Webinar 12 iunie! Rolul Profesorilor în Combaterea Violenței în Școli

fb car

Violența școlară este un fenomen deosebit de răspândit atât în România, cât și în alte țări. Școala, o instituție ce ar trebui să fie un mediu armonios și securizant, atât pentru învățat, cât și pentru activități sociale, ajunge uneori să fie un mediu ostil, conflictual și care, inevitabil, modelează într-un fel sau altul modul în care un copil se va maturiza. Devine astfel imperativ să se acționeze la acest nivel pentru a contracara efectele negative ale unui mediu lipsit de siguranță. Cele mai întâlnite tipuri de violență în școli sunt: abuzul fizic, bullyingul, cyberbullyingul și comportamentul sexual dăunător (cf.studiului nostru la care au participat elevii în 2022).

În acest webinar, Fundația Terre des hommes România va arăta cum factorul gen și violența bazată pe gen influențează fenomenul. Sunt explicații importante pentru orice actor din zona educațională: Ce este genul și cum afectează el violența în România? De ce băieții sunt în continuare afectați preponderent de abuzurile fizice? De ce sunt fetele mai expuse la cyberbullying și violență sexuală? Cum diferă bullyingul în funcție de genul elevului?

Vom răspunde prin intermediul acestui webinar din cadrul proiectului CARING, finanțat de UE, și să definim acești termeni. Suntem conștienți de dificultățile din școli, de aceea ne dorim să creăm un cadru care să schimbe climatul școlar și să reducă violența bazată pe gen prin abordarea cauzelor sale structurale: norme sociale, stereotipuri, prejudecăți sau lipsa procedurilor instituționale de intervenție.

Știm de asemenea că profesorul joacă un rol crucial, deși nu singurul, în prevenirea violenței în școală, de aceea ne adresăm lor.

Participarea la webinar se face pe baza înscrierii aici Webinar Registration - Zoom

 

CARING -Contestarea normelor sociale și de gen pentru a reduce violența împotriva copiilor în școală -este un proiect co-finanțat de Uniunea Europeană. El se implementează în cinci țări în 2023-2025, de către organizațiile Terre des hommes in Romania, Terre des hommes Hungary, Terre des hommes Hellas, Brave Phone (HRABRI TELEFON in Croatia), SAPI (INSTITUT PO SOTSIALNI DEYNOSTI I PRAKTIKI) in Bulgaria, ASSOCIATION RODITELI in Bulgaria.