Parteneriatul Joining Forces lansează un apel pentru inițierea de acțiuni urgente care să protejeze copiii din Ucraina și familiile lor

mesaje

Războiul din Ucraina a creat o criză umanitară majoră și o criză a protecției copilului, punând în pericol viața a milioane de copii, separând familii și comunități, cu un impact devastator pe care copiii îl vor simți ani la rând. 

Joining Forces, o alianță formată din șase ONG-uri internaționale* care lucrează cu și pentru copii în scopul de a le proteja drepturile și a pune capăt violenței împotriva lor,  este profund îngrijorată de situația copiilor care sunt nevoiți să facă față acestui conflict. Atacurile lansate la întâmplare asupra școlilor, spitalelor, locuințelor, centrelor de îngrijire a copiilor și altor infrastructuri civile  reprezintă încălcări ale dreptului umanitar internațional și condamnăm cu fermitate aceste atacuri.

Peste 1,8 milioane de copii au fugit din Ucraina în ultimele săptămâni din cauza conflictului.  Copiii sunt expuși unor experiențe traumatizante și mulți suferă deoarece nu au acces la servicii necesare și elementare: educație, servicii medicale, hrană și apă potabilă.  Fetele, copiii neînsoțiți sau separați de familii, copiii din centre instituționale și cei cu dizabilități sunt foarte vulnerabili și expuși la riscuri de violență, exploatare sexuală, abuz și trafic de persoane.

Conflictul reprezintă o amenințare în plus pentru copii după pandemia de COVID-19, care a afectat mult progresul privind drepturile copilului și a condus la sărăcie, întreruperea educației, diminuarea accesului la servicii sociale.

Partenerii Joining Forces fac un apel pentru inițierea de acțiuni urgente în scopul de a îngriji și proteja copiii și familiile lor

 

  1. Copiii trebuie protejați.  Toate părțile trebuie să își îndeplinească obligațiile conform legislației internaționale privind protecția copilului. Copiii nu sunt o țintă. În timpul conflictului armat, dreptul umanitar internațional prevede protecția generală a copiilor ca persoane care nu iau parte la ostilități și protecția specială a acestora ca persoane vulnerabile. Toate părțile trebuie să își îndeplinească obligațiile  promovând  Rezoluțiile Consiliului de Securitate privind copiii implicați în conflicte armate ,  și să prevină recrutarea, folosirea, exploatarea sexuală, violența sexuală împotriva fetelor, băieților și adolescenților care riscă să fie expuși celor șase încălcări  grave ce afectează copiii aflați în conflict.
  2. Încetarea imediată a ostilităților  până la negocierea încetării focului  pe o perioadă mai lungă și asigurarea condițiilor pentru o pace durabilă. Trebuie să înceteze violența  împotriva civililor, iar aceștia trebuie lăsați să se deplaseze spre zone mai sigure.
  3. Asigurarea accesului umanitar necondiționat, sigur și rapid pentru toți cei care au nevoie de el în Ucraina. Toate părțile implicate în conflict trebuie să respecte, să mențină și să pună în aplicare obligațiile din dreptul internațional umanitar și  Standardul umanitar de bază .
  4. Furnizare de ajutor umanitar (servicii de protecție, hrană, adăpost, îngrijire medicală, suport emoțional și psihosocial) ca răspuns la nevoile copiilor, familiilor sau/și îngrijitorilor lor din Ucraina și țările învecinate. Eforturile umanitare ar trebui să susțină și să consolideze sistemele de protecție a copilului în țările învecinate și să se coordoneze cu autoritățile din Ucraina. Serviciile de sănătate emoțională și suport psihosocial, coordonate cu Ghidurile Comitetului permanent interinstituțional privind sănătatea emoțională și suportul psihosocial sunt esențiale ca răspuns la teama , anxietatea și trauma  psihologică pe care o trăiesc acești copii.
  5. Prevenirea și gestionarea tuturor formelor de violență împotriva copiilor. Îngrijirea, protecția copiilor și a drepturilor lor trebuie prioritizate, și orice formă de violență împotriva lor trebuie să înceteze.  Acest conflict expune la riscuri de violență copiii, tinerii și în special fetele. Este esențial să se ofere suport urgent pentru programe holistice care să abordeze violența împoriva copiilor, inclusiv violența sexuală și violența de gen. Trebuie prioritizate fonduri pentru protecția  copilului și violența de gen, să se asigure resurse pentru prevenirea violenței și să se răspundă nevoilor tot mai mari ale copiilor și tinerilor afectați de conflict. 
  6. Sunt necesare acțiuni de protecție și furnizare de servicii pentru aprox. 100.000 de copii – dintre care mulți cu dizabilități –  care trăiesc în centre instituționale din Ucraina. Acești copii au nevoie de protecție urgentă în fața luptelor în desfășurare.  Trebuie să se răspundă urgent la nevoile lor și chiar să se realizeze evacuarea în siguranță când este în interesul lor, cu garantarea celor mai bune standarde de securitate. Acești copii se află în zone de conflict activ, lipsiți de îngrijire sau protecție din partea unui părinte sau îngrijitor,  mulți dintre ei, mai ales fetele,  fiind expuși la riscul de a fi răniți, uciși, exploatați, neglijați, agresați și traficați.
  7. Niciun copil nu trebuie să fie neglijat: Este necesar să se prioritizeze un sistem interinstituțional de gestionare a datelor în parteneriat cu autoritățile naționale pentru a se identifica, înregistra și redirecționa copiii care sunt separați de familii sau neînsoțiți, inclusiv cei care se aflau în îngrijire temporară înainte de conflict. Această acțiune ar trebui să se bazeze pe inițiative existente (ca de exemplu  CPIMS+ și ProGres) și să poată fi realizată atât în Ucraina cât și în țările-gazdă, în beneficiul copiilor din instituții, al copiilor neînsoțiți sau separați de familii, în special în zonele de relocare transfrontalieră. 
  8. Asigurarea unui tratament echitabil la frontieră,  prioritizarea celor mai vulnerabili astfel încât copiii și familiile sau îngrjitorii lor să nu fie supuși niciunei forme de discriminare în funcție de rasă, religie, țară de origine, gen, vârstă, abilități, sexualitate sau alte diferențe, și să se acorde protecție specială copiilor neînsoțiți sau separați de familii pentru a se preveni exploatarea sau traficul de persoane.  
  9. Oferirea de protecție și îngrijire calitativă de urgență tuturor copiilor și adulților care fug de conflict, și în particular consolidarea cadrului de protecție, stabilirea unor proceduri de reunificare a familiilor, prevenirea exploatării, abuzului și traficului de copii fără părinți, al copiilor cu dizabilități și fetelor care sunt expuse riscului de violență sexuală și violență de gen. Aceasta trebuie să includă

 

(a) Crearea de spații prietenoase pentru copii unde aceștia pot să se joace, să învețe și să se exprime, pe măsură ce se obișnuiesc cu situația  conflictului și cu impactul lui în viața lor. 
(b) Acces imediat la servicii esențiale, inclusiv suport emoțional și psihosocial în limba copiiilor și a îngrijitorilor
(c) Programarea unui răspuns multisectorial în acord cu standardele minime pentru protecția copilului și violența de gen și cu pachetul minim de servicii inițiale pentru sănătatea sexuală în situații de criză    
(d) Coordonarea între autorități naționale, internaționale  și agenții naționale pentru  a se asigura identificarea , înregistrarea și redirecționarea copiilor neînsoțiți care trec  frontiera; prevenirea separării copiilor de familiile lor sau de îngrijitori; susținerea reunificării familiilor când aceasta este în interesul copilului;
(e) îngrijire alternativă provizorie în conformitate cu Ghidul ONU pentru îngrijirea alternativă a copiilor și cu standardele minime de protecție a copilului. Profesioniști instruiți ar trebui să susțină copiii lipsiți de îngrijire parentală care fug din Ucraina , inclusiv profesioniști din centrele rezidențiale sau orfelinate, interpreți și psihologi. Autoritățile și agențiile responsabile de supravegherea îngrijirii alternative ar trebui să asigure monitorizarea serviciilor de îngrijire în interesul copilului și cu protecția drepturilor lui.  
(f) Furnizarea de asistență în numerar și cu bonuri pentru familiile afectate
(g) Accesul la educație sigură și de calitate în acord cu  Declarația privind școlile sigure  care afirmă un angajament politic de a proteja educația de atacuri și  Ghidul pentru protejarea școlilor și univeresităților împotriva utilizării militare în timpul conflictului armat . Declarația și Ghidul au fost aprobate de Ucraina.

10. Asigurarea de îngrijire continuă pentru toți copiii afectați de conflict, corelând sistemele de răspuns umanitar cu sistemele de protecție a copilului din Ucraina și din țările de tranzit sau de destinație. Aceste sisteme ar trebui să includă măsuri de susținere a familiilor care vor să rămână împreună, protecție, educație și îngrijire alternativă de calitate,  prioritizarea îngrijirii familiale în interesul copilului pentru copii care și-au pierdut părinții, susținere specială pentru fete și copii cu dizabilități.. Aceste eforturi trebuie corelate cu planuri pe termen lung pentru a construi sisteme puternice de bunăstare și protecție.

11. Protejarea drepturilor celor care apără drepturile copiilor,  deoarece aceștia au dreptul la libertatea de întrunire pașnică, de asociere și de exprimare, precum și protejarea drepturile lucrătorilor umanitari și de primă linie, inclusiv ale celor care garantează asistență copiilor afectați de ostilități.          

 

 

*Joining Forces reunește cele șase cele mai mari organizații internaționale de protecție a drepturilor copilului:  ChildFund Alliance, Plan International, Terre des Hommes International Federation, Save the Children International, SOS Children's Villages International, World Vision International.

 

Regăsiți aici textul în lb engleză.