ROBIN

Terre des hommes in Romania a elaborat un proiect denumit Reinforcing Competences to Build Inclusion through a New learning methodology- Consolidarea competențelor pentru dezvoltarea incluziunii printr-o metodologie nouă de învățare (ROBIN). 

 

ROBIN

Consolidarea competențelor pentru dezvoltarea incluziunii printr-o metodologie nouă de învățare

Terre des hommes in Romania a elaborat un proiect denumit Reinforcing Competences to Build Inclusion through a New learning methodology- Consolidarea competențelor pentru dezvoltarea incluziunii printr-o metodologie nouă de învățare (ROBIN).

Parteneri:

Terre des hommes - Coordonator - România

Die Berater - Austria

Asociația Know and Can - Bulgaria

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" - Italia

Fundația INTRAS – Spania

Finanțator:

Comisia Europeană (Erasmus+/KA2. Parteneriate strategice în domeniul educației adulților)

Perioada implementării proiectului: Noiembrie 2015 – Octombrie 2017

Scopul principal al proiectului a fost să dezvolte o metodologie de învățare inovatoare, care să consolideze capacitățile personale și sociale ale profesorilor pentru o integrare socială cu succes a copiilor din situații de migrație, în prezent înscriși în programele „A doua șansă”.

Obiectivele proiectului au fost:

1. Dezvoltarea unei metodologii de învățare integrate, care asigură învățarea activă, coaching si suport bazat pe învățarea experiențială prin intermediul activităților psihosociale;

2. Îmbunătățirea competențelor sociale, tehnice, personale și metodologice ale trainerilor;

3. Dotarea profesorilor cu instrumente pentru a imbunatati abilitatile de integrare sociala a copiilor în situatii de migratie și de a dezvolta abilitățile lor de viață;

4. Construirea unei rețele de profesori de la programe A doua șansă pentru a coopera și face schimb de bune practici.

Prin intermediul acestui proiect, profesorii din programele “A doua șansă” și-au consolidat competențele necesare pentru a oferi un spațiu de educație interactiv în care copiii își pot descoperi pasiuni și dezvolta abilități, astfel reducând nivelul abandonului școlar și din acest sistem școlar, prin urmare, împiedicându-i pe aceștia să se afle în situații de risc de abuz.

Proiectul a început prin analizarea metodologiilor de învățare existente în cele 5 țări utilizate de profesorii din programe ADS prin intermediul cercetării resurselor online și interviuri cu experți. Apoi, o analiză a nevoilor grupului țintă s-a făcut prin organizarea în fiecare țară a unui focus grup cu profesori și, de asemenea, prin consultarea acestora prin intermediul unui sondaj online.

Rezultatele cercetării au reprezentat un punct de pornire pentru dezvoltarea metodologiei de învățare inovatoare pentru profesori, bazată pe strategii incluzive de predare care se adresează nevoilor elevilor provenind din diferite medii (în special migranţi, cu diferenţe culturale), cu stiluri diferite de învățare, și abilități în care elevii se simt apreciaţi în mod egal.

Principalele materiale produse ale proiectului ROBIN sunt (click pentru mai multe informaţii şi pentru descărcare în variantele de limbă disponibile):

Studiul de cercetare privind metodologiile actuale utilizate în cadrul programelor ADS (O1)

Raport de analiză a nevoilor profesorilor pentru a facilita incluziunea socială a copiilor în situatii de migratie (O2)

Programa metodologiei de învățare integrate care se adresează nevoilor profesorilor (O3)

Versiunea pilot a metodologiei de învățare integrate bazată pe învățarea experiențială, prin intermediul activităților psihosociale (O4)

 Versiunea finală a metodologiei de învățare integrată bazată pe învățarea experiențială, prin intermediul activităților psihosociale (O5)

 Ghidul metodologiei ROBIN (O6).