MIȘTO AVILEAN!

Proiectul „MISTO AVILEAN !” (in limba Romani =Bine ai venit!) va facilita educația continuă și nediscriminatorie pentru toți copiii români de etnie roma aflați în migrație. Astfel, lucrăm pentru ca lor să li se spună „bun venit” la școală, indiferent de locul unde s-ar afla aceasta. Acronimul MISTO este, în acest caz, prescurtare pentru ecuația „Migration = Integration: Service Transfer Optimisation”.

misto

Scop și obiective

Obiectivul proiectului MIȘTO este de a promova integrarea în educație a copiilor romi aflați în mișcare în Europa prin:

- Crearea unui mecanism transnațional de cooperare între școli din 3 state membere EU (Franța, Spania și România) pentru a facilita accesul copiilor Romi aflați în mișcare la educație continuă, gratuită și nediscriminatorie (misto-avilean.eu)

- Dezvoltarea capacității specialiștilor din educație de a oferi educație gratuită și nediscrimiantorie copiilor romi aflați în mișcare în Europa

- Combaterea reprezentărilor negative ale romilor printr-o campanie condusă și implementată de copii

- 570 de specialiști din educație (învățători, profesori, administratori de școli) vor beneficia de sesiuni de training pentru a oferi educație continuă, gratuită și nediscriminatorie

Fundatia Terre des Hommes Romania implementează acest proiect, alături de partenerii săi, în perioada Noiembrie 2018 – Octombrie 2020. Pentru mai multe detalii, accesați misto-avilean.eu, platforma pe care vă puteți, de asemenea, întregistra, pentru a vă conecta cu alți specialiști din educație din Franța, Spania și România.

Parteneri

Terre des Hommes Ungaria

AFEJI, Franța

Fundacion Secretariado Gitano, Spania

 

Finanțator

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).

eu
Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” (2014-2020).