Termeni de Referință: Facilitator în proiectul PROMISE – Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți

image

 

Poziție: Facilitator 

Proiect: PROMISE - Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți 

Locație: București, România 

Raportează către: Project Manager 

Perioada de lucru: 32 de zile în perioada Mai 2023 – August 2023

Termen-limită de depunere a dosarului: 1 mai 2023  

 

Context 

 Fundația Terre des hommes (Tdh) este cea mai mare organizație neguvernamentală în domeniul protecției copiilor din Elveția. Tdh derulează proiecte de dezvoltare și programe de ajutor de urgență în peste 30 de țări din întreaga lume. Acest angajament este finanțat prin donații individuale și instituționale, din care 85 % se varsă direct în programele Tdh. În România, Terre des hommes activează din 1992. În fiecare an, mii de copii din România și familiile lor beneficiază de proiecte în cadrul a trei domenii principale de intervenție: consolidarea sistemelor de protecție a copiilor și a sistemelor de justiție pentru minori, copii afectați de migrație și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, precum minoritatea romă.   

JRS (Serviciul Iezuiților pentru Refugiați în România) este o organizație care are drept scop apărarea, susținerea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale refugiaților - în sensul larg, solicitanților de azil, migranților și apatrizilor. Organizația derulează activități de asistență directă, advocacy, monitorizare de politici publice, campanii de informare, training.  

Proiectul PROMISE - Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți - are în vedere creșterea accesului a 500 de minori și tineri străini la drepturile fundamentale și la servicii publice, prin activități de advocacy, acordarea de servicii de asistență juridică gratuită, informare, training și creșterea capacității grupurilor vulnerabile de a participa în procesul decizional-consultativ. De asemenea, își propune să sprijine și să susțină colaborarea interinstituțională și cea dintre instituții publice și străini pentru asigurarea respectării interesului superior al minorilor, precum și îmbunătățirea politicilor, practicilor, atitudinilor și a legislației. Proiectul este implementat de Terre des hommes România și JRS România.  

 Durata proiectului: 25 Mai 2022 – 24 Octombrie 2023.  

 

Activitățile principale ale proiectului:   

 • Realizarea și implementarea Cadrului (standardului) comun pentru aplicarea principiului interesului superior al minorilor neînsoțiți („Cadrul”).  
 • Constituirea și pregătirea unei rețele de avocați și juriști specializați în problematica minorilor, în special a celor neînsoțiți, cetățeni străini  
 • Constituirea unei clinici juridice și instruirea a 12 studenți care să lucreze cu minorii neînsoțiți care solicită azil în România.  
 • Înființarea Forumului Consultativ al Migranților din România, capacitarea și instruirea membrilor săi  
 • Organizarea unei campanii de social media de informare a minorilor neînsoțiți  
 • Campanie de advocacy ghidată de tineri străini (youth-led)  

 

 Justificare 

În 2018, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a identificat categoria minorilor neînsoțiți ca fiind supusă unuia dintre cele mai ridicate riscuri cu privire la respectarea drepturilor fundamentale ale omului în domeniul migrației. Potrivit statisticilor UNICEF, unul din trei copii care trăiesc în afara țării în care s-au născut este refugiat (Sursa: FRA).  

 În 2020 numărul minorilor neînsoțiți străini intrați în țară a atins 980 de persoane, un număr de aproape 4 ori mai mare decât în anii anteriori (sursa: UNHCR). Este previzibil că numărul migranților din România va crește mult mai repede, având în vedere faptul ca în 2020, 34.600 de persoane au încercat să intre pe teritoriul țării, față de 6042 în 2019 și 2787 în 2018. 15-20% dintre migranți sunt minori (Sursa: IGI). 

 De la sfârșitul lunii februarie 2022, în România au sosit 1 356 564 de refugiați, dintre care aprox. 314000 copii (29,39%) și 580 000 femei (54,29%), conform datelor statistice din 14 iulie 2022.  În prezent, în România sunt 83 936 de refugiați ucraineni. 

 

Obiective 

 Pentru a continua activitățile în cadrul proiectului PROMISE, Fundația Terre des hommes este interesată de contractarea serviciilor de formare-facilitare pentru un set de ateliere care implică deopotrivă tineri români și străini.

Vor avea loc 16 ateliere / întâlniri, cu implicarea a min. 24 de tineri (12 migranți, 12 români), în perioada Mai – August 2023.

 

Descrierea activităților 

 Obiectivul principal este acela de a contribui la activitățile de advocacy realizate de Forumul Consultativ al Migranților în vederea asigurării unei vieți independente a acestora și integrării lor în societate.

Activitatea constă în organizarea și livrarea unui proces de facilitare, realizat conform metodologiei MINT de lucru cu tineri mentori, disponibilă pe platforma ChildHub în versiunea engleză și română (revizuită). Procesul urmărește să atragă atenția asupra nevoilor de integrare specific tinerilor străini și accesului acestora la drepturi și servicii publice. Scopul său este articularea unui mesaj care să se adreseze publicului larg și instituțiilor cu responsabilități în domeniul migrației. Unul din rezultate este crearea, în urma atelierelor, a patru proiecte creative (expoziție de tip ”photo voice”, amenajarea unui spațiu public, piesă de teatru tip teatru/forum etc.).

Reperele activităților care sunt în responsabilitatea facilitatorului:

 • Crearea unui document de planificare pentru activități, împreună cu echipa de proiect (care să conțină clarificarea obiectivelor pentru mentori, planificarea procesului de facilitare, calendarul evenimentelor etc.)
 • Facilitarea celor 16 întâlniri online și/sau offline, indoor și/sau outdoor, împreună cu cei 24 de tineri din grupul țintă
 • Facilitarea procesului de realizare a celor 4 proiecte creative, care servesc drept livrabil central al Activității proiectului, împreună cu beneficiarii și echipa de proiect.
 • Scrierea unui raport de facilitare care să includă informații sumare despre datele întâlnirilor, activitățile de la fiecare întâlnire și informații despre cele 4 proiecte creative, împreună cu echipa de proiect.

Activitățile se vor desfășura în limba engleză. Pot apărea diverse obstacole de comunicare, deoarece pentru participanți aceasta nu este limba maternă.

Calendarul de lucru va fi stabilit de comun acord, dar implicarea unui număr de elevi/ studenți poate necesita ore pentru întâlniri care să fie în afara programului școlar/universitar (întâlniri după-amiaza, în weekend sau în vacanțele școlare), depinzând de disponibilitatea persoanelor din grupul țintă. Perioada de derulare a activității este 01.05.2023 - 31.08.2023.

Facilitatorul va lucra cu managerul de proiect și cu responsabilul de advocacy din cadrul echipei Terre des hommes. Va fi responsabil/ă pentru planificarea și implementarea procesului de facilitare, în conformitate cu cerințele metodologiei MINT.

Facilitatorul este responsabil de schițarea celor patru proiecte creative, împreună cu beneficiarii și echipa de proiect, însă nu va fi responsabil de organizarea lor logistică (acest lucru intră sub egida echipei de proiect).

Facilitatorul va participa la întâlnirile de management ale echipei de proiect (online), precum și la întâlniri separate cu membri ai echipei. În funcție de necesități, va furniza echipei de proiect informații necesare în vederea mediatizării proiectului (informații pe scurt, fotografii) și în vederea raportării către finanțator (liste de prezență semnate etc.)

Livrabile:   

 • 1 document de planificare pentru activități
 • facilitarea a 16 întâlniri cu cei 24 de tineri români și migranți și colectarea documentelor necesare pentru raport (fotografii, liste de prezență, rezumatul zilei)
 • 1 raport de facilitare

 

Condiții specifice 

Tdh va semna un contract de consultanță cu prestatorul (persoană juridică). Plata va fi împărțită în două tranșe, după cum urmează: 40% după predarea planificării inițiale, derularea primelor 8 întâlniri și predarea raportului de facilitare pentru perioada respectivă (însoțit de un proces verbal de recepție parțială și pe baza unei facturi), și restul de 60% după finalizarea restului de întâlniri, a celor 4 proiecte creative și raportului de facilitare complet (însoțit de un proces final de recepție și pe baza unei facturi).  

Costurile suplimentare ale consultantului pentru participarea la activități (costuri de masă, intrarea la expoziții/ muzee etc.) sunt acoperite pe baza proiectului, în condiții similare pentru toți participanții.

Costurile legate de organizarea întâlnirilor și de organizarea proiectelor creative sunt susținute de către Tdh prin intermediul bugetului proiectului. Contractarea cheltuielilor referitoare la organizarea proiectelor creative revine echipei de proiect, pe baza recomandărilor realizate de facilitator.  

 

Responsabilități generale 

 Facilitatorii își vor îndeplini atribuțiile în deplină conformitate cu Carta Terre des hommes și Convenția cu privire la Drepturile Copilului. În ceea ce privește Politica de protecție a copilului, facilitatorii se angajează să o respecte pe deplin și să depună toate eforturile pentru a asigura respectarea tuturor celor implicați în proiect.      

 

Cerințe minime  

 • Experiență de facilitare cu tineri, minim 2 ani
 • Experiență de lucru cu metode non-formale, minim 3 ani
 • Sensibilitate culturală; experiență de lucru în mediu multicultural   
 • Capacitatea de a aplica reguli de conduită bine definite și tact în interacțiunile cu tineri provenind din medii sociale, economice și politice variate; 
 • Fluență în limba engleză; cunoașterea altor limbi străine este un avantaj
 • Capacitatea de a lucra în echipă, de a se consulta și colabora cu responsabilii de advocacy și de a contribui la buna desfășurare a proiectului; 

 

Procesul de aplicare 

Dosarul trebuie să includă: 

 • Oferta tehnică, reprezentantă printr-o scrisoare de intenție (max. 1 pagină jumătate), din care să reiasă un plan sumar al atingerii livrabilelor menționate mai sus.
 • Un portofoliu care să facă referire la min. 2-3 procese de facilitare deja derulate, eventual cu indicarea unor site-uri care găzduiesc informații publice referitoare la acestea, și 1-2 persoane care pot oferi referințe privind activitatea de facilitare.(max. 3 pagini)
 • Oferta financiară este de 2181.35 EUR. Plățile se vor face pe baza unui contract de servicii cu o persoană juridică. Vă rugăm să menționați în oferta tehnică dacă sunteți plătitor de TVA sau nu. Luați în considerare că toate costurile referitoare la organizarea logistică a celor 16 întâlniri și a proiectelor creative sunt deja prevăzute în proiect.
 • CV-ul personal. 

 

Criterii de evaluare și selecție a dosarelor: 

 • Oferta tehnică / Scrisoarea de intenție a solicitantului; 
 • Experiența anterioară relevantă; 
 • Portofoliul. 

 

Termen-limită 

 Vă rugăm să trimiteți toate documentele din dosar până la data de 1 mai 2023, la adresa de email sinziana.dobre@tdh.ch

 

Persoana de contact 

Responsabil advocacy

Sînziana Dobre

sinziana.dobre@tdh.ch

0723 176 681