Familiile transnaționale - un nou proiect în sprijinul lor

fam

Fiecare familie este un castel pentru copiii săi. Dar atunci când unul dintre membrii săi lipsește din poveste, echilibrul fragil este distrus precum o construcție cu o piatră lipsă. Este motivul pentru care proiectul numit „CASTLE -Copiii lăsați în urmă de migrația forței de muncă ” va cerceta și propune rezolvări pentru modul în care migrația pentru muncă a părinților îi afectează pe cei mai vulnerabili, copiii.

Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj) coordonează 6 instituții și organizații implicate pentru prima oară într-un proiect comun: delegațiile Terre des hommes România, Moldova și Ucraina alături de Ukrainian Institute for Social Research after Oleksandr Yaremenko și de Academia de Studii Economice din Moldova.

Cu cine vor lucra partenerii proiectului:

  • Familii transnaționale din Moldova, Ucraina și Romania;
  • Cercetători afiliați cu Centrul și universitățile partenere
  • Autorități naționale, locale și regionale din Moldova, Ucraina și Romania, precum și din țări de destinație din UE, in special din Portugalia;
  • Factori de decizie, ONG-uri, media, furnizori de servicii și alți profesioniști care lucrează cu familii transnaționale și în protecția copilului.

CASTLE va sprijini Moldova și Ucraina așa încât aceste țări își vor îmbunătăți sistemul de protecție și vor obține mai multe informații despre familiile transnaționale și impactul social și legal al migrației în scopul muncii. Situația copiilor rămași acasă va fi analizată din perspectiva drepturilor lor, scopul fiind de a obține date specifice despre impactul politicilor de migrație în diversitatea lor.

În cadrul Universității Babes-Bolyai (Cluj) se va crea un Centru de Cercetare pentru Studiul familiilor transnaționale, iar cunoștințele vor fi traduse în intervenții operaționale, așa încât se vor combina training-uri și activități de conștientizare cu acțiuni directe.

Rezultate vizate

Partenerii din acest proiect vor lucra pentru a informa familiile și autoritățile asupra pașilor de făcut înainte de migrație, precum și în timpul ei și la întoarcere, iar acest lucru va asigura o mai bună protecție a copiilor la toate nivelurile.

În cadrul acestui proiect, se vor transmite autorităților naționale recomandări de politici și practici care să vină în sprijinul familiilor transnaționale și să perfecționeze cadrul pentru migrație și mobilitate în Moldova și Ucraina.

De asemenea, prin campanii de awareness elaborate prin metode participative, vom oferi copiilor rămași acasă și familiilor lor puterea de a contribui la reforma legislativă și politică legată de migrația pentru muncă.

În acest proiect, România este văzută atât țară de destinație, cât și de origine a migranților pentru muncă. Cu aproape 350.000 de copii rămași acasă, ea are cel mai mare număr din Europa în această categorie. Cultivând scheme de migrație care respectă drepturile copiilor, ea va putea beneficia de forță de muncă din Ucraina și Moldova respectând în același timp standarde etice și de siguranță mai riguroase.

Și statele UE precum Portugalia, Italia, Spania, unde există un număr mare de migranți din Est, vor beneficia de acest proiect în care vom oferi mai multe informații despre fenomenul familiilor transnaționale și impactul său asupra copiilor. Abordarea sa va fi una prin care copiii vor deveni actori ai schimbării și vor participa la rezolvarea unor aspecte.

Perioada de implementare a proiectului: iunie 2021 – decembrie 2023 (30 luni). 

Finanțare: Acțiunea CASTLE -„ Copiii lăsați în urmă de migrația forței de muncă” - este cofinanțată de Uniunea Europeană, contractată de International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) prin Migration Partnership Facility (MPF).

Conținutul acestui articol este responsabilitatea exclusivă a partenerilor care implementează acțiunea CASTLE și nu poate fi în niciun caz considerat ca reflectând poziția Uniunii Europene și cea a ICMPD.