FOCUS, Protecția copiilor implicați în procese penale

În cadrul Focus lucrăm pentru o justiție centrată asupra copilului. Obiectivul nostru principal  este de a ne asigura că minorii care vin în contact cu legea, ca victime sau actori ai faptei penale, primesc individual atenție și au acces la sprijin personalizat.

jus

Scop și obiective

Terre des hommes Romania, Terre des hommes Greece, Terre des hommes Ungaria lucrează împreună cu Defence for Children Netherlands, Child Rights Centre – Serbia , Child Circle – Belgium și SAPI – Bulgaria în implementarea Focus. Proiectul Focus este co-finanțat prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și se va desfășura între ianuarie 2020 și decembrie 2021.

Acțiunile concrete din cadrul proiectului includ, printre altele, un studiu, dezvoltarea unor materiale specific de instruire; formări regionale; dezvoltarea planurilor de pilotare și monitorizare în țările țintă; sesiuni de formare națională; producția de materiale de informare realizate de copii, precum și materiale creative de advocacy; un curs de formare online, pentru profesioniști din toată Europa.

În paralel, copiii sunt informați cu privire la dreptul lor la o evaluare individuală, așa încât să participe în toate etapele proiectului, prin intermediul comisiilor consultative pentru copii.

Se va dezvolta, de asemenea, un raport regional de învățare reciprocă, pentru a evalua instrumentele, practicile și procedurile de evaluare a copiilor aflați în contact cu legea - victime și cei care au comis o faptă penală. Se vor culege date în țările țintă, pentru a crea o foaie de parcurs pentru profesioniștii din toată Europa care doresc să conducă astfel de evaluări. Reprezentanții autorităților naționale vor fi implicați în toate etapele proiectului.

Printre rezultatele așteptate se numără o mai mare capacitate a profesioniștilor din justiția juvenilă de a lucra multidisciplinar pentru a evalua copiii (fie ei victime sau infractori). Justiția restaurativă va fi promovată în rândul acestor profesioniști, iar copiii vor ști mai multe despre drepturile lor și vor fi implicați în acțiuni de advocacy.

Uniunea Europeană

Proiectul Focus este co-finanțat prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene

eu
Uniunea Europeană