Hub de Resurse de Safeguarding și Sprijin pentru Europa de Est

"Safeguarding Resource and Support Hub for Eastern Europe" este un nou program pentru consolidarea capacității instituționale a organizațiilor de a reduce riscul de vătămare a persoanelor strămutate din Ucraina.

 

grls

„Safeguarding Resource and Support Hub for Eastern Europe" oferă resurse practice și accesibile de garantare a siguranței cu scopul de a diminua   riscul vătămării, prejudiciilor sau daunelor a tuturor celor implicați în răspunsul umanitar. Programul se adresează organizațiilor și persoanelor care derulează servicii în beneficiul  persoanelor strămutate din Ucraina din cauza războiului.

Context:

Guvernele, ONG-urile, organizațiile religioase și voluntarii din Europa de Est s-au mobilizat pentru a primi și pentru a oferi sprijin refugiaților ucraineni. Cu toate acestea, criza și răspunsul la criză prezintă riscuri. Printre acestea se numără exploatarea, abuzul și hărțuirea sexuală a refugiaților, care pot avea loc la punctele de trecere a frontierei, în centrele de tranzit și în timpul accesului la cazare și servicii; precum și alte forme de violență, cum ar: fi traficul de persoane sau discriminarea. Copiii și persoanele vulnerabile se confruntă cu riscuri deosebit de mari. 

Scop:

Rolul programului este de a oferi resurse pentru protejarea adulților și copiilor împotriva exploatării și abuzului sexual, dar și al altor forme de prejudicii.

Oferta principală este reprezentată de platforma online: https://easterneurope.safeguardingsupporthub.org/

Safeguarding Hub pentru Europa de Est pune la dispoziție o platformă online unde pot fi accesate diferite resurse inclusiv îndrumări, recomandări, cursuri la distanță, cercetări precum și un registru cu experți în domeniul garantării siguranței. De asemenea, oferă servicii de tip helpdesk, formări și evenimente ca de exemplu webinare sau seminare.

Beneficiari

Safeguarding Hub pentru Europa de Est se adresează organizațiilor neguvernamentale locale, asociații, comunități religioase, dar și indivizi privați, voluntari și alți actori care fac parte din comunitatea gazdă implicată în răspunsul umanitar la situația din Ucraina.

Perioada implementării: Aprilie 2022 – Noiembrie 2023

 

 

Parteneri și finanțatori

Contractul RSH este derulat de un consorțiu: Social Development Direct (SDDirect) care acționează ca lider tehnic și de execuție și include Clear Global, International Council of Voluntary Agencies (ICVA) și Fundația Terre des hommes. Acesta este finanțat de Disaster Emergency Committee (DEC) pentru a ajuta organizațiile din întreaga lume.

Disaster Emergency Committee (DEC)