ACTIV (Acționează împotriva violenței)

Trei organizații din România, Moldova și Ucraina și-au unit forțele pentru a clădi un proiect care să abordeze fenomenul violenței de gen asupra copiilor din mediul școlar într-o manieră coordonată, la nivelul Europei de Est.

 

 

 

log

Violența este una dintre cele mai mari amenințări cu care se confruntă copiii și care le pune în pericol sănătatea lor fizică și cea  mentală, iar o mare parte din cazurile de violență se întâmplă în mediul școlar.

De aceea este necesar să aducem schimbări pozitive asupra violenței de gen în mediul școlar, la nivel de atitudine și comportament din partea copiilor și la nivel de strategii de prevenire și combatere a violenței de către cadrele didactice. În proiectul ACTIV (cu o durată de doi ani) am abordat problema violenței de gen (VBG) în școli prin activități adresate către 375 de profesori și 250 de elevi din școlile din Romania, Rep. Moldova și Ucraina. În România au fost implicate școli din județele Olt, Dolj, Gorj, Bacău (orașe și comune defavorizate).

Scop și obiective 

Ne-am propus schimbarea climatului școlar și reducerea violenței bazate pe gen, prin abordarea cauzelor sale structurale: norme sociale, stereotipuri, prejudecăți, lipsa procedurilor instituționale de intervenție.

Cum am procedat pentru a aduce schimbări în climatul școlar?

1. În primul rând am explicat mai bine normele sociale, stereotipurile, prejudecățile care stau la baza atitudinilor negative.  Fiecare țară parteneră a analizat situația din școlile selectate, prin organizarea de consultări ale copiilor și cadrelor didactice. Proiectul s-a adresat unui număr de 250 elevi, cu vârste între 11-15 ani, cu o proporție egală de gen, din 25 școli. Aceștia au fost implicați în toate etapele proiectului, în faza de analiză a situației, identificare și conturarea de răspunsuri și în implementarea de acțiuni concrete. Este vorba despre acei copii care își manifestă interesul pentru participare, cu risc crescut de a deveni victime ale violenței, iar școlile au fost selectate din comunitățile rurale vulnerabile, în special de etnie roma și cu acces limitat la servicii sociale de bază.

2. Comitete Consultative ale Copiilor au fost create în fiecare școală, iar acestea au dezvoltat și implementat inițiative pentru combaterea VBG.  Părinții, personalul școlar și membrii ai comunității au participat la prezentarea inițiativelor co-create de elevi și la campanii de conștientizare prin care toți ce implicați au înțeles mai bine rolul important pe care îl au în reducerea violenței de gen in școli.

3. Pe de altă parte, 375 de cadre didactice au participat la analiza situației și au beneficiat de formări. Cadrele didactice și-au consolidat competențele și au dezvoltat atitudini favorabile privind egalitatea de gen, transformând climatul școlar din cele 25 de școli vizate de proiect, într-un mediu ce promovează respectul, non-discriminarea, egalitatea de șanse și tratament. 

Proiectul s-a implementat între iunie 2021 -iunie 2023

Vă invităm și pe site-ul proiectului : https://childrenagainstviolence.com/ro/ 

Proiectul este derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția si Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine, și beneficiază de o finanțare în valoare de 194.067 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

***

ACTIV - Act against violence

Three organizations from Romania, Rep. Moldova and Ukraine have joined forces to build in a coordinated manner a project that addresses  the issues of violence against children in schools in   Eastern Europe. 

Violence is one of the biggest threats that children face, harming their physical and mental health, with  a large proportion of cases of violence occuring in schools. It is therefore necessary to bring about positive changes around gender-based violence in schools, in terms of attitudes and behavior concerning the  children and in terms of strategies for teachers centered on  preventing and combating violence. With the ACTIV project (two years) we will approach the gender-based violence issue through activities addressed to 375 teachers and 250 pupils from schools in Romania, Moldova and Ukraine. In Romania we will involve schools from the vulnerable communities in Olt, Dolj, Gorj and Bacau.

Our goal

We aim to change the school climate and reduce gender-based violence (GBV) by addressing its structural causes: social norms, stereotypes,  and the lack of institutional intervention procedures. The agents of change will be pupils, school staff, parents and communities who will play a key role in creating a culture of gender equality and equity.

How will we make the change in the school environment happen?

1. Firstly, we aim for a better understanding of social norms and stereotypes that underlie violent practices and attitudes. In this regard, each partner country will analyze the situation in the selected schools, by organizing consultations with children and teachers. The project will involve a total number of 250 students (while ensuring gender parity), aged 11-15 years, with , from 25 schools. The children will be selected based on their interest in participating as well as those who are considered to be at  high risk of becoming victims of violence by the educational staff. Schools will be selected from vulnerable rural communities, including  Roma and with limited access to basic social services. In Romania 15 schools will be involved from Olt, Dolj, Gorj, Bacău counties (from disadvantaged cities) ) and Bucharest.

2. Besides actively participating in the situation analysis, children will partake  in all stages of the project, by identifying and co-creating solutions as well as   implementing concrete actions. To this end, Children's Advisory Boards will be set up in each school and  will gather  monthly to develop and implement initiatives to combat GBV. Parents, school staff and community members will participate in the presentation of these initiatives co-created by students in order to raise awareness about the role of  gender  in  giving rise  and perpetuating  violence.

3. Last but not least, 375 teachers will participate in the analysis of the situation and benefit from training, with the aim of consolidating knowledge around social and gender norms, and developing positive attitudes regarding gender equality, in order to transform the school environment in the 25 schools targeted by the project, in a space that promotes respect, non-discrimination, and gender equality.

Violent acts with a gender base are  considered to be manifestations of gender-based violence (GBV). Gender-based violence in schools can be physical, sexual, and psychological in nature and it is caused by unequal power relations between men and women and stereotypes present in society.

We invite you on the project`s website: https://childrenagainstviolence.com/en/

The project is implemented by Fundația Terre des hommes Elveția (România), in partnership with Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des Hommes Lausanne – Elveția and The Separate Division of Terre des Hommes Foundation in Ukraine, and benefits from a 194.067 euros grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe!

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants

Finanțator

Proiectul este derulat de Fundația Terre des hommes Elveția (România), în parteneriat cu Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des hommes Lausanne – Elveția si Separate Division of Terre des hommes Foundation in Ukraine, și beneficiază de o finanțare în valoare de 194.067 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

 

 

Programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

Noutăți și publicații relevante

Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe...
Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe...
Elevi din 5 județe din România au desfășurat în ultima lună o adevărată campanie anti-violență, bazată pe propriile lor idei: expoziții de desene și colaj, scenete, filmulețe, afișe și au organizat 11 evenimente, în cadrul ACTIV: ACȚionează  Împotriva Violenței!, un proiect al Fundației Terre des...
Violenţa de gen în şcoli a fost tema unui eveniment al Fundaţiei Terre des hommes pe care l-a găzduit Răzvan Exarhu. Jurnalistul de la Rock FM a adus în atenţie mărturii din şcoli, dar şi date dintr-o cercetare realizată anul acesta de Fundaţia Terre des hommes în 15 şcoli din România şi 5 din...
Ca organizație de protecție a drepturilor copilului, desfășurăm de mulți ani proiecte diferite în scopul prevenirii asupra și în rândul copiilor. Prin ACTIV: ACȚionează Împotriva Violenței! vrem să schimbăm climatul școlar și să reducem violența bazată pe gen, prin combaterea cauzelor sale...
În 2021, echipele Terre des hommes Romania, Moldova și Ucraina au inițiat un proiect în 25 de școli partenere pe nume ACTIV: ACȚionează Împotriva Violenței!, pentru a analiza fenomenul violenței și a violenței pe bază de gen în școli în Europa de Est și pentru a dezvolta unelte de combatere a...