Termeni de Referință: Consultant-coordonator formare și atingere rezultate proiect

image

 

Poziție:                         Consultant-Coordonator formare și atingere rezultate proiect

Proiect:                         Solidarity FabLab Târgu Ocna

Loc:                              Târgu Ocna, Județul Bacău

Raportează către:        Project Manager

Perioada de lucru:       ianuarie 2022- februarie 2023

 

 1. Context

Fundația Terre des hommes (Tdh) este cea mai mare organizație nonguvernamentală din domeniul protecției copiilor din Elveția. Tdh dezvoltă proiecte de dezvoltare și programe de ajutor de urgență în peste 30 de țări din întreaga lume. Acest angajament este finanțat prin donații individuale și instituționale, din care 85 % se varsă direct în programele Tdh. În România, Terre des hommes activează din 1992. În fiecare an, mii de copii din România și familiile lor beneficiază de proiecte în cadrul a trei domenii principale de intervenție: consolidarea sistemelor de protecție a copiilor și a sistemelor de justiție a minorilor, copii afectați de migrație și incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, precum minoritatea romă.

Laboratorul de fabricație (FabLab) este un spațiu fizic care oferă tinerilor acces la echipamente digitale pentru proiectarea și producerea de obiecte. În acest spațiu, ghidați de instructori pasionați, tinerii își pot pune în practică cele mai creative idei. Ei experimentează cu instrumente digitale, văd cum o idee prinde formă și ajunge la stadiul de produs fabricat. Conceptul de FabLab a fost dezvoltat la Massachusetts Institute of Technology (MIT) în 2001 și face parte din mișcarea globală Do It Yourself, care se bazează pe filosofia producției în loc de cumpărare.

Pe baza experienței de înființare a unor astfel de Laboratoare în Grecia (care vizează tinerii refugiați) și Ucraina (care vizează copiii și tinerii afectați de război în regiunea Luhansk), Fundația Tdh a deschis în 2020 primul său FabLab din România în Târgu Ocna, Jud. Bacău. Acesta este situat în cadrul Liceului Tehnologic Târgu Ocna.

Scopul inițial al acestui Fablab a fost de a oferi sprijin minorilor și tinerilor privați de libertate (din Centrul Educativ Târgu Ocna) pentru a dezvolta competențe care să le îmbunătățească reziliența și să le crească șansele privind reabilitarea și reintegrarea socială. Chiar dacă în continuare, Fablab vizează acest grup țintă, dorește să își deschidă ușile și altor tineri din grupuri vulnerabile cum ar fi cei din categoria NEET, înscriși în programe ”A doua șansă”, cât și copii și tineri din zone rurale, cu o rată mare de abandon școlar, cu părinți plecați în străinătate, refugiați.

FabLab-ul are un dublu rol. Pe de o parte, acesta este conceput pentru a fi un spațiu cu tehnologii avansate de fabricație digitală care să permită crearea de proiecte. Pe de altă parte, acesta reprezintă un instrument inovator de educație non-formală care le oferă tinerilor competențe digitale practice, în timp ce contribuie  la  îmbunătățirea  rezilienței  acestora.  FabLab-ul  oferă  un  spațiu  deschis  de  colaborare  atat pentru grupurile tinta, cat si pentru comunitatea locală și oferă utilizatorilor cunoștințele inițiale necesare și asistență pentru crearea de proiecte personale  si participative. Atelierele sunt oferite în mod regulat, permițându-le tinerilor să își sporească creativitatea și să  pună în aplicare propriile proiecte și desene. Acest lucru promovează protecția, educația, capacitatea de inserție profesională și antreprenoriatul.

În 2020, Fablab a fost echipat cu:

 • 2 x imprimantă 3D Prusa Mk 3S
 • 2 x Imprimanta 3D Prusa Mk3s EMU2S
 • 1 x imprimantă 3D Dobot Mooz-2 Plus
 • 2 x 3D Matter ad Form V2 Scanner
 • 2 x Brother ScanNCut SDX3200
 • 3 X Brother V3 Limited Edition mașină de brodat
 • 2 x laptopuri Acer Aspire
 • 1 x presă termică
 • 1 x imprimantă de sublimare
 • 1 x stație de călcat Philips Perfect Care
 • Unelte de mână profesionale și bancuri de lucru pentru atelierul mecanicilor auto

Pentru  toate  echipamentele,  au  fost  achiziționate  accesorii  și  consumabile  (filament  PLA,  PETG  de diferite culori, duze, materiale textile și accesorii).

 

 1. Obiective

Fundația Terre des hommes este interesată de contractarea serviciilor de consultant pentru următoarele activități:

Planificarea, implementarea,  monitorizarea și raportarea tuturor activităților proiectului Solidarity Fablab la nivel local (cursuri de formare, ateliere de lucru, întâlniri etc.), precum și în furnizarea de produse și rezultate, asigurând în același timp respectarea orientărilor de conformitate ale donatorilor și ale Tdh. În mod specific:

 • Organizarea sesiunilor de instruire pentru grupurile țintă la sediul FabLab-ului din Târgu Ocna (sau online în cazul în care contextul pandemic nu permite realizarea sesiunilor față în față).
 • Organizarea sesiunilor de coaching cu grupul țintă, sesiunilor de informare cu stakeholderii la nivel local.
 • Organizarea târgului de produse 3D din Târgu Ocna.
 • Dezvoltarea de parteneriate cu stakeholderii locali în vederea asigurării sustenabilității Fablab- ului.

 

 1. Descrierea activităților

Planul de activități din proiect este următorul:

 1. Organizarea sesiunilor de instruire pentru grupurile țintă la sediul FabLab-ului din Târgu Ocna (sau online în cazul în care contextul pandemic nu permite realizarea sesiunilor față în față) în perioda ianuarie- decembrie 2022.

Consultantul va oferi sprijinul necesar pentru ca trainerul Fablab să livreze cele 6 serii de sesiuni de descoperire și inițiere a conceptului de imprimare 3D astfel:

  • 2 serii de sesiuni (32 de ore fiecare) pentru 30 de elevi de liceu (2 grupuri de câte 15)
  • 2 serii de sesiuni (32 de ore fiecare) pentru 30 de tineri (2 grupuri de câte 15) din categoria NEET, tineri din programul ”A doua șansă”
  • 2 serii de sesiuni (32 de ore fiecare) pentru 30 tineri din Centrul Educativ Târgu Ocna (2 grupuri de câte 15).

Consultantul va oferi sprijinul necesar pentru ca trainerul Fablab să livreze 60 de sesiuni de perfecționare (un nr. total de 240 ore) a tinerilor (nr. total= 100, în grupuri de câte 15) printr-o serie de activități organizate în FabLab cu sprijinul personalului format, în perioada martie - decembrie 2022.

2. Consultantul va organiza un Târg de produse fabricate 3D în Târgu Ocna, planificat pentru vara lui 2022.

Scopul acestui eveniment este de a recunoaște abilitățile tinerilor în creare de produse 3D, creșterea constientizării comunității asupra necesității dezvoltării de abilități digitale, promovarea și susținerea financiară  a  Fablab-ului.  Veniturile  obținute  din  vânzarea  articolelor  3D  vor  fi  folosite  pentru  a achiziționa  accesorii/materiale  necesare  pentru  Fablab.  De  asemenea,  parteneriatele  rezultate  în urma participării la Târg și promovării Fablab-ului va duce la mijloace de asigurare a sustenabilității activităților din Fablab pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

 1. Consultantul oferă sprijin coach-ului (care urmează să fie selectat) pentru livrarea de 40 de sesiuni de coaching cu grupul țintă.
 1. Consultantul organizează și facilitează cel puțin 6 sesiuni de informare la nivel local cu stakeholderii pentru promovarea Fablab-ului și stabilirea parteneriatelor.
 1. Consultantul   stabilește   acorduri   de   parteneriat   cu   școlile,   liceele,   mediul   de   afaceri   și antreprenoriat local și administrația publică locală din județul Bacău pentru a facilita integrarea tinerilor pe piața muncii și pentru a asigura sustenabilitate activităților din Fablab.

Pentru toate activitățile menționate mai sus, consultantul va :

 • Asigura respectarea tuturor indicatorilor din proiect și tuturor regulilor stabilite de finanțator (conform PFU și contractului cu finanțatorul).
 • Asigura legătura cu coordonatorul de comunicare din partea Tdh pentru a asigura vizibilitatea activităților proiectului în conformitate cu orientările donatorilor.
 • Asigura legătura cu trainerul Fablab și coach-ul pentru planificarea ,implementarea activităților cu grupurile țintă (trimitere invitații, asigurarea participanților la toate sesiunile, realizarea tuturor chestiunilor administrative)
 • Asigura legătura cu ofițerul de M&E din partea Tdh pentru dezvoltarea ,implementarea instrumentelor de evaluare
 • Asigura legătura cu partenerii actuali – Liceul Tehnologic Târgu Ocna pentru organizarea sesiunilor în incinta Fablab-ului și pentru amenajările de realizat în Fablab.
 • Asigura legătura cu persoana de contact din partea Tdh pentru a oferi sprijinul necesar la dezvoltarea de documente interne în vederea raportării către finanțator și nu numai.
 • Asigura coordonarea activităților din Fablab și reprezintă persoana de contact la nivel local pentru proiectul Solidarity Fablab Târgu Ocna.

Livrabile: liste de prezență (sau capturi ecran) pentru fiecare întâlnire/ eveniment, colectarea formularelor participanților pentru înscriere și de evaluări, formulare GDPR semnate și acordurile părinților, un raport intermediar cu activitățile, diploma de participare pentru tineri și personal, raport inițial al consumabilelor existente în Fablab și cele necesare pentru buna desfășurare a activităților de mai sus, cel puțin 6 acorduri de parteneriat cu stakeholderii, raportul final al tuturor activităților și altele care pot apărea pe parcursul implementării activităților stabilite împreună cu persoana de contact din partea Tdh.

 

 1. Responsabilități generale

Consultantul își va îndeplini atribuțiile în deplină conformitate cu Carta Terre des hommes și Convenția cu privire la Drepturile Copilului. În ceea ce privește Politica de protecție a copilului, consultantul se angajează să o respecte pe deplin și să depună toate eforturile pentru a asigura respectarea tuturor celor implicați în proiect.

 

 1. Cerințe minime pentru consultant:
 • Diplomă  universitară  de  la  o  instituție  de  învățământ  acreditată  în  domeniul  științelor  sociale  / statistică / studii de dezvoltare / asistență socială sau în domenii conexe;
 • Experiență de 3 ani în implementarea proiectelor și organizarea de activități de proiect
 • Experiența de lucru în ONG-uri, în domeniul drepturilor copilului, justiție juvenilă și programe de incluziune socială constituie un avantaj important
 • Experiență în coordonarea de programe de formare  și susținerea proceselor de monitorizare și evaluare.
 • Experiență în stabilirea de parteneriate cu diverși stakeholderi.
 • Abilități excelente de a aplica și respecta cerințele donatorilor
 • Cunoștințe informatice ridicate, cu o cunoaștere completă a aplicațiilor office și capacitatea de a lucra cu programe mobile de colectare a datelor; cunoștințe avansate de Excel și de programe de vizualizare a datelor.
 • Confidentialitatea, maturitatea și profesionalismul în orice moment sunt esențiale pentru această poziție.

 

 1. Procesul de aplicare

Dosarul trebuie sa includă:

 1. Scrisoare de intenție (max. 1 pagină)
 2. Oferta financiară. Plățile se vor face pe baza unui contract de servicii cu o persoană juridică. Oferta financiară trebuie să includă toate costurile și comisioanele legate de executarea sarcinilor. Costurile trebuie să fie afișate în EUR, TVA inclus. Menționați dacă sunteți plătitor de TVA sau nu. Costurile suplimentare ale consultantului pentru logistică, transport, cazare, per diem etc nu vor fi acoperite separat de Tdh.
 3. CV-ul personalului specializat.

 

 1. Termen limită

Vă rugăm să trimiteți toate documentele din dosar până la data de 27 decembrie 2021 la adresa de email raluca.condrut@tdh.ch

Persoana de contact

Manager de program,

Raluca Condrut

0721 299 974