INVITAȚIE la programul de formare în domeniul Justiției Restaurative

image

DATA DE ÎNREGISTRARE  S-A PRELUNGIT PÂNĂ LA 3 SEPTEMBRIE 2023!

Fundația Terre des hommes România (Tdh) lansează invitația de participare la un Program de formare în domeniul Justiției Restaurative, care vizează dezvoltarea competențelor specialiștilor din diferite domenii de activitate pentru a aborda problematica legată de drepturile copiilor din perspectiva asigurării unei justiții prietenoase pentru copii, cu accent pe promovarea justiției restaurative și pe utilizarea abordărilor restaurative în cauze în care sunt implicați tineri minori.

Programul de formare este destinat profesioniștilor și factorilor de decizie care activează în arii precum justiție, educație, protecția copilului, poliție, probațiune, mediere, societate civilă, între aceștia putând fi: judecători, procurori, ofițeri de poliție, consilieri de probațiune, specialiști din sistemul penitenciar, mediatori, avocați, cadre didactice din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar, consilieri școlari, specialiști în protecția copilului, specialiști din organizații neguvernamentale reprezentative pentru domeniile menționate, etc.

Obiectivele Programului de formare vizează:

  • Creșterea nivelului de informare privind conceptele și practicile în domeniul justiției restaurative, cu accent pe abordări în relația cu copiii victime și copiii făptuitori;
  • Dezvoltarea unor abilități de lucru necesare în contextul dezvoltării sistemelor de justiție, educație și protecția copilului, prietenoase pentru copii;
  • Familiarizarea cu abordări și modele de practică restaurativă utilizate în diverse sisteme și în diverse contexte, pentru a facilita schimbări pozitive în sistemele de educație, justiție, protecție a copilului din România.

Procedura de selecție pentru participarea la Programul de formare vizează constituirea unui grup de 27 specialiști din domeniile menționate anterior, pe baza următoarelor cerințe minime:

  • completarea și transmiterea formularului de înregistrare disponibil aici;
  • motivație consistentă a solicitanților, corelată domeniului vizat sau legată de activități pe care doresc să le desfășoare în viitor;
  • potențialii participanți au interes pentru promovarea abordărilor restaurative în mediul lor de activitate și pot crea contexte în care să realizeze acest lucru;
  • asumarea disponibilității de participare la toate zilele cursurilor prevăzute conform structurii descrisă mai jos.

Programul de formare este structurat astfel:

Denumire curs

Tip curs

Perioada

Curs C0 e-learning*: Protecția copiilor victime prin intermediul justiției restaurative

On-line

disponibil aici

Până la 25.09.2023

Curs C1: Introducere în Justiția Restaurativă

în sala de curs 29 – 30.09.2023

Curs C2 : Abilități de lucru necesare în cadrul abordărilor restaurative

în sala de curs 13 – 14.10.2023

Curs C3** (TOT): Dezvoltarea competențelor de formator pentru promovarea abordărilor restaurative

în sala de curs 27 – 28.10.2023

*Este obligatorie parcurgerea acestui curs pentru a putea participa la C1, exceptând situația persoanelor care au urmat cursul on-line în cadrul proiectului i-RESTORE 1.0. Totuși, recomandăm și acestor persoane parcurgerea cursului în format e-learning, pentru a ușura reconectarea cu domeniul și abordarea facilă a informațiilor în timpul următoarelor cursuri

**La cursul C3 vor participa doar 10 persoane, selectate dintre participanții care finalizează celelalte cursuri.

Fundația Terre des hommes va selecta participanții pe baza analizei formularelor de înregistrare, ținând cont de respectarea cerințelor minime precizate și de necesitatea asigurării pluridisciplinarității în cadrul grupului. Stabilirea celor 10 participanți pentru cursul C3 se va realiza după finalizarea cursului C2.

Constituie plus valoare reciprocă intenția și posibilitatea ca participanții să se implice alături de Fundația Terre des hommes România în implementarea Protocolului privind promovarea educației juridice în unitățile de  învățământ preuniversitar și în mediul universitar, la care Fundația Tdh a aderat la începutul acestui an.

Persoanele care din motive obiective nu pot fi incluse în lista de participanți, vor fi invitate la evenimente viitoare ale proiectului, vor primi informații și resurse realizate în cadrul altor activități ale proiectului.

Programul de formare va fi susținut de specialiști români  (Ioana Adina Marin și Ema-Elza Șeclăman) cu experiență în domeniile juridic, justiție restaurativă, mediere, protecția copilului, educație, fiind bazat pe designul și materialele de instruire realizate de European Forum for Restorative Justice, partener în cadrul proiectului.

Cursurile se vor desfășura în București, locația fiind comunicată ulterior participanților selectați. Participarea la programul de formare este gratuită, Fundația Terre des hommes România asigurând costurile necesare pentru cazare/masă/transport pentru participanții din afara Bucureștiului.

Formularele de înregistrare în vederea selecției pentru constituirea grupului de participanți trebuie completate și transmise până la data de 03.09.2023. Formularele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Rezultatele selecției vor fi comunicate de echipa de proiect, prin email sau telefonic, direct persoanelor implicate.

Informații suplimentare privind Programul de formare pot fi obținute la:

Ema - Elza Șeclăman, Training Officer, ema.seclaman@tdh.org, tel. 0744.188.451

Programul de formare este realizat în cadrul proiectului i-RESTORE 2.0: pentru o justiție restaurativă de calitate, accesibilă tuturor copiilor din Europa aflați în contact cu legea” derulat în România, Grecia, Estonia, Olanda, cu sprijinul Forumului European pentru Justiție Restaurativă Belgia, și cofinanțat de Uniunea Europeană.