PRAEVENIR: Parteneriat pentru reducerea abuzului împotriva copiilor și pentru incluziunea socială

Prin acest proiect ne-am propus ca toți copiii din regiunea de sud-vest a României să fie protejați și să se bucure de respectarea drepturilor.

Praevenir
310
profesioniști au fost instruiți în prevenirea situațiilor de risc
44
inițiative locale pentru copiii în situații de risc și familiilor acestora
191
de participanți la vizite de schimb de experiență

PRAEVENIR
Parteneriat pentru Reducerea Abuzului,
Exploatării, Violenței Împotriva Copiilor, pentru nediscriminare și
pentru incluziunea socială în România


Proiectul PRAEVENIR – cunoscut și sub sub numele de "Parteneriat pentru reducerea abuzului, exploatării și violenței împotriva copiilor, pentru nediscriminarea și pentru incluziunea socială în România" - este un program implementat de Terre des hommes România în regiunea de sud-vest a României. Prin acest proiect ne-am propus ca toți copiii din zona de intervenție să fie protejați și să se bucure de respectarea drepturilor. Ne dorim ca numărul de copii care necesită servicii specializate de protecție (intensive și costisitoare) să scadă datorită existenței unor servicii eficiente de intervenție și de prevenire a situațiilor de risc. Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului la servicii de prevenire eficiente și de calitate, accesibile copiilor romi și ne-romi aflați în diverse categorii de risc.


Concret ne-am dorit să producem următoarele schimbări:

-membrii comunităților și autoritățile locale să fie mobilizate și implicate activ în prevenirea și gestionarea riscurilor legate de copii;

-profesioniștii din domeniul protecției copilului să participe la prevenirea situațiilor de risc;

-componenta de prevenție a Strategiei naționale de protecție a copilului să fie adoptată de autoritățile locale.

Proiectul Praevenir a fost construit pe trei axe principale:


– consolidarea participării sociale și a dezvoltării comunitare;
– întărirea competentelor asistenților sociali și de la nivel local de a oferi servicii de prevenire primară și secundară;
– consolidarea cadrului de reglementare și monitorizare instituțională.

Astfel, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – Dolj, am oferit cursuri de formare profesională, asistență tehnică și consultanță reprezentanților serviciilor sociale locale, membrilor Consiliilor Comunitare Consultative și cadrelor didactice cu scopul de a eficientiza serviciile sociale de prevenire a situațiilor de risc la care sunt expuși copiii (abuz, neglijare, exploatare, trafic) și de a asigura accesul la măsuri calitative și eficiente de prevenire primară și secundară (sprijin direct individual, programe de tip școală după școala, activități psihosociale și programe de vară, activități de incluziune socială și de promovare a participării copiilor, activități pentru părinți).

Activitățile de prevenire propuse de diverși actori locali care demonstrează un real potențial de mobilizare comunitară, valorizare a resurselor proprii și acces la servicii de bază, în acord cu nevoile copilului (siguranță, sănătate, îngrijire, educație, participare, incluziune socială) beneficiază de finanțare prin granturi de auto-ajutorare. Astfel, 310 asistenți sociali și persoane care lucrează în structuri pentru protecția copilului au făcut cursuri de formare pentru prevenirea situațiilor de risc. În plus, 191 de membri au participat la vizite de schimb de experiențe.

Pentru a încuraja participarea actorilor locali din mai multe domenii și pentru a sprijini schimbul de practici în comunități, proiectul PRAEVENIR a oferit micro-granturi către 44 de inițiative locale care se adresează copiilor în situații de risc și familiilor acestora și include măsuri de prevenire la nivelul comunității.Componenta micro-granturilor a fost elaborată în jurul principalului obiectiv strategic de consolidare a capacității actorilor locali de a răspunde într-un mod eficient nevoilor copiilor și tinerilor la risc, susținând astfel Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 și Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2015-2020.O serie de priorități care să asigure respectarea drepturilor copilului și care să ajute copiii și tinerii să își atingă potențialul maxim s-au regăsit și în acțiunile comunitare sprijinite de proiect: asigurarea de servicii comunitare de bază în scopul prevenirii și reducerii abandonului școlar, a migrației riscante, a situațiilor de abuz, neglijare, exploatare, precum și a altor forme de violență; promovarea non-violenței și implementarea unor acțiuni de sensibilizare; stimularea interesului tinerilor de a participa la activități de educaţie nonformală și creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, sănătate; direcționarea programelor comunitare spre reintegrarea socială a copiilor și tinerilor excluși social; creșterea gradului de sensibilizare a membrilor comunității cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat / dezvoltarea de programe de voluntariat pentru copii și tineri.Scopul principal al componentei de micro-granturi l-a reprezentat împuternicirea copiilor și a tinerilor pentru:
a-și împărtăși opiniile și experiența;
a contribui la conștientizarea problemelor sensibile legate de protecția drepturilor copilului;
a sprijini la prevenirea situațiilor de risc (înțelegerea riscurilor, învățarea unor moduri de a rămâne în condiții de siguranță și de a face alegeri pozitive);
a facilita accesul copiilor la informații, consiliere și sprijin (de exemplu, activități de educație de la egal la egal / între egali).Proiectul PRAEVENIR urmărește consolidarea unui sistem de protecție care să asigure pentru toți copiii, o acoperire satisfăcătoare a nevoilor lor, precum și garanția beneficierii de toate drepturile lor și de un nivel ridicat de protecție a acestor drepturi din partea actorilor care au aceasta responsabilitate. Parteneri: Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție; DGASCP Dolj, Gorj și Olt, Comitete Consultative Comunitare (CCC), Haute d’Ecole Lausanne - HES-SO Sursa finanțării: Canton Vaud, Ville de Lausanne Perioada implementării proiectului: 2016-2018