MIȘTO AVILEAN!

Proiectul „MISTO AVILEAN !” (in limba Romani =Bine ai venit!) a facilitat educația continuă și nediscriminatorie pentru toți copiii români de etnie roma aflați în migrație. Lor trebuie să li se spună „bun venit” la școală, indiferent de țară. Acronimul MISTO este, în acest caz, prescurtare pentru ecuația „Migration = Integration: Service Transfer Optimisation”.

misto

Scop și obiective

Obiectivul proiectului MIȘTO a fost de a promova integrarea în educație a copiilor romi aflați în mișcare în Europa prin:

- Crearea unui mecanism transnațional de cooperare între școli din 3 state membere EU (Franța, Spania și România) pentru a facilita accesul copiilor Romi aflați în mișcare la educație continuă, gratuită și nediscriminatorie (misto-avilean.eu)

- Dezvoltarea capacității specialiștilor din educație de a oferi educație gratuită și nediscrimiantorie copiilor romi aflați în mișcare în Europa

- Combaterea reprezentărilor negative ale romilor printr-o campanie condusă și implementată de copii

- 570 de specialiști din educație (învățători, profesori, administratori de școli) au beneficiat de sesiuni de training pentru a oferi educație continuă, gratuită și nediscriminatorie

Fundația Terre des Hommes Romania a implementat acest proiect, alături de partenerii săi, în perioada Noiembrie 2018 – Martie 2020. Pentru mai multe detalii, accesați misto-avilean.eu, platforma pe care vă puteți, de asemenea, întregistra, pentru a vă conecta cu alți specialiști din educație din Franța, Spania și România.

Parteneri

Terre des Hommes Ungaria

AFEJI, Franța

Fundacion Secretariado Gitano, Spania

 

Finanțator

Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).

eu
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).

Noutăți și publicații relevante

În iulie-septembrie 2020 profesori voluntari din 12 județe din România au organizat, cu ajutorul copiilor, evenimente care au încurajat incluziunea elevilor de etnie roma în școlile de pretutindeni.  „Să spunem Mișto Avilean (bun-venit) copiilor de etnie roma în școli” a fost tema tuturor acestor...
În perioada 10 martie - 09 aprilie 2020, Fundația Terre des hommes România a organizat, în cadrul proiectului european MISTO AVILEAN, 11 webinare  pe teme legate de etnia romă, anti-discriminare și performanța școlară, metode incluzive și interactive în contexte educaționale. Experți de prestigiu...
De la începutul anului, au avut loc 16 evenimente prin care 14 profesori din România au promovat în rândul colegilor educația incluzivă, continuă și nediscriminatorie pentru elevii romi.  La acestea au participat în total 423 de cadre didactice, reprezentanți ai inspectoratelor școlare și ai altor...