Focus, 7 țări lucrează pentru o justiție centrată asupra minorului

Children

În luna ianuarie a fost lansat la Budapesta un proiect special din domeniul justiției juvenile, în care organizații din șapte țări sunt partenere. Astfel Terre des hommes Romania, Terre des hommes Grecia, Terre des hommes Ungaria vor lucra împreună cu Defence for Children Netherlands, Child Rights Centre – Serbia , Child Circle – Belgium și SAPI – Bulgaria în implementarea Focus. Proiectul Focus este co-finanțat prin programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie al Uniunii Europene și se va desfășura între ianuarie 2020 și decembrie 2021.

Focus și-a propus să lucreze împreună cu copiii pentru o justiție centrată asupra minorului, iar obiectivul său principal  este de a se asigura că minorii care vin în contact cu legea, ca victime sau infractori, primesc individual atentie și au acces la sprijin personalizat.

Acțiunile concrete din cadrul proiectului includ, printre altele, un studiu, dezvoltarea unor materiale specific de instruire; formări regionale; dezvoltarea planurilor de pilotare și monitorizare în țările țintă; sesiuni de formare națională; producția de materiale de informare realizate de copii, precum și materiale creative de advocacy; un curs de formare online, pentru profesioniști din toată Europa.

În paralel, copiii sunt informați cu privire la dreptul lor la o evaluare individuală, așa încât să participe în toate etapele proiectului, prin intermediul comisiilor consultative pentru copii.

Se va dezvolta, de asemenea, un raport regional de învățare reciprocă, pentru a evalua instrumentele, practicile și procedurile de evaluare a copiilor aflați în contact cu legea - victime și infractori. Se vor culege date în țările țintă, pentru a crea o foaie de parcurs pentru profesioniștii din toată Europa care doresc să conducă astfel de evaluări. Reprezentanții autorităților naționale vor fi implicați în toate etapele proiectului.

Printre rezultatele așteptate se numără o mai mare capacitate a profesioniștilor din justiția juvenilă de a lucra multidisciplinar pentru a evalua copiii (fie ei victime sau infractori). Justiția restaurativă va fi promovată în rândul acestor profesioniști, iar copiii vor ști mai multe despre drepturile lor și vor fi implicați în acțiuni de advocacy.