Clubul de Educație Alternativă

Clubul de Educație Alternativă (CEA) este un spațiu deschis, sigur, creativ și inovator, dar și un program de educație non-formală început în 2010 de Fundația Policy Center pentru copiii aflați în situații de risc care trăiesc în zonele de tip ghetou din cartierul Ferentari din București. În prezent, Clubul lucrează prin sport și educație alternativă cu mai mult de 200 de copii de la Școala Elementară Nr. 136 și Școala Elementară Nr. 147 „Petrache Poenaru”, cu scopul de a-i împuternici să rupă ciclul vicios de marginalizare, sărăcie și deznădejde în care se află.

Copiii din aceste zone se confruntă cu sărăcia extremă, analfabetismul, detenția și consecințele sale, și mai ales cu discriminare. În aceste condiții, motivația lor de a rămâne în sistemul educațional este scăzută. Obiectivele Clubului de educație alternativă sunt de a crea un spațiu sigur, creativ și provocator pentru copii, în interiorul școlii, de a oferi consiliere și mentorat, de a dezvolta abordări inovatoare, de a îmbunătăți disciplina, munca în echipă, respectul de sine și respectul pentru adversar, de a promova ideea de cetățenie activă și respect în rândul copiilor romi și neromi implicați în proiect.

În cadrul acestui proiect, Terre des hommes își propune:

• Consolidarea capacității a 40 de profesori din școlile expuse consumului de droguri în cartierul Ferentari, București, pentru a aborda mai bine acest risc și pentru a proteja copiii împotriva violenței în școli;

• Consolidarea abilităților a 30 de angajati/ voluntari PCRM în prevenirea riscurilor, protejarea copiilor și consolidarea rezilienței copiilor și tinerilor

 

Mai multe despre Alternative Education Club aici