Fundația Terre des hommes Romania lansează, în premieră, un ghid de construire a grupurilor sanitare pentru școlile din mediul rural

fotoghid

Fundația Terre des hommes Romania a creat, în colaborare cu Asociația Arhipera, primul „Ghid în vederea echipării cu grupuri sanitare interioare a școlilor din mediul rural”, destinat celor care trebuie să ofere această facilitate elevilor din România.

Ghidul (gratuit) își propune să încurajeze investițiile durabile și să prevină risipirea de fonduri. Pe de altă parte, este important ca toate entitățile implicate să conștientizeze ce efecte au grupurile sanitare neconforme asupra vieții copiilor (risc de agresiuni, probleme de sănătate, accesibilitate dificilă sau imposibilă pentru copiii cu dizabilități motorii). 

Autorul ghidului lansat de Fundația Terre des hommes este conf. dr. arh. Lorin Niculae (Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, președinte și fondator al Asociației Arhipera). 

Ghidul este unul dintre rezultatele proiectului „Sprijin pentru Infrastructura Socială, de Sănătate și Educație” (SHINE), în beneficiul copiilor din județul Bacău. În cadrul acestui proiect, Fundația Terre des hommes a realizat, cu sprijin financiar de la Fondation Botnar (Elveția) și alături de partenerii săi, 50 de investiții în infrastructura școlilor - inclusiv câteva grupuri sanitare - în unele dintre cele mai sărace comunități din zonă.

Lucrarea se adreseaza autorităților publice locale, în calitate de investitori, autorităților legislative și executive,  directorilor de școli și corpului profesoral din mediul rural și urban,  asociațiilor de părinți și elevilor, care trebuie să-și  cunoască drepturile și să le revendice,  arhitecților și inginerilor proiectanți, constructorilor și furnizorilor de materiale și echipamente, investitorilor privați din sectorul educațional, ONG-urilor. 

Fundația Terre des hommes Romania încurajează toți acești actori ai societății să apeleze la lucrare ori de câte ori vor dori să investească sau să contribuie în vreun fel la dotarea cu grupuri sanitare a școlilor din România, fie ele în mediul rural sau urban. Ghidul de 180 de pagini este gratuit și este disponibil online, pe site-ul Fundației Terre des hommes Romania, la biblioteci și poate fi, de asemenea, solicitat în versiunea sa print, pe adresa de email a Fundației : rou.office@tdh.ch.