Căutare

Bogdan este un tânăr de 26 de ani care a ales să fie mentor și îndrumător pentru tinerii aflați în sistemul penitenciar. Face aceasta în timpul liber, după ce termină programul de muncă, (lucrează în domeniul construcțiilor). Tot în timpul liber este voluntar la Serviciul de Ambulanță Gorj.   Cu...
The report aims to identify and analyse good practices and training needs with regard to protecting migrant children’s rights in Bulgaria, Greece, Italy, the Netherlands, Spain and Romania. It has been developed by a team of international experts within the SUN project - Safeguarding Unaccompanied...
Pe 4 aprilie, am co-găzduit, alături de alte organizații partenere, evenimentul  “Living Bookshelf”, o seară de povești spuse de tineri migranți care au ajuns să locuiască în București, la un moment dat al vieții lor. Evenimentul a fost inspirat de conceptul Biblioteca vie, care promovează ideea...
”Teamwork activities  helped them to communicate more with each other, to control their anger at certain moments during the game, to get excited about their or their colleagues’ achievements, to congratulate their opponents even if  they won or lost,” Nicusor Marinescu, sports  monitor in Craiova...
”Activitățile desfășurate în echipă i-au ajutat pe tineri să comunice mai mult între ei, să își controleze furia în anumite momente din jocul sportiv, să fie entuziasmați la reușitele lor sau ale colegilor, să își felicite adversarul chiar dacă au pierdut sau au câștigat”, ne-a spus Nicușor...
„Nu cerem doar să fim auziți, dorim ca lucrurile să se schimbe, iar noi, copiii, să fim parte din acea schimbare pentru că uneori noi vedem lucruri pe care adulții nu le văd. Cum putem face asta? Să existe întâlniri de comunitate unde copiii și adolescenții refugiați să-și împărtășească experiența...
Ana Vlădescu, Managerul Programului Acces la Justiție, a fost invitată la emisiunea din 23 martie pentru a vorbi despre soluțiile organizației noastre la violența împotriva copiilor și dintre copii. Înregistrarea o puteți urmări aici integral.
”Zero children in prison” – a goal that Estonian authorities proposed and achieved. At present, there are no children in their detention centres. Last year there were only two. How did they manage? Mainly through mediation, as part of restaurative justice practices, and through conflict prevention...
”Zero children in prison” – scop pe care și l-au propus și chiar l-au realizat  autoritățile din Estonia. Acum ei nu mai au copii în penitenciare. Anul trecut au avut doar doi.  Cum au reușit? În mare parte prin mediere, ca parte a practicilor justiției restaurative, și prin acțiuni de prevenire a...
Sofia Yakovleva, una dintre adolescentele cu care colegii noștri de la Brașov lucrează, a participat săptămâna trecută, la Geneva, la cea de-a 55-a sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite - "Protecting Children on the Move in Times of Crisis Cannot Wait!". Sofia are 15...
„I know that every person makes mistakes, but I strongly believe that everyone deserves the chance to turn from a wrong path.” (social worker from Terre des hommes, Buziaș, Romania) By offering counselling sessions to youth in detention centres, we want to increase  their chance to social...
„Știu că orice om greșește, dar cred foarte mult că fiecare merită șansa de a se îndrepta de la un drum greșit.” (asistent social Terre des hommes, Buziaș) Oferind consiliere tinerilor din centrele de detenție, dorim să le mărim șansa de reintegrare în societate, șansa la o viață normală, decentă...
Broșură despre serviciile Fundației Terre des hommes România oferite copiilor refugiați și migranți, pornind de la unul dintre cele mai importante drepturi ale copiilor: cel al participării la viața comunității. 
Proiectul SUN urmărește să protejeze drepturile copiilor refugiați sau migranți neînsoțiți sau separați de familie aplicând prevederile din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (CFREU) și încurajând schimbul internațional de informații în materie de cunoștințe și bune practici. Pentru...
Broșură de informare despre serviciile pe care Fundația Terre des hommes România le oferă, în 2024, copiilor și adulților care-i îngrijesc, refugiați sau afectați de migrație.  Textul este în limba engleză.  Design: Add Media Acest material de informare a fost realizat cu sprijinul Swiss...
The Terre des hommes Foundation Romania launched on February 28, in Bucharest, a unique set of bilingual manuals and workbooks for Ukrainian children and teenagers learning Romanian. As we have been working in support of Ukrainian children and their families for the past two years, we wanted to...
Fundația Terre des hommes România a lansat astăzi, 28 februarie, la București, un set de manuale auxiliare și caiete de lucru în limba română pentru copiii și adolescenții ucraineni, singurele resurse de învățare de acest fel din România.   Pentru că lucrăm încă de la începutul războiului din...
Seven young people participated online, on 13 February, in an educational session on bullying and bullying situations in detention centres, held by Mrs. Ioana Muresan,  lawyer, trainer and CAB facilitator. The session was organised by Terre des hommes Foundation within i-Access MyRights project....
Șapte tineri au participat online, în 13 februarie anul acesta, la o sesiune educativă despre bullying și situații de bullying în centrele de detenție, susținută de dna. Ioana Mureșan, jurist, formator și facilitator CCC. Sesiunea a fost organizată de Fundația Terre des hommes în cadrul proiectului...
Săptămâna trecută, am organizat traininguri în București pentru profesori, educatori și asistenți sociali care lucrează cu copii ucraineni, fie în școli, fie în a le oferi sprijin în integrarea școlară. Trainingurile sunt parte din programul ICAM (Integration of Children Affected by Migration),...