Termeni de Referință: Consultant – Expert Cercetare

image

Poziție:                        Consultant – Expert Cercetare

Proiect:                        PROMISE: Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți

Localitate:                    București, România

Perioada de lucru:        60 de zile în perioada Noiembrie 2022- Februarie 2023

Raportează către:         Project Manager

 

 1. Context

Fundația Terre des hommes (Tdh) este cea mai mare organizație nonguvernamentală din domeniul protecției copiilor din Elveția. Tdh derulează proiecte de dezvoltare și programe de ajutor de urgență în peste 30 de țări din întreaga lume. Acest angajament este finanțat prin donații individuale și instituționale, din care 85 % se varsă direct în programele Tdh. În România, Terre des hommes activează din 1992. În fiecare an, mii de copii din România și familiile lor beneficiază de proiecte în cadrul a trei domenii principale de intervenție: consolidarea sistemelor de protecție a copiilor și a sistemelor de justiție a minorilor, copii afectați de migrație și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, precum minoritatea romă. 

JRS este o organizație care are drept scop apărarea, susținerea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale refugiaților - în sensul larg, solicitanților de azil, migranților și apatrizilor. Organizația derulează activități de asistență directă, advocacy, monitorizare de politici publice, campanii de informare, training.

Proiectul PROMISE: Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți are în vedere creșterea accesului a 500 de minori și tineri străini la drepturile fundamentale și la servicii publice, prin activități de advocacy, acordarea de servicii de asistență juridică gratuită, informare, training și creșterea capacității grupurilor vulnerabile de a participa în procesul decizional-consultativ. De asemenea, își propune să sprijine și să susțină colaborarea interinstituțională și cea dintre instituții publice și străini pentru asigurarea respectării interesului superior al minorilor, precum și îmbunătățirea politicilor, practicilor, atitudinilor și a legislației. Proiectul este implementat de Terre des hommes România și JRS România.

Durata proiectului: 25 Mai 2022 – 24 Octombrie 2023.

 

Activitățile principale ale proiectului:

 • Realizarea și implementarea Cadrului (standardului) comun pentru aplicarea principiului interesului superior al minorilor neînsoțiți („Cadrul”).
 • Constituirea și pregătirea unei rețele de avocați și juriști specializați în problematica minorilor, în special a celor neînsoțiți, cetățeni străini
 • Constituirea unei clinici juridice și instruirea a 12 studenți care să lucreze cu minorii neînsoțiți care solicită azil în România.
 • Înființarea Forumului Consultativ al Imigranților din România, capacitarea și instruirea membrilor săi
 • Organizarea unei campanii de social media de informare a minorilor neînsoțiți
 • Campanie de advocacy ghidată de tineri străini (youth-led)
 • Elaborarea a 6 rapoarte tematice despre situația copilului în țările de origine ale minorilor neînsoțiți.

 

Justificare

În 2018, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a identificat categoria minorilor neînsoțiți ca fiind supusă unuia dintre cele mai ridicate riscuri cu privire la respectarea drepturilor fundamentale ale omului în domeniul migrației. Potrivit statisticilor UNICEF, unul din trei copii care trăiesc în afara țării în care s-au născut este refugiat (Sursa: FRA).

În 2020 numărul minorilor neînsoțiți străini intrați în țară a atins 980 de persoane, un număr de aproape 4 ori mai mare decât în anii anteriori (sursa: UNHCR). Este previzibil că numărul migranților din România va crește mult mai repede, având în vedere faptul că în 2020, 34 600 de persoane au încercat să intre pe teritoriul țării, față de 6042 în 2019 și 2787 în 2018. 15-20% dintre migranți sunt minori. (Sursa: IGI)  

De la sfârșitul lunii februarie 2022, în România au sosit 1 356 564 de refugiați, dintre care aprox.  314 000 copii (29,39%) și 580 000 femei (54,29%), conform datelor statistice din 14 iulie 2022.  În prezent, în România sunt 83 936 de refugiați ucraineni.

 

 1. Obiective

Pentru a continua activitățile în cadrul proiectului PROMISE, Fundația Terre des hommes este interesată de contractarea serviciilor de consultant pentru următoarele activități:

 • Realizarea și implementarea Cadrului (standardului) comun pentru aplicarea principiului interesului superior al minorilor neînsoțiți („Cadrul”).
 • Realizarea unei cercetări calitative și participative în rândul a 15-20 minori neînsoțiți
 • Realizarea unui raport cu privire la respectarea interesului superior al copilului de către instituțiile cu care acesta intră în contact.

 

 1. Descrierea activităților

Obiectivul principal al Activității A3 din cadrul proiectului este acela de a crea un Standard (Cadru) comun pentru aplicarea principiului interesului superior al minorilor, care urmează a fi promovat și diseminat printre instituțiile cu un interes în tematică, precum și către profesioniștii din cadrul altor organizații ale societății civile care activează în domeniu. Acest Standard va conține principii agreate pentru respectarea interesului superior al copilului ca parte a oricărei decizii luate de-a lungul perioadei de îngrijire a minorului neînsoțit pe parcursul procedurii de imigrație, azil și integrare. Prima etapă a acestui proces este de a realiza 1 document de mapare a principalelor probleme privind modul de abordare a interesului superior al minorului străin întâlnite în practică, pe capitole de probleme și categorii de străini (migranți, azilanți, refugiați, tolerați, aflați în custodie, în procedura de returnare etc).

Următorul pas – și pasul de care consultantul este în mod primar responsabil - este realizarea unei cercetări calitative și participative în rândul a 15-20 minori neînsoțiți și personalului organizațiilor non-guvernamentale care acționează în teren (pentru centre din București, Galați și Timișoara) finalizată cu 1 raport cu privire la respectarea interesului superior al copilului de către instituțiile cu care aceștia intră în contact. Scurte interviuri audio/ video vor fi realizate cu copiii și tinerii migranți participanți la cercetare, precum și cu personalul organizațiilor non-guvernamentale care lucrează în teren. Structura cercetării va fi discutată și agreată în prealabil împreună cu echipa de proiect, în special responsabilii pentru advocacy și pentru documentare-ITO, precum și cu managerul de proiect.

Consultantul se va implica în întregul proces de scriere și cercetare, fiind principalul responsabil pentru livrarea materialelor la sfârșitul activității. Consultantul este responsabil pentru crearea metodologiei de cercetare, inclusiv, în consultație cu echipa de proiect. Consultantul va participa la întâlnirile echipei de proiect (online), precum și la întâlniri separate cu membri ai echipei, în funcție de necesități. După finalizarea cercetării, Consultantul va lua parte la o întâlnire de prezentare a rezultatelor în cadrul unui grup inter-instituțional. După aceasta, consultantul va realiza Standardul final. Consultantul va lua parte la întâlnirile de rafinare a Standardului cu grupul inter-instituțional.

Livrabile:

 • 1 cercetare calitativă și participativă în rândul a 15-20 de minori neînsoțiți;
 • 1 raport de cercetare cu privire la respectarea interesului superior al copilului de către instituțiile cu care aceștia intră în contact;
 • 1 prezentare a rezultatelor cercetării în cadrul unei întâlniri inter-instituționale.
 • 1 Standard comun pentru aplicarea principiului interesului superior al minorilor neînsoțiți.

 

 1. Condiții specifice

Tdh va semna un contract de consultanță cu prestatorul (persoană juridică). Plata va fi împărțită în trei tranșe, plătite după finalizarea fiecăror obiective și livrabile specificate mai sus, după cum urmează: 25% la finalizarea cercetării calitative și participative în rândul a 15-20 de minori neînsoțiți, pe baza unui raport de activitate; 25% după finalizarea raportului cu privire la respectarea interesului superior al copilului, pe baza raportului de activitate până la momentul respectiv, și 50% după finalizarea Standardului comun pentru aplicarea principiului interesului superior al minorilor neînsoțiți, împreună cu un raport final de activitate.

Costurile suplimentare ale consultantului pentru logistică, transport, cazare, per diem, etc. nu vor fi acoperite separat de Tdh. Costurile legate de organizarea întâlnirilor cu minorii și de organizarea întâlnirilor cu echipa de proiect, inclusiv întâlnirea de prezentare a cercetării vor fi susținute de către Tdh. Oferta transmisă trebuie să evidențieze separat toate eventualele costuri suplimentare ale consultantului pentru logistică, transport, cazare, per diem, etc.

 

 1. Responsabilități generale

Consultantul își va îndeplini atribuțiile în deplină conformitate cu Carta Terre des hommes și Convenția cu privire la Drepturile Copilului. În ceea ce privește Politica de protecție a copilului, consultantul se angajează să o respecte pe deplin și să depună toate eforturile pentru a asigura respectarea tuturor celor implicați în proiect.    

 

 1. Cerințe minime

 • Experiență în cercetare în domeniul migrației și drepturilor copilului;
 • Autonomie în identificarea surselor de informare (de ex. literatură de specialitate, legislație) necesare pregătirii unui standard cu principii agreate pentru respectarea interesului superior al copilului și furnizarea echipei de proiect cu materiale relevante;
 • Capacitatea de a lucra în echipă, de a se consulta și colabora cu responsabilii de advocacy și de a contribui la buna desfășurare a proiectului;
 • Sensibilitate culturală;
 • Capacitatea de a aplica strategii și instrumente de pregătire a demersului de cercetare și de minimizare a riscurilor:  metodologii de cercetare, management eficient de timp și resurse, reguli de etică;
 • Abilități de redactare a unui raport de activitate a atribuțiilor prevăzute în proiect;
 • Capacitatea de a aplica reguli de conduită bine definite și tact în interacțiunile cu minorii neînsoțiți și reprezentanții lor legali;
 • Abilități interpersonale puternice, precum și abilități de comunicare scrisă și orală;
 • Limba engleză, cel puțin nivel intermediar;
 • Confidențialitatea, maturitatea și profesionalismul în orice moment sunt esențiale pentru această poziție;

 

 1. Procesul de aplicare

Dosarul trebuie să includă:

 1. Scrisoare de intenție (max. 1 pagină)
 2. Oferta financiară. Plățile se vor face pe baza unui contract de servicii cu o persoană juridică. Oferta financiară trebuie să includă toate costurile și comisioanele legate de executarea sarcinilor. Costurile trebuie să fie afișate în EUR, TVA inclus. Menționați dacă sunteți plătitor de TVA sau nu.
 3. CV-ul personalului specializat.

 

 1. Criterii de evaluare și selecție a dosarelor:

 1. Scrisoarea de intenție a solicitantului;
 2. Experiență anterioară relevantă;
 3. Oferta financiară.

 

 1. Termen limită

Vă rugăm să trimiteți toate documentele din dosar până la data de 1 noiembrie 2022, la adresa de email ana.vladescu@tdh.ch

 

Persoana de contact

Manager de proiect,

Ana Vlădescu

0720401409