FOCUS, Protecția copiilor implicați în procese penale

În cadrul Focus lucrăm pentru o justiție centrată asupra copilului. Obiectivul nostru principal  este de a ne asigura că minorii care vin în contact cu legea, ca victime sau actori ai faptei penale, primesc individual atenție și au acces la sprijin personalizat.

jus
465
de profesioniști își îmbunătățesc capacitatea de a lucra într-un mod multidisciplinar
250
de copii victime și în conflict cu legea beneficiază de o evaluare individuală mai bună
3.000
de copii și adulți sunt mai conștienți de abordarea centrată pe copil în procedurile penale

Scop și obiective

Terre des hommes Romania, Terre des hommes Greece, Terre des hommes Ungaria lucrează împreună cu Defence for Children Netherlands, Child Rights Centre – Serbia , Child Circle – Belgium și SAPI – Bulgaria în implementarea Focus. Proiectul Focus se  desfășoară între ianuarie 2020 și martie 2022 decembrie 2021.

Acțiunile concrete din cadrul proiectului includ, printre altele, un studiu, dezvoltarea unor materiale specific de instruire; formări regionale; dezvoltarea planurilor de pilotare și monitorizare în țările țintă; sesiuni de formare națională; producția de materiale de informare realizate de copii, precum și materiale creative de advocacy; un curs de formare online, pentru profesioniști din toată Europa.

În paralel, copiii sunt informați cu privire la dreptul lor la o evaluare individuală, așa încât să participe în toate etapele proiectului, prin intermediul comisiilor consultative pentru copii.

Se va dezvolta, de asemenea, un raport regional de învățare, pentru a evalua instrumentele, practicile și procedurile de evaluare a copiilor aflați în contact cu legea - victime și cei care au comis o faptă penală. Se vor culege date în țările țintă, pentru a crea o foaie de parcurs pentru profesioniștii din toată Europa care doresc să conducă astfel de evaluări. Reprezentanții autorităților naționale vor fi implicați în toate etapele proiectului.

Printre rezultatele așteptate se numără o mai mare capacitate a profesioniștilor din justiția juvenilă de a lucra multidisciplinar pentru a evalua copiii (fie ei victime sau făptuitori). Justiția restaurativă va fi promovată în rândul acestor profesioniști, iar copiii vor ști mai multe despre drepturile lor și vor fi implicați în acțiuni de advocacy.

Proiectul este coordonat de Terre des hommes Ungaria

 

Finanțator

Proiectul Focus este co-finanțat prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene

 

eu
Uniunea Europeană

Noutăți și publicații relevante

Acest flyer arată de ce evaluarea individuală a tinerilor în contact cu legea este un drept fundamental. Broșură realizată în cadrul proiectului FOCUS coordonat de Terre des hommes Ungaria și implementat în România de Fundația Terre des hommes. Acest material a fost realizat în cadrul FOCUS,...
Acest material a fost realizat în cadrul FOCUS, un proiect cofinanțat prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene. Conţinutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă opiniile Comisiei Europene. Comisia Europeană nu poate fi trasă la...
Tdh solicită în cadrul proiectului FOCUS serviciile unui videograf pentru crearea a două video diferite (de 10 min, respectiv 2-3 min) de sensibilizare privind situația tinerilor care intră în contact cu legea. Crearea celor două video presupune filmare propriu-zisă (Craiova), scenariu și montaj...