Relația jurnalist – intervievat vulnerabil: o conexiune delicată

Fundația Terre des hommes România invită jurnaliștii români la un training gratuit (online) pentru a introduce conceptul de ”trauma-informed journalism”

Training-ul se va desfășura în două sesiuni online, care au loc pe 7 și 14 septembrie 2023 (16.00 -18.00). Cele două sesiuni sunt complementare, recomandăm participarea la ambele! Acestea sunt susținute de Éva LÁSZLÓ, psiholog, doctor în Sociologie, lector universitar, director al Departamentului de Sociologie și Asistență Socială-LM, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea "Babeș-Bolyai".

Procesele de documentare, intervievare și publicare presupun, în anumite contexte, o relație foarte delicată cu persoana intervievată și o mare responsabilitate, mai ales dacă aceasta a experimentat o traumă. Cum pot jurnaliștii să abordeze aceste subiecte în siguranță, atât din punct de vedere uman, cât și juridic (protejându-se pe ei și pe ceilalți)? Vom discuta, de asemenea, despre linia, câteodată fină, dintre activism /senzațional, adevăr /discurs moralizator etc.

Printre temele sensibile, vom aborda și subiectul familiilor în care părinții sunt plecați în străinătate, iar copiii au rămas acasă. Veți afla, de asemenea, rezultatele unei cercetări inedite despre copiii aflați în această situație în Rep. Moldova și Ucraina, cercetare realizată de Centrul pentru Studiul Familiilor Transnaționale, din cadrul Departamentului de Științe Politice al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării al Universității Babeș-Bolyai. (nn.Cercetarea a fost demarată înainte de războiul din Ucraina).

Dacă sunteți jurnalist și vă interesează aceste subiecte, vă rugăm completați acest LINK de INSCRIERE pentru datele de 7 și 14 septembrie 2023.

LINK-uri pentru participare: 

 

 

Mai multe despre trainer

Eva Laszlo a participat la numeroase proiecte de cercetare și de intervenție, principalele domenii de interes fiind: abuzul/exploatarea/neglijarea minorilor; violența asupra femeii; protecția victimelor; familii transnaționale. Este membru fondator al Asociației Femeilor Împotriva Violenței Artemis și lucrează în domeniul protecției victimelor de peste 20 de ani. A lucrat în centre de consiliere pentru victimele violenței, în adăpost pentru fete și femei tinere - victime ale abuzurilor sexuale și/sau ale traficului de persoane și în adăpost pentru femei și copii, victime ale violenței domestice. A participat ca și colaborator/consultant în realizarea a două filme documentare: Speranțe la vânzare (2012, regizor: Felméri Cecília) și Prea aproape (2022, regizor: Püsök Botond).

 

Acest training are loc în cadrul proiectului-acțiune CASTLE - Copii rămași acasă urmare a migrației forței de muncă: sprijinirea familiilor transnaționale moldovenești și ucrainene în UE - ICMPD/2021/MPF-357-004. Proiectul este implementat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în parteneriat cu Fundația Terre des hommes Romania, Terre des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Institutul Ucrainean de Cercetări Sociale după Oleksandr Yaremenko și Academia de Studii Economice din Moldova. Obiectivul principal al acestui proiect este să sprijine Republica Moldova și Ucraina în îmbunătățirea cadrelor lor de protecție a copilului și a politicilor de migrație și mobilitate, cu accent pe impactul social și legal al migrației forței de muncă asupra familiilor transnaționale. Mai multe detalii găsiți în acest video: https://fb.watch/juqjjGns1T/ .

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană, contractat de ICMPD (International Centre for Migration Policy Developement) în cadrul Fondului de Parteneriat pentru Mobilitate III și se desfășoară în perioada 15 iunie 2021-15 decembrie 2023.

 

Despre partenerii din cadrul proiectului:

 

Terre des hommes (Tdh) este o organizație elvețiană independentă, neutră și imparțială, angajată să aducă schimbări semnificative și de durată în viața copiilor și a tinerilor, în special a celor mai expuși la riscuri. În România, Ucraina și Moldova, echipele Terre des hommes acționează de 30 de ani pentru a crea un mediu mai sigur pentru dezvoltarea copiilor și pentru a-i proteja împotriva abuzului, neglijării și exploatării. Mobilizăm comunitățile pentru a preveni situațiile de risc și pregătim profesioniști multidisciplinari, cum ar fi asistenții sociali și profesorii.

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj (UBB). Prin înființarea unui centru de cercetare pentru studiul familiilor transnaționale în structura Universității Babeș-Bolyai din România, această acțiune își propune să promoveze cercetarea și să instituționalizeze studiul familiilor transnaționale, care în prezent nu este doar rar și dispersat, dar de prea multe ori nu este orientat spre soluție și este mai degrabă deconectat de la domeniul elaborării politicilor, în special în ceea ce privește migrația forței de muncă. Considerentele privind diversitatea și incluziunea vor fi în centrul cercetării și se va acorda atenție riscurilor, nevoilor și oportunităților întâmpinate de copiii lăsați în urmă, cu diferențiere în funcție de sex, vârstă și diversitate (statut socio-economic, etnie, educație, dizabilități) etc.), pentru a sugera proiectarea cadrelor de protecție adecvate. În al doilea rând, transpunând aceste cunoștințe din cercetare în intervenție operațională, acțiunea va combina acțiuni directe, activități de formare și sensibilizare utilizând metode participative, în vederea unei mai bune protejări și abilitări a copiilor rămași în urmă și a familiilor lor. Această acțiune va sprijini în mod direct Moldova și Ucraina în consolidarea sprijinului instituțional acordat familiilor transnaționale, precum și în beneficiul României și, în general, al statelor membre UE, prin crearea și diseminarea de informații, sfaturi tehnice și bune practici care promovează scheme de migrație a forței de muncă sigure și etice, aliniate la standardele de protecție a copilului.

 

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) este principala instituție publică de învățământ superior cu profil economic din Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova a fost înființată în 1991, dar își trage rădăcinile de la o facultate de învățământ înființată în 1953. Universitatea și-a declarat scopul de a „permite integrarea învățământului economic superior și a cercetării științifice” și „nu numai dezvoltați profesioniști specializați, dar construiți, de asemenea, o nouă mentalitate în spiritul libertății de gândire, acțiune, pragmatism și eficiență a vieții ".

Institutul Ucrainean de Cercetare Socială după Oleksandr Yaremenko are sediul la Kiev. Principalele activități ale Institutului sunt: implementarea cercetărilor sociologice și sociale științifice fundamentale și exploratorii privind problemele actuale ale societății ucrainene moderne; monitorizarea politicii sociale; studiul și analiza intereselor, dispozițiilor, orientărilor, nevoilor populației; efectuarea diverselor cercetări de marketing.

 

Această invitație este posibilă prin asistența financiară a Uniunii Europene, contractată de ICMPD prin intermediul Facilității de Parteneriat pentru Migrație. Conținutul acestei invitații este responsabilitatea exclusivă a Universității Babeș-Bolyai și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând poziția Uniunii Europene și cea a ICMPD.