SHINE - pentru bucuria copiilor

Copii bacau

Fundația Terre des hommes (Tdh) a ajutat în ultimii 3 ani la dezvoltarea infrastructurii de educație din 37 de comunități dezavantajate din județul Bacău, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de viață ale copiilor.

Proiectul SHINE (Sprijin pentru infrastructura socială, de sănătate și educație) a schimbat astfel modul în care 11.000 de copii beneficiari din 37 de comunități privesc școala. 

Ea nu mai este o sursă de frustrări pentru cei care locuiesc departe (lipseau microbuze școlare, copiii făceau ore întregi pe drum) sau unde nu găseau necesarul de bază, unde nu se puteau face sporturi sau unde grupurile sanitare erau de temut.

Cele 50 de investiții în infrastructură în comunități din Bacău au constat în:

  • 21 dotări /mobilier /echipamente educaționale  (videoproiectoare, IT, alte materiale)
  • 11 terenuri de sport,
  • 6 locuri de joacă,
  • 3 grupuri sanitare,
  • 3 reabilitări de clădiri (școli și dispensare medicale)
  • 3 microbuze
  • 3 sisteme de încălzire

Cum s-a derulat proiectul SHINE

Între iulie - decembrie 2017, copiii, părinții și profesorii din zonele alese s-au întâlnit pentru a afla exact de ce anume au nevoie copiii din comunități. Împreună au decis ce investiție este necesară, dar și realizabilă cu resursele puse la dispoziție.

Cu ajutorul Asociației Arhipera și al facilitatorilor comunitari ai Tdh, copiii au creat apoi machete ale locurilor de joacă, terenurilor de sport și mobilierului școlar. Echipa a implementat apoi sugestiile copiilor.

Din ianuarie 2018 până în martie 2020 echipa Fundației Terre des hommes, alături de parteneri (primării, companii, alte ONG-uri), au construit elementele de infrastructură și au oferit școlilor din proiect dotările necesare.

Din vara lui 2018, echipa Terre des hommes din Bacău a lucrat cu copiii și i-a ajutat să își dezvolte propriile reguli de folosire a investițiilor, i-a învățat să folosească cu responsabilitate echipamentele, terenurile, locurile de joacă, mobila. Scopul a fost asigurarea sustenabilității proiectului, dar și sprijinul socio-psihologic al copiilor. Jocurile și alte activități de educație non-formală i-au îndrumat să fie toleranți, să lucreze în echipă și să se accepte unul pe altul fără ceartă. 

Din vara 2019 până în iarna 2019, în 26 de comunități s-a organizat câte un „Club de integritate”, unde copiii au învățat să folosească un instrument numit „Development Check”, o aplicație cu ajutorul căreia vor transmite informații în timp real despre starea investițiilor, dacă au sau nu acces la acestea sau dacă școlile/primăriile au reparat eventualele defecțiuni.

În primăvara 2020 s-au finalizat ultimele investiții din zonă din cadrul proiectului SHINE, finanțat de Fundația Botnar (Elveția).