Conferință online: „Familii fără frontiere în Ucraina și Moldova. Concluziile preliminare ale unei cercetări unice asupra familiilor transnaționale”

conf

Conferința internațională „Familii fără frontiere în Ucraina și Moldova. Concluziile preliminare ale unei cercetări unice asupra familiilor transnaționale” va avea loc pe 7 iunie între 10 -17.00 ora ROMÂNIEI.

Vă invităm să întâlniți și să ascultați virtual reprezentanți ai instituțiilor publice, mediilor academice și organizațiilor neguvernamentale din România, Moldova și Ucraina. (Înregistrare prin butonul de mai sus)

Echipa unui proiect internațional va aduce în atenția publicului concluziile preliminare ale unei cercetări inovatoare efectuate la sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022, de către trei instituții de cercetare, coordonate de Centrul de Studiu al Familiilor Transnaționale din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

Speakeri confirmați (până la această dată) : 

Dr. habil. Viorela Telegdi Csetri

Dr. Áron Telegdi Csetri

Dr Mihaela Hărăguș

Mădălina Turza, Consilier de Stat, Guvernul României

Profesor Dr. Dorin Vaculovsky, Academia de Studii Economice din Moldova

Familiile transnaționale sunt o categorie funcțională de familie, cu specific și drepturi proprii. Prin urmare, ei trebuie chestionați, împuterniciți, lumea lor observată și abordată dintr-o multitudine de perspective și într-o varietate de intersecții, cum ar fi: statutul minoritar de diferite tipuri, inclusiv familiile etnice și diverse, copiii ca grup vulnerabil, trafic, divorț, gen, sărăcie etc. Cercetarea a avut o abordare participativă (atât copiii, cât și părinții au fost implicați în calitate de co-cercetători), fiind concepută și ca cercetare-acțiune (orientată atât implicit, cât și explicit către rezultate aplicative).

Prin această inițiativă dorim să contribuim la consolidarea durabilă a cercetării privind relația dintre migrația muncii și protecția copilului și la cadrul politic și legislativ privind mobilitatea în Moldova și Ucraina. În același timp, cercetarea este în beneficiul României și, în general, al statelor membre UE, unde vom difuza informații, îndrumări și bune practici care promovează modele sigure și etice de migrație pentru muncă și care respectă cerințele standardelor de protecție ale copilului. În urma publicării, rezultatele studiului vor fi diseminate prin recomandări de politici către țările beneficiare, instruirea membrilor familiei transnaționale și a autorităților publice, iar o campanie de conștientizare a mass-media va fi dezvoltată prin intermediul partenerilor ONG.

Evenimentul hibrid este organizat de Universitatea Babeș-Bolyai University în parteneriat cu Fundația Terre des hommes Foundation (Romania) și va fi susținut în lb română, cu traducere simultană în engleză și ucraineană.

Pentru a participa, vă rugăm să vă înregistrați la acest link

Evenimentul va avea loc in cadrul proiectului-acțiune CASTLE (Copii lăsați acasă de migrația forței de muncă), co-finanțată de Uniunea Europeană, contractată de Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD) prin Migration Partnership Facility (MPF)ICMPD/2021/MPF-357-004 și desfășurat în perioada 15 iunie 2021 - 15 decembrie 2023.