O cercetare în premieră despre familii transnaționale și impactul migrației asupra copiilor

Anunțăm publicarea unei cercetări unice despre familiile transnaționale realizată de către Centrul pentru Studiul Familiilor Transnaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, partenerii noștri din proiectul-acțiune CASTLE "Copiii rămași acasă ca urmare a migrației forței de muncă". Un rezumat al cercetării în lb engleză poate fi regăsit aici 

Viorela Telegdi-Csetri, manager de proiect: "Această cercetare socială calitativă este rezultatul efortului de aproape un an al celor 3 parteneri de cercetare, susținuți de delegațiile Terre des hommes din România, Ucraina și Moldova, care abordează situația copiilor rămași acasă în contextul migrației. În comparație cu adulții, copiii și tinerii văd plecarea și șederea într-o manieră mai nuanțată, mai deschisă și mai fluidă și sunt adesea critici în mod ascuns față de acestea, considerând migrația ca fiind aparent inutilă sau ca fiind una care ar trebui limitată de un anumit obiectiv și la o anumită perioadă de timp".

 

Poriectul-acțiune CASTLE este cofinanțat de Uniunea Europeană, contractată de Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționiste (ICMPD) prin intermediul Migration Partnership Facility (MPF) - ICMPD/2021/MPF-357-004. Proiectul este implementat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în parteneriat cu Fundația Terre des hommes Elveția (delegația Tdh România), Terre des hommes Moldova, Terre des hommes Ucraina, Institutul Ucrainean de Cercetări Sociale după Oleksandr Yaremenko și Academia de Studii Economice din Moldova. Obiectivul principal al acestui proiect este de a sprijini Republica Moldova și Ucraina în îmbunătățirea cadrelor de protecție a copilului și a politicilor de migrație și mobilitate, cu accent pe impactul social și juridic al migrației forței de muncă asupra familiilor transnaționale.

Conținutul acestui articol este responsabilitatea exclusivă a Universității Babeș-Bolyai și nu poate fi considerat în niciun caz ca reflectând poziția Uniunii Europene sau a ICMPD.