Terre des hommes România – noul membru al Rețelei Europene de Justiție Prietenoasă cu Copiii

image

În mai 2023 fundația Terre des hommes România a devenit membru cu drepturi depline al Rețelei Europene de Justiție Prietenoasă cu Copiii  (Child Friendly Justice European Network – CFJ-EN). Acest lucru ne permite să îmbunătățim sistemul de justiție pentru copii în România.

Rețeaua Europeană de Justiție Prietenoasă cu Copiii (CFJ-EN) este cofinanțată de Uniunea Europeană. Scopul ei este să se asigure că sistemele de justiție sunt adaptate la nevoile și particularitățile copiilor, la nivel local, național și European. 

Rețeaua este formată din 19 organizații specializate care acționează și promovează justiția prietenoasă cu copiii în mod unitar în 17 țări europene. Activitatea rețelei are la bază Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, și Ghidul pentru justiția prietenoasă cu copiii realizat de Consiliul Europei. 

Din punctul de vedre al CFJ-EN,  adaptarea sistemelor de justiție la copii înseamnă crearea unui sistem de justiție care garantează respectul și implementarea eficientă a  tuturor drepturilor copiilor, luând în considerare nivelul de maturitate și înțelegere al copilului și particularitățile cazului respectiv. Mai precis, un sistem de justiție pentru copii ar trebui să fie: accesibil, potrivit vârstei, incluziv, rapid, eficient, adaptat si centrat pe nevoile și drepturile copilului, să respecte drepturile copilului inclusiv  dreptul la un proces echitabil, dreptul de a participa la și a înțelege procedurile, în acord cu viața lui  privată și viața de familie.