune”. Fiecare din cele trei organizații are în spate o experiență și expertiză legitimată de varietatea proiectelor...